Excellence Programme Applied Mathematics

Wat is het Excellence Programme Applied Mathematics?

Het Engelstalige Excellence Programme is een extra uitdaging binnen de bacheloropleiding Technische Wiskunde voor getalenteerde studenten. Naast het reguliere studieprogramma van 60 studiepunten (ECTS) per jaar volg je 11-12 extra ECTS per jaar. Een aantal vakken in het eerste en tweede jaar bieden een excellence programme module aan. In het tweede jaar zijn de praktische opdrachten meer uitgebreid door `on-site` werken met bedrijven en andere partners. In het derde jaar doen de excellence programme studenten het keuzevak Geschiedenis van de Wiskunde in de Mathematics minor en 5 ECTS aan interdisciplinaire modules.

Toelatingseisen

Wat zijn de toelatingseisen?
Je kunt interesse voor het Excellence Programme tonen als je op het vwo voor wiskunde B minimaal een 9 hebt gehaald en voor alle vakken een gemiddelde van minimaal een 8. Als je aan beide voorwaarden voldoet, word je gevraagd om een motivatiebrief te sturen en word je uitgenodigd voor een gesprek.

Zijn er toelatingseisen voor het 2de en 3de jaar van het Excellence Programme?

Om toegelaten te worden tot het 2de en 3de jaar van het Excellence Programme moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • Het 1ste jaar, inclusief de EP modules, heb je afgerond aan het eind van het 1ste jaar.
  • Je gemiddelde cijfer voor de reguliere vakken is een 8,0 of hoger.

Studenten die het eerste studiejaar nominaal hebben doorlopen met een gemiddeld cijfer tussen de 7,5 en 8,0 kunnen een gemotiveerd verzoek doen om toegelaten te worden tot het Excellence Programme van het 2de en 3de jaar.

Aanmelden

Hoe kan ik mij aanmelden?
Aanmelden is heel eenvoudig: je kunt je vóór 1 mei via Studielink aanmelden voor de bacheloropleiding Technische Wiskunde. Daarnaast moet je een mailtje sturen naar studiestart-ewi@tudelft.nl waarin je aangeeft dat je je wilt aanmelden voor het Excellence Programme.

Kan ik mij later aanmelden?
Wanneer je tijdens het eerste jaar je alsnog wilt aanmelden voor het Excellence Programme dan kan dat. Je meldt je aan voor het Excellence Programme voor het begin van het 2de jaar. Om toegelaten te worden moet je alle eerstejaarsvakken, inclusief de EP modules, hebben afgerond. Het is ook goed om te weten dat de EP modules toegankelijk zijn voor alle studenten.

Bindend Studieadvies (BSA)

Is er een BSA?
Als Excellence Programme-student maak je dezelfde schriftelijke tentamens als de reguliere studenten. Daarnaast maak je extra tentamens voor de extra modules van het Excellence Programme. Het BSA wordt gebaseerd op je cijfers voor de reguliere schriftelijke tentamens. Als je de extra modules niet haalt, heeft dit geen gevolgen voor het bindend studieadvies (maar uiteraard wel voor de toelating tot het tweede jaar van het Excellence Programme).

Kosten

Moet ik collegegeld betalen?
Deelname aan het Excellence Programme brengt geen extra kosten met zich mee.

Wat kosten de studieboeken?
Informatie over de prijzen van boeken is beschikbaar via de studievereniging van Technische Wiskunde (W.I.S.V. Christiaan Huygens). Bij de studievereniging kun je de boeken ook kopen. Voor tweedehands boeken kun je kijken op boekswap.com.

Begeleiding

Is er extra begeleiding?
Tijdens je bacheloropleiding heb je een docentmentor. Dit is een senior stafmedewerker met wie je elke twee weken afspreekt. Je kunt hem/haar al je vragen stellen.

Uren

Hoeveel uur moet ik studeren?
Een gemiddelde student moet 28 uur studeren om 1 studiepunt te behalen. Dat betekent dat een gemiddelde student voor de reguliere opleiding van 60 studiepunten 40 uur per week moet studeren. Getalenteerde studenten hebben echter meestal minder tijd nodig om 1 studiepunt te behalen dan de gemiddelde student.

Minor

Kan ik een minor volgen?
Studenten die het Excellence Programme volgen doen in principe in het derde jaar de minor Wiskunde. Omdat het vak Geschiedenis van de Wiskunde al een verplicht onderdeel is van het Excellence Programme, kan het niet worden opgenomen in de minor Wiskunde. Er is 1 verplicht vak: een zogenaamd ´proseminar ´- een vak dat in seminarvorm wordt aangeboden. Daarnaast kies je vier keuzevakken uit het aanbod van de TU Delft, de Universiteit Leiden en Mastermath. Het is toegestaan om mastervakken te volgen op voorwaarde dat de opleidingsdirecteur daarmee akkoord gaat. Studenten die het Excellence Programme volgen, kunnen eventueel voor een andere (technische exacte) minor kiezen op voorwaarde dat de opleidingsdirecteur daarmee akkoord gaat.

Masteropleiding

Welke masteropleiding kan ik doen na het Excellence Programme?
Na het bachelor Excellence Programme in Applied Mathematics heb je toegang tot alle Masters die openstaan voor studenten met een bachelor Techniche Wiskunde. Momenteel onderzoekt EWI de mogelijkheid om het Excellence Programme door te trekken in de Master.

Mogelijkheden voor studenten in de reguliere bacheloropleiding

Kunnen reguliere studenten ook een aantal modules van het Excellence Programme volgen?
De Excellence Programme modules staan open voor alle studenten. Laat de docent van het vak weten dat je geïnteresseerd bent zodat je toegewezen kan worden aan een EP groep.

Stoppen

Kan ik eerder stoppen met het Excellence Programme?
Mocht je je hebben verkeken op het niveau van het Excellence Programme of de hoeveelheid werk, dan kun je op elk gewenst moment stoppen en als reguliere student doorgaan met je bacheloropleiding Technische Wiskunde. Het is van belang om dat met je mentor te bespreken.

Honours Certificaat

Krijg ik een TU Delft Honours Certificaat na het succesvol afronden van het Excellence Programme?
Als je het Excellence Programme binnen drie jaar succesvol afrondt, ontvang je een TU Delft Honours certificaat. Meer informatie over het TU Honours Programme staat op deze website.

Extra informatie

Is er extra informatie over het Excellence Programme?
Om een indruk te krijgen van wat het betekent om Technische Wiskunde te studeren, kun je een meeloopdag volgen.


Ga verder naar Toelatingseisen