Van aanmelden tot inschrijven

Om te beginnen moet je je aanmelden voor een opleiding via Studielink. Je bent pas officieel ingeschreven, zodra je hebt voldaan aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding en de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt. Je ontvangt dan een bewijs van inschrijving.
Meer informatie over inschrijven

Stappenplan als je een Nederlandse vooropleiding hebt en je jezelf voor het eerst aanmeldt bij de TU Delft:

Volg dit stappenplan als je een Nederlandse diploma gaat behalen.

Studiekeuzecheck

De TU Delft vindt het belangrijk dat je een juiste studiekeuze maakt. Daarom bieden we de studiekeuzecheck aan waarop je ook feedback ontvangt. Met de studiekeuzecheck helpen we je om een weloverwogen definitieve studiekeuze te laten maken. Vanaf december ontvang je, als je je hebt aangemeld in Studielink, hierover nadere informatie.

Let op : Bij Electrical Engineering en Technische Natuurkunde is deelname aan de studiekeuzecheck verplicht.

Numerus fixus opleidingen hebben geen studiekeuzecheck.


Aanmelddata

15 januari
Numerus Fixus opleidingen

1 april
Met internationale vooropleidingGa verder naar Studiekosten