Programma

De eerstegraads lesbevoegdheid is een 2-jarige opleiding gebaseerd op twee pijlers: vakkennis (vakwetenschappelijke component) en pedagogisch-didactische vaardigheden (beroepsgerichte component). Hier vind je een overzicht van alle vakken die worden aangeboden binnen ons programma. Hieronder vind je een uitgebreide toelichting van de vakken binnen het beroepsgerichte jaar.

Op basis van je vooropleiding kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van het vakwetenschappelijk jaar en/of vakken in het beroepsgerichte jaar (zie opleidingsvarianten en toelaatbaarheid).

Er zijn verschillende mogelijkheden om in te stromen in de lerarenopleiding voor het behalen van een beperkte tweedegraadsbevoegdheid of eerstegraadsbevoegdheid (zie opleidingsvarianten en toelaatbaarheid).

Vakwetenschappelijke component

Het doel van de vakwetenschappelijke component is om je wetenschappelijke kennis gerelateerd aan het schoolvak (informatica, natuurkunde, ontwerpen, scheikunde of wiskunde) te verbreden en verdiepen. Meer informatie over de invulling van dit deel van de opleiding vind je onder Opleidingsvarianten en toelaatbaarheid.

Beroepsgerichte component

Het doel van de beroepscomponent van de opleiding is gericht op de bekwaamheidseisen die in de wet worden gesteld aan docenten. Dit betekent dat je je kennis, vaardigheden, inzicht en attituden eigen maakt, die een beginnend eerstegraads docent nodig heeft om zijn taken op school goed uit te voeren. De beroepsgerichte component is opgedeeld in twee delen: basisdeel (1e semester) en verdiepingsdeel (2e semester), zie ook Opleidingsvarianten.

Pedagogical Content Knowledge (PCK)

Elke docent stelt zich regelmatig de volgende vragen: “Wat wil ik dat mijn leerlingen over dit onderwerp of concept leren en hoe ga ik ze helpen om dit te begrijpen? Welke materialen zijn er die me daarbij kunnen helpen? Wat weten de leerlingen al van het onderwerp en wat zullen ze moeilijk vinden? Hoe kom ik erachter wat mijn leerlingen daadwerkelijk hebben geleerd?” De kennis om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt in de wetenschappelijke literatuur Pedagogical Content Knowledge (PCK) genoemd. PCK leer je niet in een cursus of uit een boekje, maar juist door te werken in de praktijk. De ontwikkeling van je eigen PCK vormt de leidraad in de opleiding.

Vakken binnen het beroepsgerichte jaar

Onderwijskunde

Theorie over leren en doceren, op school ervaren hoe die theorie in praktijk wordt gebracht.

Professionele Leergemeenschap

Is flankerend aan je stage op school. De klas is een complexe omgeving, in dit vak wissel je veel uit met je collega’s en samen werk je op een gestructureerde manier aan je ontwikkeling als onderwijsprofessional.

Inleiding STEM-didactiek

Kennismaken met didactische vraagstukken binnen de STEM-disciplines. Daarbij is er ook aandacht voor het oefenen in lesgeven en orde houden door het geven van minilessen.

Vakdidactiek Basis & Verdieping

Achtergronden bij en oefenen met effectief lesgeven in het eigen schoolvak (vervolg op Inleiding STEM-didactiek).

Schoolpracticum Oriëntatie & Verdieping

Kennismaken met de stageschool, lessen voorbereiden, lessen geven en evalueren, waarbij je steeds meer zelfstandigheid krijgt. Je lessen bespreek je na met je begeleider op school. Ook neem je deel aan niet lesgebonden activiteiten op school. Je loopt bij Schoolpracticum Oriëntatie vooral stage in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-tl, maar ook in de bovenbouw. Tijdens Schoolpracticum Verdieping geef je meer lessen in de bovenbouw.

Onderzoek en Ontwerp in het Onderwijs

Als academisch geschoold docent zal je zelf onderwijsmateriaal van hoge kwaliteit moeten kunnen maken. Je leert hoe je de kwaliteit van je onderwijs kunt verbeteren door onderzoek te doen. Je leert dat onderzoek in de klas anders van aard is dan het bètaonderzoek waarmee je al vertrouwd bent. Thyrza Jagt en Arnaud van Harmelen schreven een artikel in Euclides (2014, 89/4, 37-39) over hun onderzoek “Dynamisch modelleren”.

Professionalisering

In dit vak werk je in projectvorm aan de ontwikkeling van je eigen professionele identiteit.

Dit is het nieuwe curriculum vanaf het academisch jaar 2020-2021. Een compleet overzicht van het programma van de opleiding vind je binnenkort hier in de modulekaart.