Vrije minor

Als TU Delft student is het mogelijk om een vrije minor samen te stellen en deze, onder goedkeuring vooraf van de examencommissie, in het examenprogramma opnemen. 

Er zijn een aantal mogelijkheden voor de samenstelling van een vrije minor: 

  • Een zelf samen te stellen samenhangend programma van vakken die worden door de TU Delft en/of een andere Nederlandse universiteit op een derdejaars bachelor niveau. 
  • Een thematische minor van een andere Nederlandse universiteit dan de TU Delft, Universiteit Leiden of Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE-samenwerking) 
  • Een zelf samen te stellen samenhangend programma, project of stage bij een bedrijf of bij een buitenlandse universiteit

Een vrije minor vraag je minimaal twee maanden, voorafgaand aan het moment dat je deze vrije minor start, aan via je examencommissie via het Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor.  

Let op: het is niet toegestaan om master vakken of vakken uit thematische minors op te voeren in je vrije minor. Kijk voor de eisen die gelden voor het aanvragen van vrije minors bij de desbetreffende Faculteit en in de onderwijsreglementen van jouw opleiding. 

  • Je kunt bij een aantal Faculteiten praktische- of buitenlandervaring opdoen door te kiezen voor een vrije minor in het buitenland of door het doen van een stage. Oriënteer je op buitenland.tudelft.nl en neem voor stages contact op met je facultaire (international) internship office.  
  • Let op: als je naar het buitenland wilt, moet je veel zaken al in je tweede bachelor jaar regelen. 
  • Een andere mogelijkheid is om een vrije minor samen te stellen met vakken waarmee je tot 30 EC kunt behalen om te “schakelen” naar een andere master dan de vervolg-masteropleiding in dezelfde discipline als je bacheloropleiding (doorstroommaster). Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met de betreffende contactpersoon binnen jouw Faculteit.