Veelgestelde vragen

Toelating

Heeft Werktuigbouwkunde een numerus fixus of toelatingstest?

Nee, Werktuigbouwkunde heeft geen numerus fixus (maximum aantal toelaatbare studenten) en geen selectie- of toelatingstest. Iedereen die Natuurkunde en Wiskunde op vwo-niveau heeft gehaald, wordt toegelaten tot de opleiding. 

Is Werktuigbouwkunde een zware studie? Moet je goed zijn in natuurkunde en wiskunde?

Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd nog, maar als je direct punten laat liggen is het moeilijker om deze later in het jaar in te halen. Het tempo ligt op de universiteit een stuk hoger dan op het vwo, dus houd hier rekening mee.

De meeste studenten ervaren Werktuigbouwkunde als een pittige studie waar ze hard voor moeten werken. De studie bevat veel wiskunde en natuurkunde en het helpt als je goed bent in deze vakken. Voor de meeste vakken moet je veel sommen maken, dit is echt iets waar veel tijd voor nodig is. Over het algemeen wordt niet gecontroleerd of je dit doet, maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel de (tussen)toetsen halen. Daarom is het belangrijk dat je zelfstandig en gedisciplineerd kunt werken.

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Hiervan betreft ongeveer de helft ingeroosterde uren, de andere helft bestaat uit zelfstudie en projecten. In het eerste jaar moet je minimaal 45 ECTS halen (75%) om door te mogen gaan met de opleiding. Dat heet het bindend studieadvies (BSA). Over het algemeen geldt dat hoe hoger je cijfer voor wiskunde en natuurkunde op het vwo, des te groter de kans dat je het BSA haalt. Máár: een 10 op het vwo is geen garantie voor succes en een 6 betekent niet gelijk dat je het niet gaat halen. Belangrijk is ook dat je een passie hebt voor techniek en gemotiveerd bent.

  • Minder goed in wis- en natuurkunde? Denk goed na over je keuze, compenseer met goede motivatie.
  • Goed in wis- en natuurkunde? Ga er niet vanuit dat je het haalt met alleen het boek doorbladeren.

Verschil opleidingen

Wat is het verschil tussen Werktuigbouwkunde bij de TU Delft en op hbo-niveau?

Werktuigbouwkunde wordt op hbo-niveau aangeboden bij de Haagse Hogeschool (in Delft). 

Het grote verschil tussen een universiteit en een hogeschool is het soort onderwijs. Universiteiten zijn wetenschappelijk en ontwikkelingsgericht, terwijl hogescholen beroepsopleidingen zijn en daardoor een veel praktijkgerichtere insteek hebben. 

Omdat het hbo praktischer georiënteerd is, ligt de nadruk ligt veel meer op het toepassen van bestaande kennis om een probleem op te lossen. De universiteit houdt zich bezig met het vinden van oplossingen voor nieuwe problemen. Je vraagt je op de universiteit bijvoorbeeld af: ‘Waarom doe ik iets op deze manier?’ en ‘kan het beter?’. In veel gevallen ontstaat daardoor nieuwe kennis, die hbo-ers dan in gelijksoortige situaties praktisch kunnen toepassen. Kort gezegd: academici ontwikkelen kennis, hbo’ers passen kennis toe. 

Meer informatie

Wat is het verschil tussen Werktuigbouwkunde in Delft, Eindhoven en Enschede?

 

De TU Eindhoven en Universiteit Twente zijn kleinschaliger dan de TU Delft. De werkgroepen zijn bijvoorbeeld kleiner, waardoor de docent zijn/haar aandacht over minder studenten hoeft te verdelen. Daarnaast wordt de opleiding daar in het Engels gegeven, in tegenstelling tot in het Nederlands bij de TU Delft. Het niveau van onderwijs is hetzelfde in alle drie de steden, uiteindelijk is een bachelor Werktuigbouwkunde overal evenveel waard.

Het is aan te raden om ook de andere universiteiten te bezoeken en de sfeer daar te proeven, zodat jij zelf kunt bepalen welke universiteit het beste bij je past.

Wat is het verschil tussen Werktuigbouwkunde en Industrieel Ontwerpen?

