Programma

De eerstegraads lesbevoegdheid is een 2-jarige opleiding gebaseerd op twee pijlers: vakkennis (vakwetenschappelijke component) en pedagogisch-didactische vaardigheden (beroepsgerichte component). Hier vind je een overzicht van alle vakken die worden aangeboden binnen ons programma. Hieronder vind je een uitgebreide toelichting van de vakken binnen het beroepsgerichte jaar.

Op basis van je vooropleiding kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van het vakwetenschappelijk jaar en/of vakken in het beroepsgerichte jaar (zie opleidingsvarianten en toelaatbaarheid).

Er zijn verschillende mogelijkheden om in te stromen in de lerarenopleiding voor het behalen van een beperkte tweedegraadsbevoegdheid of eerstegraadsbevoegdheid (zie opleidingsvarianten en toelaatbaarheid).

Het programma wordt in detail beschreven in de studiegids.