Honours Programme Master

Daag jezelf uit!

Ben jij een gemotiveerde student die meer aankan dan je reguliere curriculum? De TU Delft biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten de kans om meer tijd te investeren in hun eigen vakgebied en tegelijkertijd hun horizon te verbreden. Als je toe bent aan een extra uitdaging, en een stap verder wilt gaan dan je reguliere studieprogramma, dan is het Honours Programme Master (HPM) echt iets voor jou! Het programma wordt gevolgd door een groep van ongeveer tachtig tot honderd studenten. Jij beslist hoe je een groot deel van het programma gaat invullen. Het initiatief ligt bij jou.

Het doel

Het belangrijkste doel van het Honours Programme Master is de ontwikkeling van talent en initiatief. Meedoen aan dit programma is om vier redenen nuttig:

 • Je gaat het vakgebied van je keuze op een hoger niveau beheersen en uitoefenen.
 • Je ontwikkelt een brede blik en kijkt over de grenzen van je vakgebied.
 • Je gaat een prominente rol spelen binnen en buiten je vakgebied.
 • Je kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij.

Alle studenten die deelnemen aan het Honours Programma maken deel uit van de Honours Community. Wil je in contact komen met de community en ben je ge├»nteresseerd in de nieuwsbrief? Neem dan contact op met board-hpd@tudelft.nl.

Praktische informatie

Het Honours Programme Master bestaat uit 20 ECTS:

 • Een individueel, faculteitsgebonden deel van 15 ECTS; de mogelijkheden om dit deel van het programma in te vullen verschillen sterk per faculteit. Het idee is dat je je eigen programma zo samenstelt dat je buiten de grenzen van je standaard curriculum treedt. Je voert bijvoorbeeld een onderzoek uit onder begeleiding van een ervaren onderzoeker, je zet een eigen project op aan een andere faculteit of universiteit, of je volgt een extra stage of extra vakken buiten je standaard curriculum. Als je tot het programma wordt toegelaten, moet je bij je faculteit een voorstel indienen voor de invulling van de faculteitsgebonden ECTS. Kijk voor meer informatie op de website van het Honours Programme Master van je faculteit of neem contact op met de contactpersoon van je faculteit.
 • Een collectief, interfacultair deel van 5 ECTS.
  Je moet een van deze twee interfacultaire vakken kiezen:
  • Critical Reflection on Technology
  • Business Leadership for Engineers

Toelatingseisen

Het Honours Programme Master stimuleert je intellectuele nieuwsgierigheid, opinievormende vaardigheden en creativiteit. Het is een uitdaging voor je doorzettingsvermogen, academisch leiderschap en gevoel voor morele normen. Om deel te nemen aan het Honours Programme Master moet je:

 • zeer gemotiveerd zijn;
 • goede cijfers hebben (gemiddeld 7,5 of hoger);
 • voor alle vakken geslaagd zijn.

Ook docenten kunnen excellente studenten voordragen voor toelating tot het programma. Studenten worden door de faculteiten geselecteerd op basis van een schriftelijke aanvraag, inclusief een motivatiebrief, en een gesprek.

Het Onderwijs- en Examenreglement verschilt per faculteit. Kijk op de pagina van je faculteit om te zien wat voor jou van toepassing is.