De belangrijkste verschillen tussen de twee bacheloropleidingen staan uitgelegd in deze infographic.

Wat is het verschil tussen Werktuigbouwkunde en Aerospace Engineering?

Aerospace Engineering heeft veel weg van Werktuigbouwkunde, maar de hele opleiding is al toegespitst op de lucht- en ruimtevaart. Werktuigbouwkunde is in die zin een stuk breder dan Aerospace Engineering.

Kun je twee opleidingen tegelijk doen?

Dat is best lastig vanwege de vele contacturen in Delft. Zeker in het eerste jaar van de bachelor zit de week behoorlijk vol met colleges, practica en werkgroepen en er is daarom weinig ruimte voor een tweede opleiding. Het combineren van twee masters gebeurt soms wel. De studieadviseur of studentendecaan kan je hierover adviseren. We raden het af om Werktuigbouwkunde in het eerste jaar te combineren met een andere studie. De studiebelasting bij Werktuigbouwkunde bedraagt zeker 40 uur per week. In het eerste jaar is er een bindend studieadvies (BSA) van 45 studiepunten. Deze 45 punten moet je halen om door te mogen gaan met de opleiding. Als je naast Werktuigbouwkunde een andere studie doet, is de kans groot dat je het BSA niet haalt. Werktuigbouwkunde wordt niet in deeltijd aangeboden.

Opleiding

In welke taal wordt Werktuigbouwkunde gegeven?

Colleges worden tijdens de bachelor in het Nederlands gegeven. Veel boeken zijn wel Engelstalig. Tijdens de masteropleiding zijn zowel de colleges als boeken in het Engels.

Wat is de verdeling man/vrouw binnen de studie?

87% van alle Werktuigbouwkunde studenten is man, 13% vrouw. Werktuigbouwkunde is zeker ook interessant voor vrouwen. Kijk maar eens op deze pagina, vol ervaringen van vrouwen die Werktuigbouwkunde studeren, hebben gestudeerd en/of in dit vakgebied werkzaam zijn. En niet onbelangrijk: het percentage meiden dat het BSA (bindend studieadvies) haalt, ligt hoger dan het percentage jongens.

Wat zijn de collegetijden?

1e uur 08:45 uur - 09:30 uur
2e uur 09:45 uur - 10:30 uur
3e uur 10:45 uur - 11:30 uur
4e uur 11:45 uur - 12:30 uur
Pauze
5e uur 13:45 uur - 14:30 uur
6e uur 14:45 uur - 15:30 uur
7e uur 15:45 uur - 16:30 uur
8e uur 16:45 uur - 17:30 uur
9e uur 17.45 uur - 18.30 uur
10e uur 18:45 uur - 19:30 uur

Dit betekent niet dat je 10 uur college per dag hebt: je rooster kun je vinden op mytimetable.tudelft.nl

Hoeveel vakantie heb ik?

In de academische jaarkalender staan de vakantiedagen (in groen), op deze dagen vinden geen tentamens of colleges plaats. Er zijn ongeveer 10 weken vakantie en enkele feestdagen. Veel studenten gebruiken een deel van deze dagen om zich voor te bereiden op (her)tentamens of door aan verslagen te werken. Van een ‘echte’ vakantie is op de universiteit dus niet helemaal sprake.

Welke vakken/onderdelen worden gezien als moeilijk?

Over het algemeen vinden studenten de natuurkunde van het tweede jaar het lastigst; dan wordt dieper ingegaan op de natuurkundige basis die in het eerste jaar gelegd. Alle vakken zijn echter goed te halen als je er de tijd aan besteedt die ervoor staat.

Als studenten stoppen of de opleiding niet halen, wat zijn daar de belangrijkste redenen voor?

Er zijn veel verschillende redenen, maar vaak komt het er op neer dat je niet die 40 uur per week in de studie hebt gestoken. En dat kan zijn omdat je de studie niet leuk vindt, je de studie onderschat of te druk bezig bent met het studentenleven. Er zijn weinig studenten die wél gemotiveerd zijn en 40 uur per week in de studie steken en het eerste jaar toch niet het bindend studieadvies (BSA) halen.

Is Werktuigbouwkunde praktisch?

