Honours Programme Bachelor

Daag jezelf uit!

Goed presteren is prima, maar studeren moet wel een uitdaging blijven. Voor Bachelorstudenten die meer aankunnen dan het studieprogramma voorschrijft is er het Honours Programme Delft: een uitdagend aanvullend programma voor studenten die bovengemiddeld presteren.

Zelf aan het roer

Initiatief nemen en zelfstandig onderzoek en/of projecten doen, dàt is het Honours Programme Delft. Een groot deel van dit programma ontwerp je dan ook zelf. Samen met Honours studenten van andere bacheloropleidingen werk je bijvoorbeeld aan een onderzoek voor een hoogleraar, schrijf je misschien een businessplan, doe je een opdracht voor een bedrijf of organiseer je wetenschappelijke lezingen voor medestudenten. Zoals gezegd: bij Honours Programme Delft neem je zelf het initiatief, dus de mogelijkheden zijn talrijk en afhankelijk van je eigen interesses en uitdaging.

Programma

Het volledige Honours Programme Bachelor omvat 20 EC (studiepunten) bovenop het normale bachelorprogramma (180 EC). Het programma is op te delen in twee delen: het TU brede Honours Programme waar iedereen een deel van moet volgen (min. 5 tot 6 EC) en het deel van de eigen opleiding. Het TU brede Honours Programme is een soort keuzemenu waaruit je onderdelen kunt kiezen. Je volgt dit samen met Honours studenten van andere opleidingen.