Het interfacultaire deel

In het interfacultaire deel van het Honours Programme Delft werk je samen met honoursstudenten van andere faculteiten aan je academische en professionele ontwikkeling. De bedoeling is dat je minimaal 5 ECTS interfacultair invult, maar je mag natuurlijk altijd meer doen. Het interfacultaire deel is op twee manieren in te vullen: door modules te volgen en door zelf interfacultaire projecten op te zetten.

Bij een interfacultair project bedenk je zelf een interdisciplinair vraagstuk waar je samen met studenten van andere opleidingen een oplossing voor wilt zoeken. Je idee werk je uit in een aanvraagformulier, dat je indient bij de coördinator van het interfacultaire deel van het HPB. Je aanvraag wordt beoordeeld door de HP Advisory Board. Wanneer je aanvraag, eventueel na bijstelling van je plan, wordt goedgekeurd, kun je je project uitvoeren.

Tijdens de modules leer je vanuit verschillende perspectieven naar technische en wetenschappelijke vragen te kijken of werk je aan specifieke academische en professionele vaardigheden.