Werktuigbouwkunde is geen praktische studie. Je doet wel practica en gaat aan de slag in de werkplaats. Dit is niet om specialist te worden, maar om gevoel te krijgen van wat wel en niet kan. De focus ligt niet zozeer op hoe iets werkt, maar vooral op het achterhalen waarom het op een bepaalde manier werkt en of het anders kan.

Elk kwartaal krijg je een projectvak. Deze projecten doe je in groepen en vaak krijg je een probleemstelling die je moet oplossen met behulp van een mechanisme. Het grootste ontwerpproject is die in het eerste jaar, waarbij je een half jaar lang werkt aan een ontwerp en het uiteindelijk tegen je medestudenten opneemt in een ontwerpwedstrijd.

Leer je programmeren bij Werktuigbouwkunde?

In de bachelor Werktuigbouwkunde wordt gewerkt met de programmeertaal Phyton. Hierin leer je programmeren om zo technische vraagstukken te modelleren en op te lossen. Er worden geen aparte vakken gegeven over programmeren of andere computer gerelateerde onderwerpen. Wel is er de mogelijkheid om tijdens je minor in dit soort vakken en onderwerpen te verdiepen. 

Welke onderwerpen worden bij Werktuigbouwkunde behandeld?

Ieder kwartaal heb je één wiskunde-, één natuurkunde- en één projectvak. De natuurkundige vakken zijn in het eerste jaar vooral mechanisch: Statica (de leer van stilstaande objecten), Sterkteleer (hoeveel verbuigt mijn constructie) en Dynamica (welke krachten komen op een object te staan als het beweegt). In de wiskunde-vakken leer je de wiskundige theorie die bij deze mechanica-vakken aansluit en bij de projecten pas je alle theorie toe op een echt project.

In het tweede jaar wordt er dieper in de mechanica gedoken en komen ook onderwerpen als thermodynamica, stromingsleer en signaalanalyse aan bod.

Ligt er nadruk op auto’s bij Werktuigbouwkunde?

In de bachelor is er geen specifieke aandacht voor auto's, maar heel veel van wat je leert kan zeker toegepast worden op auto's. Ook is er een master Vehicle Engineering die je kan doen na de bachelor Werktuigbouwkunde, deze gaat onder andere over zelfrijdende auto's.

Mocht je tijdens de bachelor ook met auto’s bezig willen zijn, dan kan een Dream Team als Forze of DUT uitkomst bieden. Zie hiervoor ook de FAQ over Dream Teams hieronder.

Kan ik tijdens de bachelor naar het buitenland?

Ja, bijvoorbeeld tijdens je bachelor in je minorruimte door mee te doen aan een uitwisselingsprogramma of tijdens je afstuderen. Kijk op www.buitenland.tudelft.nl voor meer informatie.

Kan ik naast mijn studie extra kennis opdoen?

Voor studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Dit is onderwijs bovenop de reguliere opleiding. Het geeft je de kans om extra kennis op te doen in of buiten je vakgebied en je persoonlijk te ontwikkelen, maar ook om eens samen te werken met studenten van andere studies. Ook is het mogelijk om extra vakken te volgen aan andere faculteiten, mocht je je graag wat verbreden.

Hoe worden tentamens afgenomen?

Tentamens op de TU Delft worden zowel schriftelijk als digitaal afgenomen. Dit verschilt per vak. Je kunt dit vinden in de digitale studiegids. Klik daar op [Programma] en zoek de opleiding [Bachelor Werktuigbouwkunde].

Moet je de studie in drie jaar halen?

Voor de bachelor Werktuigbouwkunde staat drie jaar, maar slechts een klein deel van de studenten rondt de opleiding ook daadwerkelijk in drie jaar af. Gemiddeld doen studenten iets langer dan 4 jaar over hun bachelor Werktuigbouwkunde. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat je een vak niet haalt en moet herkansen. De herkansingen vinden plaats in de week voor de reguliere tentamens. Deze week is normaal vrij van colleges en bedoeld om voor te bereiden op je tentamens. Als je dan herkansingen hebt, wordt het dus een opeenstapeling van vakken. Hierdoor kiezen veel studenten er voor om sommige vakken uit te stellen. Daarnaast doen veel studenten activiteiten waardoor er minder tijd is om te studeren, zoals een Dream Team, studentenvereniging of een bijbaan. 

Het eerste jaar

Wat komt er op mij af aan het begin van de studie?

Aan het begin van je studie komt er veel op je af. Je moet een hoop keuzes maken. Ga je op kamers of blijf je thuis? Hoe ga je je studie bekostigen? Je eerste colleges, tentamens en opdrachten. Word je lid van een (sport)vereniging? Een handig steuntje hierbij is de website welkom.tudelft.nl met informatie, links en een introfilmpje. Voordat de studie start, is er een introductieweek en introductieweekend, waar je o.a. de universiteit en medestudenten leert kennen. Je eerste studieweek is voornamelijk gevuld met introducties van vakken en projecten. Ook heb je de gelegenheid om te zorgen dat je overal goed staat ingeschreven en je boeken te halen. In de eerste studieweek ga je wel direct aan de slag met wiskunde. Een ouderejaars student (studentmentor) zal je  in het begin wegwijs maken.

Waar vind ik informatie over de vakken die ik straks krijg?

Op de website van de opleiding staan overzichten van de vakken tijdens de bacheloropleidingen. Je kunt alle afzonderlijke vakken van onze opleidingen vinden in de online studiegids. Klik hier op [Programma] en zoek de opleiding [Bachelor Werktuigbouwkunde]. 

Ben je benieuwd naar eerstejaars colleges? Ga dan naar OpenCourseWare, waar je colleges van de vakken kunt bekijken.

Hoeveel wiskunde krijg ik in het eerste jaar?

Elk kwartaal wordt ongeveer een kwart aan wiskunde besteed: 3 ECTS per periode = 84 uur.

Heb ik een laptop nodig?

Ja, een laptop wel tot de standaarduitrusting van een student. In de faculteit staan computers die je kunt gebruiken, maar die zijn vaak bezet. Voor projecten is het handig om je eigen laptop te hebben. Via het laptopproject kun je als student met korting een laptop aanschaffen.

Apple of Windows? Op Windows draaien alle benodigde programma’s. Op Apple draait het programma Solidworks niet, terwijl je dit veel nodig hebt bij de opleiding Werktuigbouwkunde. Dit programma staat wel op de computers van de faculteit. 

Begeleiding

Merk je dat Werktuigbouwkunde een grote studie is?

Werktuigbouwkunde in Delft is een hele grote studie. Met 500 medestudenten in een collegezaal zitten is niet ongewoon. Dat betekent dat het stellen van een vraag tijdens een hoorcollege niet altijd even makkelijk is. Je kunt vragen wel stellen tijdens de werkcolleges en vragenuren. Dan zit je in groepen van maximaal 40 studenten met één docent en twee assistent-docenten. Daar kan je heel gericht vragen stellen over de stof en opdrachten.

Is er studiebegeleiding?

Bij Werktuigbouwkunde werken we met studentmentoren. De studentmentor maakt je de eerste weken wegwijs op de faculteit en is je eerste aanspreekpunt. Verder kun je altijd terecht bij een studieadviseur. Als er zaken zijn die mogelijk invloed op je studie hebben (zoals een functiebeperking als dyslexie of ADHD, familieomstandigheden enz.) dan raden we je aan om dit z.s.m. met een studieadviseur te bespreken. Klik hier voor de contactgegevens van de studieadviseurs voor Werktuigbouwkunde.

De TU Delft organiseert ook verschillende workshops en trainingen m.b.t. studievaardigheden, zoals stress management, constructief denken en studeren met dyslexie.

Na je studie

Welke masters kan ik doen na de bachelor Werktuigbouwkunde?

Na je bachelor kun je doorstromen naar een van de tracks in de masteropleiding Mechanical Engineering. Deze master aan de TU Delft is de breedste opleiding Mechanical Engineering op academisch niveau in Nederland. Je kunt ook kiezen voor een van de andere masters van de faculteit 3mE, zoals Systems & Control, Offshore & Dredging Engineering, Materials Science & Engineering of Robotics.

Je kunt er ook voor kiezen om een master bij een andere faculteit of zelfs bij een andere universiteit te volgen. Bekijk in de doorstroommatrix wat de mogelijkheden zijn.

