Admission and application

If you want to be admitted to the MSc programme Technical Medicine, you have to meet the admission requirements. These requirements depend on your Bachelor's degree. 

Enrolment

Enrolment goes via Delft University of Technology (Studielink).

All programmes start in September. There is a specific deadline for enrolment.
Read more information on the administrative process.

Admission

 • BSc degree from a Dutch university in clinical technology (Klinische Technologie/Technische Geneeskunde).
 • Dutch and English Language requirement: the theoretical MSc programme will be taught in English, while the skills training and the communication in the clinic will be in Dutch.

Note that it is not possible to take courses in technical medicine in the Master’s programme if you are not registered as a full-time student.

Possibilities for admission other than BSc degree in clinical technology

There are possibilities to do a bridging programme for the master Technical Medicine for Dutch-speaking students with limited deficiencies. Those students can apply for the selection procedure. Bachelor students with a degree of a Dutch University of Applied Sciences (HBO) are not admissible. More information about the procedure is further explained in Dutch.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure van het schakeljaar van de master Technical Medicine aan de TU Delft, dien je te voldoen aan de volgende toelatingseisen:

Kandidaten met specifieke bacheloropleiding

 • Je hebt een van onderstaande bacheloropleidingen afgerond of rondt deze af vóór 31 augustus 2022:
  • Geneeskunde
  • Biomedische Technologie
  • Bewegingswetenschappen
  • Biomedische Wetenschappen
  • Medische Natuurwetenschappen
 • Je hebt jouw bacheloropleiding, of indien van toepassing de daarop volgende masteropleiding of promotietraject, op het moment van de start van het schakeljaar, niet langer dan 5 jaar geleden afgerond.
 • Je hebt, wanneer Nederlands niet je moedertaal is een certificaat NT2-II. Dit is nodig, omdat de voertaal van het schakeljaar Nederlands is.

Kandidaten met een ander diploma

Het kan zijn dat je een andere universitaire opleiding hebt gedaan dan een van bovenstaande, maar toch in aanmerking komt voor het schakelprogramma. Als je van mening bent dat je met jouw universitaire vooropleiding(en) binnen 60 EC kunt schakelen, kan je je aanmelden via het formulier. Houd er daarbij rekening mee dat de opleiding Technical Medicine bestaat uit de volgende domeinen:

 • Klinisch
 • Medisch-biologisch
 • Technisch

Als er teveel deficiënties zijn in een of meerdere van deze domeinen, dan is het niet mogelijk om te schakelen. Ga dus goed na welke deficiënties er in jouw geval zijn en of je die kan wegwerken binnen 60 EC. Geef aan op het inschrijfformulier hoe jij denkt deficiënties weg te kunnen werken in een schakelprogramma. In eerdere jaren hebben we bijvoorbeeld studenten toegelaten vanuit een technische studierichting, die daarnaast ook een minor geneeskunde hadden gedaan.

Kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen kunnen zich tijdens de periode 15 november 2021 t/m 15 januari 2022 aanmelden. Het inschrijfformulier zal vanaf 15 november 2021 beschikbaar zijn op deze pagina.

Selectieprocedure

Voor studiejaar 2022|2023 zijn 18 plekken voor het schakeljaar beschikbaar. Daarvan zijn 6 plekken beschikbaar voor geneeskunde studenten en 12 plekken voor overige opleidingen. Er zal in twee stappen geselecteerd worden.

Stap 1:

De toelatingscommissie controleert met onderstaande gegevens of de kandidaat geschikt is om binnen een schakelprogramma van maximaal 60 EC te kunnen schakelen naar de master Technical Medicine:

 1. Voldoet de kandidaat aan de toelatingseisen zoals hierboven genoemd
 2. Kan de kandidaat op tijd de bacheloropleiding afronden
 3. Is het inschrijfformulier duidelijk en compleet ingevuld

Eventueel kan er contact worden gezocht met de kandidaat voor verdere toelichting.

Stap 2:

Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, zal tussen alle geschikte kandidaten wordt geloot wie een plek krijgt in het schakelprogramma. Er vinden (indien van toepassing) twee lotingen plaats: één voor studenten met een Geneeskunde opleiding en één voor kandidaten met een andere vooropleiding. Per loting, hebben alle kandidaten die mee loten dezelfde kans om toegelaten te worden.

Uiterlijk 15 april 2022 horen kandidaten per mail of ze zijn toegelaten tot het schakeljaar, dan wel op een reservelijst worden geplaatst.

Aanmelden lotingsprocedure

De aanmelding voor studiejaar 2022|2023 is gesloten.

Inschrijving na toelating

Als je bent toegelaten dien je je voor 1 juli 2022 in te schrijven via Studielink voor het schakeljaar. Meer informatie over de inschrijving vind je hier.

Toelating tot master Technical Medicine na schakeljaar

Alle studenten die het schakelprogramma succesvol afronden worden toegelaten tot de master Technical Medicine. Om toegelaten te worden tot de master dient het schakelprogramma binnen twee jaar volledig afgerond te zijn.

Vragen?

Voor vragen kun je mailen naar de secretaris van de Toelatingscommissie Technical Medicine:
Evelien van Klaveren - e.e.vanklaveren@tudelft.nl

/* */