Individueel samengestelde minor

Een individuele minor stel je zelf samen. Hieronder zie je de twee mogelijkheden:

Vrije minor

Dit is een minor die je zelf samenstelt uit verschillende onderwijselementen. Een dergelijke minor moet uit een samenhangend programma van vakken bestaan, verzorgd door een universitaire opleiding en op derdejaars niveau zijn. Mastervakken zijn niet toegestaan.

Toelatingseisen vrije minor

Kijk voor de eisen die gelden voor het aanvragen van vrije minors bij de desbetreffende faculteit. Voor IO is er geen specifieke informatie beschikbaar.

Schakelminor

Een schakelminor biedt studenten van zowel de TU Delft als andere universiteiten een instroommogelijkheid in een andere master dan hun 'doorstroommaster ' (de vervolg-masteropleiding in dezelfde discipline als de bacheloropleiding). Wil je een schakelminor volgen? Neem dan contact op met de betreffende contactpersoon.

Minor Vakcode Faculteit Contactpersoon Externe Studenten
Schakelminor AM TW-MI-113 EWI H.P.Lopuhaa@tudelft.nl
Schakelminor Applied Physics AP-MI-181 TNW A.J.W.Haket@tudelft.nl
Schakelminor Chemical Engineering CHE-MI-182 TNW S.Al-Attar@tudelft.nl
Schakelminor EPA TBM M.J.C.C.Brand@tudelft.nl
Schakelminor MOT TBM M.J.C.C.Brand@tudelft.nl
Schakelminor CoSEM TB-MI-034 TBM M.J.C.C.Brand@tudelft.nl
Schakelminor TIL voor Bk en IO CT-MI-184 CiTG j.h.baggen@tudelft.nl
Schakelminor CT voor Bk CT-MI-188 CiTG H.W.Welleman@tudelft.nl

Aanmelden

Leg je keuze minimaal 2 maanden van tevoren voor aan je examencommissie met het daarvoor speciaal bedoelde Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor/Schakelminor.

Je kunt bij een aantal faculteiten praktische of buitenlandervaring opdoen door te kiezen voor een  Stage- of een Study Abroad minor. Oriënteer je op buitenland.tudelft.nl en neem voor stages contact op met je facultaire (international) internship office. Let op: als je naar het buitenland wilt, moet je veel zaken al in je tweede bachelorjaar regelen.

Minor Vakcode Faculteit Contactpersoon Externe studenten
Study Abroad CT CT-MI-170 CiTG exchange-citg@tudelft.nl
Study Abroad AES TA-MI-169 CiTG exchange-citg@tudelft.nl
Study Abroad LR LR-MI-175 LR exchange-AE@tudelft.nl
Research Project Applied Earth Sciences TA-MI-077 CiTG K.H.A.A.Wolf@tudelft.nl
Internship Electrical Engineering EE-MI-131 EWI i.grootjans@tudelft.nl
Study Abroad EWI EWI-MI-134 EWI J.E.vanderLaan@tudelft.nl
WorkPlacement IO-MI-076 IO J.J.A.P.M.vanDombrug@tudelft.nl
Study Abroad IO IO-MI-075 IO J.N.Arkesteijn@tudelft.nl
H.Kuipers@tudelft.nl
Study Abroad LST LST-MI-173 TNW InternationalOffice-TNW@tudelft.nl
outgoing@science.leidenuniv.nl
Study Abroad MST MST-MI-138 TNW InternationalOffice-TNW@tudelft.nl
outgoing@science.leidenuniv.nl
Study Abroad TN/NB TNW InternationalOffice-TNW@tudelft.nl
Advanced LST LST-MI-137 TNW/Leiden W.R.M.Schlaman@tudelft.nl
Verdiepende minor Nanobiology NB-MI-183 TNW Minor-NB@tudelft.nl
Verdiepende minor Natuurkunde TNW/Leiden Erik Schoorlemmer