Schakelprogramma

Voor doorstroming naar de master Management of Technology (MoT) biedt de faculteit TBM een schakelprogramma aan voor hbo-studenten. Dit schakelprogramma wordt aangeboden in het Nederlands. 

Inhoud & Doel

Het schakelprogramma is een aanvullend vakkenpakket dat bestaat uit enkele kernvakken uit de bachelor Technische Bestuurskunde. Via dit programma breng je jouw kennis naar het juiste niveau om aan de masteropleiding te starten. 

Vragen rond je persoonlijke studiepad, cursussen, studieaanpak en -planning kun je bespreken met je studieadviseur

Omvang & Duur

Het schakelprogramma start in september en heeft een omvang van 30 EC, ofwel 5 maanden fulltime college. Na afronding van het 30 EC schakelprogramma krijg je direct toegang tot het tweejarige masterprogramma Management of Technology.

Algemene voorwaarden

Voor toegang tot het schakelprogramma gelden vier voorwaarden: 

  1. Je hebt jouw hbo-diploma behaald;
  2. Jouw hbo-diploma sluit aan op de gewenste masteropleiding. Kijk hiervoor in de doorstroommatrix. Staat er geen informatie over je HBO opleiding naar de gewenste masteropleiding? Neem dan contact op met de schakelcoördinator;  
  3. Wiskunde B of T en Engels op wvo-niveau;  
  4. Je voldoet aan de aanvullende voorwaarden die de masteropleiding naar keuze stelt. Onderaan deze pagina vind je de 'Aanvullende Voorwaarden'.

Vrijstellingen

Je komt in aanmerking voor een vrijstelling als je voldoet aan een van de onderstaande criteria. 

Vrijstelling voor Engels:

  • Vwo-diploma of wvo-certificaat Engels;
  • Je hbo-opleiding is een volledig Engelstalige opleiding;
  • Studenten met een nationaliteit van een van deze landen: VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland of Canada.

Vrijstelling voor Wiskunde B of T:

  • Vwo-diploma of vwo-certificaat Wiskunde B of T.

Inhoud schakelprogramma 2021-2022

Ieder jaar wordt de inhoud van het schakelprogramma door de opleidingsdirecteuren vastgesteld. Het schakelprogramma voor het academisch studiejaar 2021-2022 bestaat uit:

Vragen over voorlichting en toelating?

Martine van der Laag-Hoogendijk