Testimonial Arthur de la Court


Schoolvak: Natuurkunde
Opleidingsvariant: Master (1-jarig)

Nadat ik in de 80-er jaren elektrotechniek in Delft had gestudeerd, ben ik in mijn vakgebied aan de slag gegaan. Aanvankelijk zuiver vakinhoudelijk, later steeds meer in management rollen, waarbij  de oude passie voor techniek langzamerhand minder ruimte kreeg.

Ik had daarmee een mooie loopbaan, maar toch kreeg ik zin me meer op inhoud te richten, en jonge mensen te helpen hun weg in of naar dit werkveld  te vinden. Zo groeide het idee de bakens te verzetten, en als zij-instromer het B├Ęta onderwijs in te gaan.

Dit heb ik  via de lerarenopleiding van de master SEC in Delft opgepakt. Eerst een schakelopleiding om de natuurkundige vakinhoud op peil te brengen, en vervolgens een masterjaar. Die master was intensief maar wel te doen, leuk en vooral nuttig. Je bestrijkt een breed spectrum van vakinhoudelijke en onderwijskundige aspecten met diepgang, maar je brengt alles ├│├│k in praktijk, binnen stages op een middelbare school.  Zo kon ik goed vaststellen of het vak me zou liggen, en dat deed het zeker!

Uiteindelijk ben ik nominaal afgestudeerd en aansluitend aan de slag gegaan in de bovenbouw op een VWO technasium. Ik heb het er uitstekend naar mijn zin!