Excellence Track Applied Mathematics

Wat is de Excellence Track Applied Mathematics?

De Engelstalige Excellence Track is een extra uitdaging binnen de bacheloropleiding Technische Wiskunde voor getalenteerde studenten. Je volgt naast het reguliere studieprogramma van 60 studiepunten per jaar, ook een verdiepend programma.  

Toelatingseisen

Wat zijn de toelatingseisen?
Je kunt interesse voor de Excellence Track tonen als je op het vwo voor wiskunde B minimaal een 9 hebt gehaald en voor alle vakken een gemiddelde van minimaal een 8. Als je aan beide voorwaarden voldoet, word je gevraagd om een motivatiebrief te sturen en word je uitgenodigd voor een gesprek.

Aanmelden

Hoe moet ik mijn interesse tonen?
Interesse tonen is heel eenvoudig: je kunt je vóór 1 mei via Studielink aanmelden voor de bacheloropleiding Technische Wiskunde. Daarnaast moet je vóór 1 juli een mailtje sturen naar studiestart-ewi@tudelft.nl waarin je aangeeft dat je interesse hebt in  de Excellence Track.

Bindend Studieadvies (BSA)

Is er een BSA?
Als Excellence Track-student maak je dezelfde schriftelijke tentamens als de reguliere studenten. Daarnaast maak je extra tentamens voor de extra modules van de Excellence Track. Het BSA wordt gebaseerd op je cijfers voor de reguliere schriftelijke tentamens. Als je de extra modules niet haalt, heeft dit geen gevolgen voor het bindend studieadvies (maar uiteraard wel voor de toelating tot het tweede jaar van de Excellence Track).

Kosten

Moet ik collegegeld betalen?
Deelname aan de Excellence Track brengt geen extra kosten met zich mee.

Wat kosten de studieboeken?
Informatie over de prijzen van boeken is beschikbaar via de studievereniging van Technische Wiskunde (W.I.S.V. Christiaan Huygens). Bij de studievereniging kun je de boeken ook kopen. Voor tweedehands boeken kun je kijken op boekswap.com.

Begeleiding

Is er extra begeleiding?
Tijdens je bacheloropleiding heb je een docentmentor. Dit is een senior stafmedewerker met wie je elke twee weken afspreekt. Je kunt hem/haar al je vragen stellen.

Uren

Hoeveel uur moet ik studeren?
Een gemiddelde student moet 28 uur studeren om 1 studiepunt te behalen. Dat betekent dat een gemiddelde student voor de reguliere opleiding van 60 studiepunten 40 uur per week moet studeren. Getalenteerde studenten hebben echter meestal minder tijd nodig om 1 studiepunt te behalen dan de gemiddelde student.

Mogelijkheden voor studenten in de reguliere bacheloropleiding

Kunnen reguliere studenten ook een aantal modules van de Excellence Track volgen?
De modules van de Excellence Track kunnen door alle studenten worden gevolgd. Om te worden toegelaten tot de Excellence Track-groep moet je de docent van het vak op de hoogte stellen van je interesse.

Stoppen

Kan ik eerder stoppen met de Excellence Track?
Mocht je je hebben verkeken op het niveau van de Excellence Track of de hoeveelheid werk, dan kun je op elk gewenst moment stoppen en als reguliere student doorgaan met je bacheloropleiding Technische Wiskunde. Het is van belang om dat met je mentor te bespreken.

Extra informatie

Is er extra informatie over de Excellence Track?
Om een indruk te krijgen van wat het betekent om Technische Wiskunde te studeren, kun je een meeloopdag volgen.


Ga verder naar Toelatingseisen