Minors voor TU Delft Studenten

Aan het begin van je derde bachelor jaar volg je als TU Delft student een minor. Je hebt verschillende manieren om je minorruimte op te vullen. Zo kun je kiezen om een thematische minor aan de TU Delft, de Universiteit Leiden of Erasmus Universiteit Rotterdam te volgen. Ook kun je kiezen om een vrije minor samen te stellen en daarmee een thematische minor te volgen aan een andere universiteit of door het zelf samenstellen van vakken. Je mag voor niet meer dan een thematische minor ingeschreven staan per jaar.

Wat zijn de mogelijkheden voor een thematische minor?

Disclaimer: Elke thematische minor heeft een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het kan dus voorkomen dat je niet geplaatst kan worden op een minor van jouw voorkeur.
Het is daarnaast slechts mogelijk om voor één minor definitief geplaatst te worden. Dit betekent dat je niet meer dan een thematische minor per jaar kunt doen. Doe je een minor van minder dan 30 EC dan kun je deze alleen opvullen middels een vrije minor.


De TU Delft biedt jaarlijks meer dan 50 minors aan. Het minoraanbod bestaat uit zowel selectieminors als niet-selectieminors. Deze kunnen zowel verbredend als verdiepend zijn op jouw studie.

Het aanbod van thematische minors bestaat uit selectie en niet-selectieminors. Voor beide type thematische minors geldt een andere aanmeldperiode en plaatsingsprocedure. 

 • Een selectieminor is een thematische minor waarvoor een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.
  Om deel te mogen nemen aan een selectieminor moet je op tijd een aanmelding hebben gedaan voor de minor en dien je daarnaast geselecteerd te worden door de minorcoördinator. Dit gebeurt door het doorlopen van een aanvullende selectieprocedure. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het schrijven van een motivatiebrief of het aanleveren van een portfolio. De selectie is in handen van de minor coördinator van de betreffende minor. 
 • Een niet-selectieminor is een thematische minor waarvoor een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, maar waarvoor je geen aanvullende selectie hoeft te doorlopen. In het totaaloverzicht kun je terugvinden welke thematische minors je kunt volgen met jouw bacheloropleiding. 
  Om deel te mogen nemen aan een niet-selectieminor moet je op tijd een aanmelding hebben gedaan voor de thematische minor en wordt er op basis van loting geplaatst. Dit gebeurt door het onderwijsregistratiesysteem. 

We adviseren je om je vóór 1 april via het totaaloverzicht  goed te oriënteren op het aanbod en te controleren of de thematische minors van je voorkeur voor jouw toegankelijk zijn. Dit doe je in de toelatingsmatrix. Vanwege de verschillende aanmeldperiodes is het belangrijk om vooraf een duidelijke keuze voor jezelf te maken of je kiest voor een selectieminor of een niet-selectieminor. 
De aanmeldperiode en plaatsing van selectieminors vindt eerder plaats. Maak voorafgaand aan de eerste aanmeldperiode voor jezelf een voorkeurslijstje met thematische minors die je zou willen volgen en let goed op de daarbij behorende aanmeldperiodes. Wees je er van bewust dat, wanneer je bent geplaatst op een selectieminor, je jezelf niet meer kunt uitschrijven om je aan te melden voor een niet-selectieminor.

De TU Delft biedt als partner in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam gezamenlijke minors aan, de zogenaamde Leiden-Delft-Erasmus minors, afgekort LDE-minors. 

Je volgt als TU Delft-student colleges bij twee of meer van de LDE-partners. De LDE-minors worden in twee varianten aangeboden: 15 EC minors en 30 EC minors.

Bekijk het gehele LDE-minoraanbod in het totaaloverzicht  en controleer of de minor van jouw voorkeur voor jouw toegankelijk is. Dit doe je in de toelatingsmatrix .

Naast het aanbod aan thematische minors bij de TU Delft kun je ook kiezen voor een selectie of niet-selectieminor in Leiden of Rotterdam. Beide universiteiten hebben gedurende de eerste aanmeldrondes 30% van hun minorplaatsen gereserveerd voor TU Delft studenten.

