Opleiding

Bij werktuigbouwkunde krijg je een brede theoretische basis in wis- en natuurkunde. Met die kennis van wis- en natuurkunde kijk je met een analytische blik naar de wereld. Je leert voor de hand liggende oplossingen kritisch te onderzoeken en betere alternatieven te bedenken.

Analyseren, ontwerpen en samenwerken vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding Werktuigbouwkunde. Daarnaast leer je in teamverband presenteren en rapporteren, skills die onmisbaar zijn in je latere werk.

De Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven bieden ook de WO-opleiding Werktuigbouwkunde aan. De opleidingen daar zijn kleinschaliger en worden in het Engels gegeven.

Onderwijsprogramma

De studie Werktuigbouwkunde bestaat met name uit wiskunde, mechanica en typische werktuigbouwkundevakken. Hoor- en werkcolleges worden afgewisseld met practica en projecten waarin je berekeningen maakt en toepast op praktische voorbeelden. In deze projecten leer je samenwerken, presenteren en rapporteren; skills die onmisbaar zijn in je latere werk. Ongeveer 70% van je tijd besteed je aan hoor- en werkcolleges, practica, instructies en zelfstudie. De andere 30% werk je aan projecten, in een groep van zo’n acht studenten. Als je je bachelor hebt afgerond, kun je doorstromen naar de master Mechanical Engineering en kiezen voor één van de gespecialiseerde richtingen. Liever een andere master? Met een bachelordiploma Mechanical Engineering kun je aan de TU Delft bijvoorbeeld ook kiezen voor een master in Maritieme Techniek, Aerospace Engineering, Civiele Techniek of Biomedical Engineering.

Stage & naar het buitenland

Door ervaring op te doen in het buitenland ontwikkel je jezelf zowel persoonlijk als professioneel. Dit is interessant voor werkgevers in binnen- en buitenland. In het reguliere programma is geen (bedrijfs)stage opgenomen, maar je kunt wél tijdens je minor naar het buitenland gaan. Als je besluit om hierna een masteropleiding te volgen, dan heb je meer opties. Je kunt er dan voor kiezen om in het buitenland vakken te volgen, stage te lopen of aan je thesisproject te werken. Ga naar buitenland.tudelft.nl voor meer informatie.

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan voor erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van X.
Meer informatie over topsport

Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs waarbij je terecht kunt met vragen over de inhoud van de studie, de organisatie ervan en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken die verder gaan dan je academische vorming? Career and Counselling Services heeft een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs die jou kunnen ondersteunen. De service is gebaseerd op 5 pijlers: Basis Studievaardigheden, Leren Samenwerken, Keuzes maken tijdens je Studie (studiekeuze), Loopbaanontwikkeling en Zelfkennis & Zelfmanagement.  Er zijn - veelal gratis - (online) workshops, trainingen, online materiaal, inloopspreekuren en de mogelijkheid van een-op-een gesprekken. Voor vragen over studeren met een functiebeperking vind je hier meer informatie.

Studievereniging Gezelschap "Leeghwater"

Gezelschap Leeghwater bestaat sinds 1867 en is de oudste studievereniging van Nederland. De vereniging heeft twee hoofddoelen. Ten eerste wil zij de belangen van haar leden op onderwijsgebied zo goed mogelijk behartigen. Ten tweede wil zij een praktische aanvulling bieden op de studie Werktuigbouwkunde. Zo kun je bij Leeghwater terecht voor het kopen van studieboeken, lunchlezingen, excursies en studiereizen, maar ook voor gezelligheid zoals borrels en feestjes. Leeghwater organiseert daarnaast elk jaar een ontwerpwedstrijd voor eerstejaarsstudenten in samenwerking met de faculteit.


Studiebelasting per week

Colleges
12 uur

Projecten en practica
10 uur

Zelfstudie
18 uur


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.


Vragen?

Neem contact op met Team Voorlichting: