Honours Community

Alle Honours Programme studenten worden onderdeel van de Honours Community. Het is de bedoeling dat zij elkaar ontmoeten en op die manier hun interesses en vakgebieden verder kunnen uitbreiden. Honours Programme studenten hebben een eigen groep op Linkedin en BlackBoard en Facebook. Daarnaast beschikken ze gedurende de tentamenperioden over een eigen ruimte om te studeren in de TU Delft Library.

Studievereniging

Voor vragen of aanmelden voor het Honours Programme Bachelor kan je je wenden tot de facultaire coördinatoren of als je een ervaringsdeskundige wilt spreken tot een student via de studievereniging: board-hpd@tudelft.nl