Opleiding

Technische Wiskunde is voor studenten die complexe puzzels in onze samenleving willen oplossen. De bacheloropleiding richt zich namelijk vooral op toegepaste wiskunde. Je probeert oplossingen voor problemen te vinden via modelleren. Je legt hiermee een goede basis voor een van de specialisaties in het masterprogramma.

Onderwijsprogramma

De bachelor Technische Wiskunde is een intensieve studie, dus je moet bereid zijn om hard te werken. Gemiddeld besteed je 40 uur per week aan de studie, waarvan 12 uur aan colleges, 10 uur aan instructies (hierbij ga je zelf onder begeleiding aan de slag), 4 projecturen en 14 uur aan zelfstudie.

Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken. In de eerste twee jaar volg je per periode acht weken college en de laatste twee weken sluit je af met tentamens. Per periode krijg je drie of vier vakken. De opleiding kent zes leerlijnen: Analyse, Discrete Wiskunde, Modelleren, Numerieke Methoden en Differentiaalvergelijkingen, Optimalisering en Stochastiek.

In het eerste en het tweede jaar neem je veel theorie tot je. Deze theorie leer je toe te passen tijdens de projecten van het vak Modelleren. Je zult dus ook leren projectmatig te werken. Als ingenieur moet je tenslotte kunnen samenwerken, presenteren en communiceren. Het derde jaar start je met een keuzeruimte: de zogenaamde minor. Uiteindelijk rond je de bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht. Na de afronding van de studie mag je Bachelor of Science (BSc) achter je naam zetten.

Stage en naar het buitenland

Door ervaring op te doen in het buitenland ontwikkel je jezelf zowel persoonlijk als professioneel. Dit is interessant voor werkgevers in binnen- en buitenland. In de bacheloropleiding kun je voor je minor naar het buitenland gaan. In een masteropleiding heb je meer opties. Je kunt er dan voor kiezen om in het buitenland vakken te volgen, stage te lopen of aan je thesis te werken.
Meer informatie over stage en buitenland

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan voor erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van X.
Meer informatie over topsport

Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs waarbij je terecht kunt met vragen over de inhoud van de studie, de organisatie ervan en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken die verder gaan dan je academische vorming? Career and Counselling Services heeft een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs die jou kunnen ondersteunen. De service is gebaseerd op 5 pijlers: Basis Studievaardigheden, Leren Samenwerken, Keuzes maken tijdens je Studie (studiekeuze), Loopbaanontwikkeling en Zelfkennis & Zelfmanagement.  Er zijn - veelal gratis - (online) workshops, trainingen, online materiaal, inloopspreekuren en de mogelijkheid van een-op-een gesprekken. Voor vragen over studeren met een functiebeperking vind je hier meer informatie.

Wiskunde en Informatica Studievereniging ‘Christiaan Huygens’ (CH)

Christiaan Huygens is de studievereniging voor wiskunde- en informaticastudenten van de TU Delft. De vereniging behartigt de studiebelangen van studenten door middel van verschillende activiteiten, zoals het verkopen van studieboeken met korting, het beschikbaar stellen van oude tentamens, het monitoren van de onderwijskwaliteit en het oplossen van eventuele problemen in samenwerking met de docenten en studenten. Daarnaast biedt CH studenten de kans om in contact te komen met het bedrijfsleven. En uiteraard organiseert de vereniging ook gezelligheidsevenementen, excursies, symposia, studiereizen, borrels en ledenlunches.


Ga verder naar OnderwijsprogrammaStudiebelasting per week

Colleges
12 uur

Projecten 
4 uur

Instructie 
10 uur

Zelfstudie
14 uur


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.