De Universiteit Leiden biedt overwegend 30 EC minors aan. Let erop dat sommige minors langer dan een semester duren, hier mee kun je studievertraging oplopen en/of een hogere studiebelasting hebben tijdens je tweede semester. De duur staat duidelijk vermeld in de Leidse studiegids. Neem bij vragen contact op met de minorcoördinator van de betreffende minor.

De Erasmus Universiteit Rotterdam biedt overwegend 15 EC minors aan. Wil je een minor in Rotterdam volgen dan zul je de overige minorruimte moeten opvullen met een vrije minor. Hiervoor heb je vooraf toestemming nodig van jouw examencommissie. Kijk bij de mogelijkheden voor een vrije minor voor meer informatie.

Bekijk het minoraanbod van Leiden en Rotterdam in het totaaloverzicht en controleer of de minor van jouw voorkeur voor jouw toegankelijk is. Dit doe je in de toelatingsmatrix .

 

Let op: De roosters in Leiden en Rotterdam kunnen afwijken van de TU Delft minorperiode. Daarnaast gelden voor het behalen van de minor de reglementen van de betreffende opleiding waaronder de minor van jouw voorkeur onder valt. Voor vragen verwijzen we je naar de minorcoördinator van de betreffende minor.

Wat zijn de mogelijkheden voor een vrije minor?

Als TU Delft student is het mogelijk om een vrije minor samen te stellen en deze, onder goedkeuring vooraf van de examencommissie, in het examenprogramma opnemen. 

Er zijn een aantal mogelijkheden voor de samenstelling van een vrije minor: 

 • Een zelf samen te stellen samenhangend programma van vakken die worden door de TU Delft en/of een andere Nederlandse universiteit op een derdejaars bachelor niveau. 
 • Een thematische minor van een andere Nederlandse universiteit dan de TU Delft, Universiteit Leiden of Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE-samenwerking) 

Een vrije minor vraag je minimaal twee maanden, voorafgaand aan het moment dat je deze vrije minor start, aan via je examencommissie via het Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor.  

Let op: het is niet toegestaan om master vakken of vakken uit thematische minors op te voeren in je vrije minor. Kijk voor de eisen die gelden voor het aanvragen van vrije minors bij de desbetreffende Faculteit en in de onderwijsreglementen van jouw opleiding. 

 • Je kunt bij een aantal Faculteiten praktische- of buitenlandervaring opdoen door te kiezen voor een vrije minor in het buitenland of door het doen van een stage. Oriënteer je op buitenland.tudelft.nl en neem voor stages contact op met je facultaire (international) internship office.  
 • Let op: als je naar het buitenland wilt, moet je veel zaken al in je tweede bachelor jaar regelen. 
 • Een andere mogelijkheid is om een vrije minor samen te stellen met vakken waarmee je tot 30 EC kunt behalen om te “schakelen” naar een andere master dan de vervolg-masteropleiding in dezelfde discipline als je bacheloropleiding (doorstroommaster). Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met de betreffende contactpersoon binnen jouw Faculteit. 
Aanmelden en plaatsing

Heb je je op het thematische minoraanbod georiënteerd en een keuze gemaakt? Kijk dan hier hoe je je voor de minor van jouw voorkeur aanmeldt. Het aanmelden voor TU Delft, LDE, Leidse en Rotterdamse thematische minors gaat via MyTUDelft (Osiris).  

Wees je er van bewust dat, wanneer je bent geplaatst op een selectieminor, je jezelf niet meer kunt uitschrijven om je aan te melden voor een niet-selectieminor. 

De centrale minoradministratie is verantwoordelijk voor het aanmeldings- en plaatsingsproces. Wanneer sprake is van een selectie of toelaatbaarheidscontrole vooraf nodig is, dan wordt deze selectie uitgevoerd door de betreffende minor. Een minorcoördinator is niet bevoegd om studenten te plaatsen en zal doorverwijzen naar de geldende procedure of centrale minoradministratie. 

Volg je een joint-degree opleiding, meld je dan voor een thematische minor aan bij de penvoerende universiteit en volg daarmee de procedure van die instelling (zie onderstaand schema). 

Joint-degree opleiding 

 

Penvoerende universiteit 

Klinische Technologie 

 

TU Delft 

Life Science and Technology 

 

TU Delft 

Molecular Science & Technology 

 

Universiteit Leiden 

NanoBiology 

 

TU Delft 

Aanmelden thematische selectieminor

Bij selectieminors is er sprake van aanvullende toelatingscriteria. In het minoraanbod vind je welke minors selectie toepassen. 

Om in aanmerking te kunnen komen voor een plaats binnen een selectieminor is het noodzakelijk om, tijdens de aanmeldperiode voor selectieminors, een aanmelding in MyTUDelft (Osiris) te doen. Daarnaast kan een selectieminor aanvullende eisen stellen, bijvoorbeeld het indienen van aanvullende documentatie. Meer informatie over de toelatingscriteria, per selectieminor, en de naam van de bijbehorende minorcoördinator vind je op de website van de desbetreffende selectieminor. 

Er geldt voor Bouwkundeminors een afwijkende aanmeldperiode. Dit heeft te maken met de opbouw van deze minors. Waar andere TU Delft minors uit 30 EC bestaan, bestaan minors van de Faculteit Bouwkunde uit 15 EC. Helaas is dit systeemtechnisch niet goed te ondersteunen. Daarom is er gekozen voor een aparte aanmeldperiode voor deze minors. Deze afwijkende aanmeldingsperiode is enkel van toepassing op studenten van de TU Delft. 

Selectieminors (exclusief minors van de Faculteit Bouwkunde)

Selectieminors (exclusief minors van de Faculteit Bouwkunde)

De aanmeldperiode op 1 april start om 0:00. Het maximumaantal op te geven voorkeuren is 1. 
Let op: je kunt bij aanmelding voor een selectieminor gedurende deze periode vervolgens niet meer in aanmerking komen voor een selectieminor van de Faculteit Bouwkunde. 

Selectieminors (alleen minors van de Faculteit Bouwkunde)

Selectieminors (alleen minors van de Faculteit Bouwkunde)

De aanmeldperiode op 16 april start om  13:00. Het maximumaantal op te geven voorkeuren is 2.
Let op: het is bij opgave van je voorkeuren niet toegestaan om eenzelfde Bouwkundeminor in beide voorkeuren op te nemen.
Deelname aan deze aanmeldperiode is alleen mogelijk wanneer je nog geen aanmelding hebt gedaan voor een selectieminor in de aanmeldperiode van 1-15 April.

De minorcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de selectie. Zij bekijken tussen welke studenten geselecteerd wordt. Dit doen zij op basis van de inschrijvingen die zij binnenkrijgen uit MyTUDelft (Osiris) en eventueel aanvullende documenten. Nadat de selectie heeft plaatsgevonden krijg je de uitslag van de selectie. 

 

Ben je geselecteerd voor de selectieminor? 
Je wordt dan definitief ingeschreven voor de selectieminor. Je ontvangt hiervan bericht. Je kan niet meer meedoen met de niet-selectieminorprocedure. Uitschrijven kan pas na sluiting van alle aanmeldperiodes. 

Ben je niet-geselecteerd voor de selectieminor? 
Ook hiervan ontvang je een bericht. Je hebt dan de mogelijkheid om mee te doen met de niet-selectieminorprocedure. 

Aanmelden thematische niet-selectieminor

Bij niet-selectieminors is er geen sprake van aanvullende toelatingscriteria. In het minoraanbod vind je welke niet-selectieminors toegankelijk zijn voor jouw bacheloropleiding. 

Voor niet-selectieminors is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor de niet-selectieminors zijn er twee rondes waarin je je kunt aanmelden. 

Voor de eerste ronde start de aanmeldperiode om 0:00. Het maximumaantal op te geven voorkeuren voor deze ronde is 5.
Plaatsing voor de eerste ronde is op basis van loting. Het minoraanbod staat open van Leiden, Delft en Rotterdam.

