Vrije minor

Als student heb je ook de mogelijkheid om naast het thematische minor aanbod van Leiden, Delft en Rotterdam je minorruimte op een andere manier in te vullen. Je moet hiervoor vooraf wel goedkeuring hebben van je examencommissie.

Als student mag kun je een vrije minor samenstellen en onder goedkeuring vooraf van de examencommissie in het examenprogramma opnemen.

Er zijn drie mogelijkheden voor de samenstelling van een vrije minor:

  • Een samenhangend programma van vakken, verzorgd door de TU Delft en/of een andere Nederlandse universiteit op een derdejaars bachelor niveau.
  • Een thematische minor van een andere Nederlandse universiteit dan de TU Delft, Universiteit Leiden of Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE-samenwerking)
  • Vrije/vaste minor bij een bedrijf of bij een buitenlandse universiteit

Stage- of Study Abroad

Je kunt bij een aantal faculteiten praktische- of buitenlandervaring opdoen door te kiezen voor een Stage- of een Study Abroad minor. Oriënteer je op buitenland.tudelft.nl en neem voor stages contact op met je facultaire (international) internship office

Let op: als je naar het buitenland wilt, moet je veel zaken al in je tweede bachelor jaar regelen.

Andere invulling

Een andere mogelijkheid is om de minorruimte te gebruiken om te “schakelen” naar een andere master dan de  'doorstroommaster ' (de vervolg-masteropleiding in dezelfde discipline als de bacheloropleiding). Wil je een schakelminor volgen? Neem dan contact op met de betreffende contactpersoon.

Vraag de vrije minor minimaal twee maanden van tevoren aan via je examencommissie via het Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor.

Kijk voor de eisen die gelden voor het aanvragen van vrije minors bij de desbetreffende faculteit en in de onderwijsreglementen van jouw opleiding.