Wat voor werk kan ik gaan doen na deze studie?

Omdat de studie Werktuigbouwkunde zo breed is, kun je heel veel kanten op. Een groot deel afgestudeerden komt terecht bij technische bedrijven als ingenieur of projectleider/manager. Sommige afgestudeerden worden technisch adviseur. Ook kun je natuurlijk onderzoek gaan doen op een universiteit. Meer lees je op de pagina Carrièremogelijkheden

Naast je studie

Hoe kom ik aan een kamer?

Je kunt een kamer vinden via DUWO, de studentenhuisvesting van Delft. We raden je aan om je zo vroeg mogelijk in te schrijven, zodat je wachttijd opbouwt. Zeker als je niet dicht bij Delft woont, is het verstandig om op tijd een kamer te zoeken. Je kunt ook een kamer vinden via hospiteeravonden. Via verschillende websites (kamernet/roombase/facebook) kun je reageren op kamers en huizen. De mensen die in het huis wonen, nodigen je dan uit om langs te komen om te kijken of je bij het huis past. Meer informatie over op kamers gaan vind je hier.

Hoe vroeg je moet gaan zoeken hangt een beetje van je eigen situatie af. Als je in juni al een kamer hebt gevonden, moet je ook huur betalen tijdens de zomervakantie, terwijl je dan misschien nog niet echt gebruik van maakt van de kamer. Het positieve is dan wel dat je zeker bent van een kamer en je bent de drukte voor. In augustus en september is de vraag naar kamers heel groot.

Is Werktuigbouwkunde goed te combineren met intensief sporten?

Veel studenten doen aan sport voor hun eigen gezondheid. Bovendien kun je je er ook beter door concentreren tijdens het studeren!

Als je aan topsport doet, biedt de TU Delft speciale voorzieningen aan. Lees hier meer over topsport bij de TU Delft of het aanvragen van een topsport status.

Wat is het verschil tussen een studievereniging en een studentenvereniging?

Elke opleiding aan de TU Delft heeft een eigen studievereniging. De studievereniging behartigt de belangen van studenten, organiseert studie gerelateerde activiteiten, zoals studiereizen, lezingen en excursies en zorgt voor gezelligheid. Studentenverenigingen zijn niet verbonden aan een opleiding of aan de TU Delft. Je kunt ze meer zien als externe gezelligheidsverenigingen. Je heb allerlei soorten studentenverenigingen, algemene verenigingen, maar ook op het gebied van cultuur, sport en politiek.

Moet ik lid worden van een studievereniging?

Studieverenigingen hebben veel te bieden. Van het behartigen van je belangen, regelen van korting voor studieboeken, gezelligheid tot leuke studietripjes. Je bent niet verplicht lid te worden van een studievereniging, maar het is zeker aan te raden.

De studievereniging van Werktuigbouwkunde heet Gezelschap Leeghwater. Zij organiseren het introductieweekend, waar je veel studiegenoten leert kennen. Daarnaast organiseren zij excursies, lunchlezingen en reizen naar het buitenland. Het lidmaatschap kent geen verplichtingen. Een voordeel is dat je alle boeken die je nodig hebt voor de bachelor met korting kunt kopen bij de studievereniging.

Moet ik lid worden van een studentenvereniging?

Nee dat hoeft niet, maar het is een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen, zeker als je nieuw bent in Delft. Meer informatie over studentenverenigingen vind je hier. 

Wat is een Dream Team en hoe kan ik deelnemen?

Het doel van een Dream Team is om de kennis die je hebt opgedaan tijdens je studie toe te passen in een project. Door deel te nemen leer je bovendien hoe het is om deel uit te maken van een groot team met meerdere disciplines. Maar let op: je krijgt geen studiepunten voor deelname aan een Dream Team en je loopt vaak een jaar studievertraging op.

Om deel te nemen aan een Dream Team moet je solliciteren, net als bij een baan. Elk team bepaalt zelf zijn aanmeldprocedure. Het verschilt per team hoeveel ervaring je nodig hebt, maar gemiddeld genomen moet je wel minstens een jaar gestudeerd hebben.