Excellence Track Applied Mathematics

Wat is de Excellence Track Applied Mathematics?

De Engelstalige Excellence Track is een extra uitdaging binnen de bacheloropleiding Technische Wiskunde voor getalenteerde studenten. Naast het reguliere studieprogramma van 60 studiepunten (ECTS) per jaar volg je 12 extra ECTS per jaar. Een aantal vakken in het eerste en tweede jaar bieden een excellence track module aan. In het tweede jaar zijn de praktische opdrachten meer uitgebreid door `on-site` werken met bedrijven en andere partners. In het derde jaar doen de excellence track student een extra keuzevak in de Mathematics minor en is het bachelorproject 24 ECTS in plaats van 18 ECTS.

Toelatingseisen

Wat zijn de toelatingseisen?
Je kunt interesse voor de Excellence Track tonen als je op het vwo voor wiskunde B minimaal een 9 hebt gehaald en voor alle vakken een gemiddelde van minimaal een 8. Als je aan beide voorwaarden voldoet, word je gevraagd om een motivatiebrief te sturen en word je uitgenodigd voor een gesprek.

Zijn er toelatingseisen voor het 2de en 3de jaar van de Excellence Track?                         
Om toegelaten te worden tot het 2de en 3de jaar van de Excellence Track moet je het 1ste jaar, inclusief de ET modules, hebben afgerond aan het eind van het 1ste jaar?

Aanmelden

Hoe kan ik mij aanmelden?
Aanmelden is heel eenvoudig: je kunt je vóór 1 mei via Studielink aanmelden voor de bacheloropleiding Technische Wiskunde. Daarnaast moet je een mailtje sturen naar studiestart-ewi@tudelft.nl waarin je aangeeft dat je je wilt aanmelden voor de Excellence Track.

Kan ik mij later aanmelden?                                               
Wanneer je tijdens het eerste jaar je alsnog wilt aanmelden voor de Excellence Track dan kan dat. Je meldt je aan voor de Excellence track voor het begin van het 2de jaar. Om toegelaten te worden moet je alle eerstejaars vakken, inclusief de ET modules, hebben afgerond. Het is ook goed om te weten dat de ET modules toegankelijk zijn voor alle studenten.

Bindend Studieadvies (BSA)

Is er een BSA?
Als Excellence Track-student maak je dezelfde schriftelijke tentamens als de reguliere studenten. Daarnaast maak je extra tentamens voor de extra modules van de Excellence Track. Het BSA wordt gebaseerd op je cijfers voor de reguliere schriftelijke tentamens. Als je de extra modules niet haalt, heeft dit geen gevolgen voor het bindend studieadvies (maar uiteraard wel voor de toelating tot het tweede jaar van de Excellence Track).

Kosten

Moet ik collegegeld betalen?
Deelname aan de Excellence Track brengt geen extra kosten met zich mee.

Wat kosten de studieboeken?
Informatie over de prijzen van boeken is beschikbaar via de studievereniging van Technische Wiskunde (W.I.S.V. Christiaan Huygens). Bij de studievereniging kun je de boeken ook kopen. Voor tweedehands boeken kun je kijken op boekswap.com.

Begeleiding

Is er extra begeleiding?
Tijdens je bacheloropleiding heb je een docentmentor. Dit is een senior stafmedewerker met wie je elke twee weken afspreekt. Je kunt hem/haar al je vragen stellen.

Uren

Hoeveel uur moet ik studeren?
Een gemiddelde student moet 28 uur studeren om 1 studiepunt te behalen. Dat betekent dat een gemiddelde student voor de reguliere opleiding van 60 studiepunten 40 uur per week moet studeren. Getalenteerde studenten hebben echter meestal minder tijd nodig om 1 studiepunt te behalen dan de gemiddelde student.

Minor

Kan ik een minor volgen?
Studenten die de Excellence Track volgen doen in het derde jaar de minor Wiskunde. Er zijn twee verplichte vakken: Geschiedenis en Filosofie van de Wiskunde en een zogenaamd ´proseminar ´- een vak dat in seminarvorm wordt aangeboden. Daarnaast kies je vier keuzevakken uit het aanbod van de TU Delft, de Universiteit Leiden en Mastermath. De minor moet minimaal een multi-disciplinair vak van minstens 5 EC bevatten. Het is toegestaan om mastervakken te volgen op voorwaarde dat de onderwijsdirecteur daarmee akkoord gaat. De studielast van deze minor bedraagt 36 EC (in tegenstelling tot 30 studiepunten voor een reguliere minor).

Masteropleiding

Welke masteropleiding kan ik doen na de Excellence Track?
Na de bachelor Excellence Track in Applied Mathematics heb je toegang tot alle Masters die openstaan voor studenten met een bachelor Techniche Wiskunde. Momenteel onderzoekt EWI de mogelijkheid om de Excellence Track door te trekken in de Master.

Mogelijkheden voor studenten in de reguliere bacheloropleiding

Kunnen reguliere studenten ook een aantal modules van de Excellence Track volgen?
De Excellence track modules staan open voor alle studenten. Laat de docent van het vak weten dat je geïnteresseerd bent zodat je toegewezen kan worden aan een ET groep.

Stoppen

Kan ik eerder stoppen met de Excellence Track?
Mocht je je hebben verkeken op het niveau van de Excellence Track of de hoeveelheid werk, dan kun je op elk gewenst moment stoppen en als reguliere student doorgaan met je bacheloropleiding Technische Wiskunde. Het is van belang om dat met je mentor te bespreken.

Honours Certificaat

Krijg ik een TU Delft Honours Certificaat na het succesvol afronden van de Excellence Track?
Als je de Excellence Track binnen drie jaar succesvol afrondt, ontvang je een TU Delft Honours certificaat. Meer informatie over het TU Honours Programme staat op deze website.

Extra informatie

Is er extra informatie over de Excellence Track?
Om een indruk te krijgen van wat het betekent om Technische Wiskunde te studeren, kun je een meeloopdag volgen.


Ga verder naar Toelatingseisen