Voor de tweede ronde start de aanmeldperiode om 0:00. Het maximumaantal op te geven voorkeuren is dan 1.
Plaatsing voor de tweede ronde is op basis van directe inschrijving (op basis van beschikbaarheid). Alleen het minoraanbod van Delft staat open.

Plaatsing 

Na sluiting van de eerste aanmeldperiode wordt er voorafgaand aan de tweede aanmeldperiode geloot. MyTUDelft (Osiris) houdt hierbij rekening met de opgegeven volgorde van voorkeuren. Het maakt niet uit wanneer je tijdens de aanmeldperiode je voorkeuren hebt ingediend. 

Het systeem zal per student nagaan of deze geplaatst kan worden op de minor van de eerste voorkeur. Is de minor vol (dat wil zeggen dat het maximaal aantal beschikbare plekken gevuld is), dan wordt gekeken naar plaatsing op de minor van de tweede voorkeur, enzovoorts. 

Ben je na de eerste aanmeldperiode ingeloot op een niet-selectieminor?

Dan ontvang je een email waarin staat voor welke minor je bent ingeschreven. Hierbij vervallen je andere voorkeuren. Ben je niet tevreden met je plaats, dan kun je jezelf vanaf 1 juli uitschrijven. Eventueel kun je je dan tijdens de tweede aanmeldperiode direct inschrijven voor een andere niet-selectieminor, mits er nog plaatsen beschikbaar zijn. 

Ben je na de eerste aanmeldperiode uitgeloot op een niet-selectieminor? 

Ook dan ontvang je hiervan bericht. Je hebt dan de mogelijkheid om je aan te melden voor de overgebleven minorplaatsen van niet-selectieminors. Deze aanmeldperiode staat open van 1 juli tot en met 15 juli. Dit gaat op basis directe inschrijving en is afhankelijk van nog beschikbare plaatsen (first-come-first-served principe). Het is niet meer mogelijk om je in te schrijven voor LDE, Leidse of Rotterdamse minors. Ook komt het voor dat niet alle beschikbaar gestelde plaatsen bij onze partneruniversiteiten in Leiden en Rotterdam volledig zijn gevuld.  Deze overgebleven plaatsen worden tijdens de tweede aanmeldperiode aangeboden aan TU Delft studenten. 

Na sluiting van de tweede aanmeldperiode is aanmelden voor thematische niet-selectieminors niet meer mogelijk, Ook als er dan nog plaatsen beschikbaar zijn. Je kunt dan alleen nog kiezen voor een vrije minor. 

Uitschrijven na inschrijving

Thematische selectieminor 

Heb je na plaatsing besloten om geen thematische selectieminor te volgen en wil je je uitschrijven? Dit kun je vanaf 16 juli zelf doen via MyTUDelft (Osiris). 
Let erop dat een minoruitschrijving niet ongedaan kan worden gemaakt. Wees je er van bewust dat, wanneer je bent geplaatst op een selectieminor, je jezelf niet meer kunt uitschrijven om je aan te melden voor een niet-selectieminor. 

Thematische niet-selectieminor 

Heb je na plaatsing besloten om geen thematische niet-selectieminor te volgen en wil je je uitschrijven? Dit kun je vanaf 1 juli zelf doen via MyTUDelft (Osiris). 
Let erop dat een minoruitschrijving niet ongedaan kan worden gemaakt. Tussen 1 en 15 juli is het eventueel mogelijk om jezelf voor een andere niet-selectieminor uit het aanbod van TU Delft aan te melden, mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Veelgestelde vragen

Heb je na het lezen van bovenstaande aanmeldings- en plaatsingsprocedure nog vragen. Neem dan eerst een kijkje bij onze veelgestelde vragen of gebruik voor je zelf dit overzicht.

Vanwege de huidige covid-19 situatie is het voor studenten met een uitgaande exchangenominatie dit jaar mogelijk om een deel te nemen aan de reguliere procedure voor selectie en niet-selectie minors. Bekijk hier de FAQ over dit onderwerp.


Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over de thematische minor van jouw voorkeur kun je contact op met de betreffende minorcoördinator.