Ontwerpwedstrijd 2022: Golfenergieaccumulator

De wereld staat voor de enorme opgave om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame bronnen. De Energie Transitie. Behalve de energiewinning uit natuurlijke bronnen is ook de energieopslag een grote uitdaging. Het meest ideaal zou een techniek zijn die voor beide uitdagingen tegelijk een oplossing zou opleveren, dus voor winning én opslag. De eerstejaarsstudenten Werktuigbouwkunde van de TU Delft gingen daarom aan de slag met het ontwerpen van een Golfenergieaccumulator (GEA), waarbij de energie uit de beweging van golven wordt omgezet in rotatie-energie van een vliegwiel.

Ontwerpopdracht

De uitdaging was om door middel van een te ontwerpen drijver op de golven een te ontwerpen vliegwiel in rotatie te brengen. De studententeams bedachten niet alleen een ontwerp, maar hebben deze ook gefabriceerd en getest. Voor het testen moesten de studenten zelf de golven genereren met een eenvoudige golfgenerator.

De ontwerpuitdaging zat hem in het ontwerpen van een drijver die zo veel mogelijk energie uit de golfbeweging weet te halen. Maar ook in een transmissie die de op en neergaande beweging van de drijver omzet in een roterende beweging van een vliegwiel. En een overbrenging om de afstand tussen de drijver en het vliegwiel te overbruggen. Ten slotte moest het vliegwiel de energie kunnen opslaan.  

Wedstrijd

Bijna 100 studententeams van 6 studenten gingen op donderdag 9 juni 2022 de strijd met elkaar aan voor het beste ontwerp. Dit jaar was de Ontwerpwedstrijd onderdeel van het Energy Challenge Event, in kader van het TU Delft lustrum.