Individueel samengestelde minor

Een individuele minor stel je zelf samen. Hieronder zie je de 2 mogelijkheden:

Vrije minor

Dit is een minor die je zelf samenstelt uit verschillende onderwijselementen. Een dergelijke minor moet uit een samenhangend programma van vakken bestaan, verzorgd door een universitaire opleiding en op derdejaars niveau zijn. Mastervakken zijn niet toegestaan.

Toelatingseisen vrije minor

Kijk voor de eisen die gelden voor het aanvragen van vrije minors bij de desbetreffende faculteit. Voor IO en EWI is er geen specifieke informatie beschikbaar.

Schakelminor

Een schakelminor biedt studenten van zowel de TU Delft als andere universiteiten een instroommogelijkheid in een andere master dan hun 'doorstroommaster ' (de vervolg-masteropleiding in dezelfde discipline als de bacheloropleiding). Wil je een schakelminor volgen? Neem dan contact op met de betreffende contactpersoon.

MinorVakcodeFaculteitContactpersoonExterne Studenten
Schakelminor AMTW-MI-113EWIH.P.Lopuhaa@tudelft.nl
Schakelminor Applied PhysicsAP-MI-181TNWA.J.W.Haket@tudelft.nl
Schakelminor Chemical EngineeringCHE-MI-182TNWS.Al-Attar@tudelft.nl
Schakelminor EPATBMM.J.C.C.Brand@tudelft.nl
Schakelminor MOTTBMM.J.C.C.Brand@tudelft.nl
Schakelminor CoSEMTB-MI-034TBMM.J.C.C.Brand@tudelft.nl
Schakelminor Water en GrondCT-MI-125CiTGMasterHE-CEG@tudelft.nl
Schakelminor TIL voor Bk en IOCT-MI-184CiTGJ.H.Baggen@tudelft.nl
Schakelminor CT voor BkCT-MI-188CiTGH.W.Welleman@tudelft.nl

Aanmelden

Leg je keuze minimaal 2 maanden van tevoren voor aan je examencommissie met het daarvoor speciaal bedoelde Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor/Schakelminor.

Je kunt bij een aantal faculteiten praktische of buitenlandervaring opdoen door te kiezen voor een  Stage- of een Study Abroad minor. Oriënteer je op buitenland.tudelft.nl en neem voor stages contact op met je facultaire (international) internship office. Let op: als je naar het buitenland wilt, moet je veel zaken al in je tweede bachelorjaar regelen.