Thematisch minor-aanbod

Het aanbod voor 2023-2024 is beschikbaar per maart 2023.

 

Tot die tijd kun je een impressie krijgen van het aanbod van het huidige jaar.


Op deze pagina vind je het minor-aanbod van 2022-2023.

49 resultaten

Mobiliteit & Transport

CT-MI-234 Hoe kom je zonder transport ’s ochtends op tijd op de TU Delft? Dagelijks verplaatsen miljoenen mensen zich naar hun werk, de winkel, bezoek, het sportcentrum of cafe. En nog veel meer pakketjes en containers gaan de hele wereld over. In deze minor leer je over de grootse mobiliteit van reizigers en goederen, hoe dat allemaal mogelijk wordt gemaakt met vervoermiddelen en infrastructuur, maar ook welke effecten dat heeft voor bereikbaarheid, ruimtelijke ordening, onveiligheid, milieu en de economie en welke wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen er liggen. Bekijk hier het hele minor aanbod Lees hier het onderzoek van studenten van de minor Mobiliteit en Transport Faculteit van Civiele Techniek en Geowetenschappen ECs: 30 Taal: Nederlands en Engels Max. aantal deelnemers: 100 Non-selectie minor: Selectie minor: Voor wie? BSc studenten van alle Nederlandse universiteiten en Hbo-instellingen Wat ga je leren? Ontwikkelen van ontwerp- en onderzoeksvaardigheden om vraagstukken over mobiliteit en transport op te lossen Cursus overzicht Eerste kwartaal (15 EC) Tweede kwartaal (15 EC) Onderwijs methodes Colleges, ontwerpproject, onderzoeksproject, seminars, case studies Registreer voor deze minor Zie minors.tudelft.nl Deelnemende instellingen Faculteit CiTG Faculteit TBM Voor wie? Deze minor kan gevolgd worden door BSc studenten van alle Nederlandse universiteiten en Hbo-instellingen. De voertaal van de colleges, projecten en seminars is een mix van Nederlands en Engels. Wat ga je leren? De minor behandelt het brede terrein van enerzijds mobiliteit van reizigers en goederen en anderzijds het transportsysteem wat dat mogelijk maakt. Je leert over verplaatsingspatronen van individuen en huishoudens en bedrijven, hoe dat samenhangt met de ruimtelijke ordening van een stad of regio en hoe dat door de jaren heen verandert of misschien juist wel heel stabiel blijkt. Je leert over hoe transportsystemen functioneren als complexe netwerken van een veelheid aan vervoermiddelen en vervoersdiensten. Je leert over het ontwerp van verkeersinfrastructuur en het managen van verkeersstromen, zowel voor conventionele vervoerswijzen zoals fiets, auto, bus, tram, trein, binnenvaart maar ook als het gaat over nieuwe vormen van transport zoals deel scooters, automatische shuttles en elektrische voertuigen. Je leert over hoe wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan op het gebied van mobiliteit en transport en de trends en uitdagingen daarin. En je leert om zelf te analyseren wat de effecten zijn van casussen en beleid in de praktijk. Cursus overzicht De volgende vakken en projecten maken onderdeel uit van de minor Mobiliteit & Transport: Kwartaal 1 CT3501 Het Ruimtelijk Systeem: Mobiliteit en Effecten (4 EC) CT3502 Het Transport Systeem: Netwerken en Mobiliteit (4 EC) CT3505 Het Transport Systeem: Verkeersstromen en Management (4 EC) CT3520 Seminars in M&T: Onderzoeksvelden en Trends (3 EC) Kwartaal 2 CT3503 Het Ruimtelijk Systeem: Stad en Transport (4 EC) CT3510 Integratieproject (7 EC) CT3521 Seminars in M&T: Case Studies (4 EC) Voor meer details zie https://studiegids.tudelft.nl en selecteer: Organization “Civil Engineering and Geosciences” / Education Type: “Minor” / Education: “Minors Civil Engineerinig”. Registreer voor deze minor Om aan te melden voor de minor Mobiliteit & Transport zie deze pagina . Een motivatie brief o.i.d. is niet nodig. Meer informatie over registreren Deelnemende instellingen Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Faculteit Techniek, Bestuur en Management Contact Adam Pel Assistant professor +31 (15) 27 84874 a.j.pel@tudelft.nl Faculty of Civil Engineering and Geosciences Building 23 Stevinweg 1 2628 CN Delft Room: 4.35 linkedin