Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding duurt drie jaar en bestaat uit een mix van onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, instructies, projecten en zelfstudie. De colleges vinden plaats tussen 8.45 uur en 17.30 uur. Een college duurt twee keer drie kwartier met een kwartier pauze tussendoor. Tijdens de projecten leer je in groepsverband om kennis toe te passen én ontdek je het praktische nut van de verschillende vakken en de verbanden daartussen. Je oefent ook vaardigheden, zoals presenteren en rapporteren.

Studieschema

De opleiding omvat 180 studiepunten en bestaat uit zes semesters. Vijf van de zes periodes hebben een vastgesteld programma, de zesde is bedoeld voor de minor. Binnen de minor kun je je eigen programma kiezen.

Leerlijnen

Het studieprogramma van Technische Wiskunde bestaat uit vijf leerlijnen:

  • Modelleren en toepassingen
  • Numerieke Methoden en Differentiaalvergelijkingen
  • Optimalisatie en Discrete Wiskunde
  • Analyse
  • Stochastiek

Het eerste jaar bestaat voor het grootste deel uit fundamentele wiskundevakken. Dit zijn vakken die verder gaan met de wiskunde die je op het vwo hebt geleerd. Daarnaast krijg je nieuwe vakken waarin redeneren centraal staat. De theorie pas je in de eerste twee jaar toe bij twee projecten van het vak Modelleren. In het derde jaar volg je, naast keuzevakken, ook een minor. Je sluit de opleiding ten slotte af met een bachelorafstudeerproject.

Het eerste jaar

Naast de fundamentele vakken zoals algebra en analyse, maak je dit jaar ook een begin met het wiskundig modelleren. Je komt te weten hoe je een wiskundige oplossing presenteert, maar leert ook de beginselen van programmeren. Tenslotte verbreed je je kennis met een technisch keuzevak. Aangezien de wiskunde aan de universiteit zo anders is dan op de middelbare school, wordt er bovendien veel aandacht besteed aan persoonlijke begeleiding. Vanaf het begin heb je een mentorgroepje van tien personen. Een docentmentor begeleidt je twee uur per week met studievaardigheden.

Vakken

Het tweede jaar

In het tweede jaar volg je acht verplichte wiskundevakken – van fundamenteel tot toegepast en van verdiepend tot verbredend. Daarnaast kies je een keuzevak uit een lijst van circa vijf vakken, bijvoorbeeld Voortgezette Statistiek of Beslissingsanalyse. Zo kun je de opleiding Technische Wiskunde naar eigen smaak inrichten. Je bent daarnaast ook bezig met een project, waarbij je een mathematisch fysisch probleem gaat modelleren, zoals het modelleren van een epidemie.

Vakken

Het derde jaar

Je start de eerste helft van derde jaar met een minor. In het derde kwartaal volg je twee keuzevakken, waarmee je jezelf in een door jou gewenste richting kunt ontwikkelen. Ook volg je een intensieve cursus presenteren. Je sluit de opleiding vervolgens af met het bachelorafstudeerproject. Daarin werk je aan een wiskundig of een praktijkgericht probleem, bijvoorbeeld het maken van een strategie voor Nuna in Zuid-Afrika of het modelleren van wondgenezing. Dit project duurt drie maanden. Je laat met dit project zien dat je zelfstandig een probleem kunt aanpakken en je dit probleem zowel mondeling als schriftelijk kunt toelichten.

Vakken

Minor

In het eerste semester van het derde bachelorjaar krijg je de vrijheid om een half jaar lang je horizon te verbreden en je te verdiepen in een onderwerp dat je aanspreekt. Op de manier waarop jij dat wilt. Studenten van Technische Wiskunde kiezen bijvoorbeeld voor de minor (Mathematical) Finance of Educatie. Maar je kunt ook voor een samenhangend vakkenpakket, een stage of een studie in het buitenland kiezen en op die wijze je wereld vergroten. Een goed gekozen minor helpt je om de carrièrerichting te vinden die bij je past óf te ontdekken welke master je na de bachelor wilt volgen.

Meer informatie over Minors


Ga verder naar ToelatingseisenBindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.