Studieverenigingen

ID

Landbergstraat 15
2628 CE Delft
(015) 27 83012
svid@tudelft.nl
studieverenigingid.nl

ID is de studievereniging voor studenten van de Faculteit Industrieel Ontwerpen. ID behartigt de belangen van de student Industrieel Ontwerpen en biedt de studenten daartoe allerlei services en activiteiten aan.


W.I.S.V. 'Christiaan Huygens' (CH)

Mekelweg 4
2628 CD DELFT
(015) 27 82532
bestuur@ch.tudelft.nl
ch.tudelft.nl

Christiaan Huygens (CH) is de studievereniging voor Wiskunde en Informatica studenten van de Technische Universiteit Delft.


Curius

Jaffalaan 5
2628 BX Delft
(015) 27 83406
info@curius.nl
curius.nl

Curius is de Studievereniging van Technische Bestuurskunde.


Electrotechnische Vereeniging (ETV)

Mekelweg 4
2628 CD Delft
(015) 27 86189 of (015) 27 81363
bestuur-etv@tudelft.nl
etv.tudelft.nl

De Electrotechnische Vereeniging is opgericht in 1906 en heeft ten doel het behartigen van de belangen van studenten elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft


LIFE

TU Delft
Van der Maasweg 9 (C0.090)
2629 HZ Delft
(015) 27 82155

Universiteit Leiden
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden
(071) 52 74334

bestuur@svlife.nl 
svlife.nl

Uit een samenwerkingsverband tussen de twee mooiste universiteiten van Nederland is in 1999 een unieke opleiding gesticht. Vanaf dat jaar werd het namelijk mogelijk om één studie te doen, maar wel de expertise van twee universiteiten te genieten: Life Science & Technology. En bij een nieuwe studie hoort natuurlijk ook een nieuwe studievereniging: LIFE.


Gezelschap Leeghwater

Mekelweg 2
2628 CD Delft
(015) 27 86501
info@leeghwater.nl
leeghwater.nl

Leeghwater is de studievereniging voor werktuigbouwkunde.


Mijnbouwkundige Vereeniging

Stevinweg 1
2628 CN Delft
(015) 27 86039
mv@tudelft.nl
mv.tudelft.nl/

De Mijnbouwkundige Vereeniging (de MV) is de studievereniging van Technische Aardwetenschappen aan de Technische Universiteit Delft.


Het Gezelschap "Practische Studie"

Stevinweg 1
2628 CN Delft
(015) 27 85465
info-ps@tudelft.nl
practischestudie.nl

Het Gezelschap "Practische Studie" is de studievereniging van studenten Civiele Techniek aan de TU Delft.


D.B.S.G. Stylos

Julianalaan 132
2628 BL Delft
(015) 27 83697
info@stylos.nl
stylos.nl

Het Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap Stylos is de onafhankelijke studievereniging van de faculteit Bouwkunde in Delft, en heeft als voornaamste doel “het behartigen van de belangen van de bouwkundestudent”.


Technologisch Gezelschap

Van der Maasweg 9 (C0.010)
2629 HZ Delft
(015) 27 84315
tg@tudelft.nl
technologischgezelschap.nl

Het Technologisch Gezelschap (TG) is de studievereniging van Molecular Science & Technology (BSc), Chemical Engineering (MSc) aan de Technische Universiteit Delft.


Vereniging voor Technische Physica

Lorentzweg 1 (k A109)
2628 CJ Delft
(015) 27 86122
vvtp@vvtp.tudelft.nl
vvtp.tudelft.nl/

De Vereniging voor Technische Physica (VvTP) is de studievereniging van de opleiding Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft.


VSV 'Leonardo da Vinci'

Kluyverweg 1
2629 HS Delft
(015) 27 85366
vsv@tudelft.nl
vsv.tudelft.nl

De Vliegtuigbouwkundige Studievereniging ‘Leonardo da Vinci’ is de vereniging van studenten Luchtvaart- & Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft.


S.V.N.B. Hooke

Van der Maasweg 9 (C0.010)
2629 HZ Delft
(015) 27 81639
bestuur-hooke@tudelft.nl
svnbhooke.nl

S.V.N.B. Hooke is de studievereniging van de studie Nanobiologie.


S.G. William Froude

Mekelweg 2
2628 CD Delft
(015) 27 86562
info@froude.nl
froude.nl

Scheepsbouwkundig Gezelschap William Froude is de studievereniging van Maritieme Techniek.


Variscopic

Mekelweg 2 
Kamer E-2-170
2628 GS  Delft
(015) 2785947
info@variscopic.nl
variscopic.nl

Studievereniging Variscopic is de studievereniging van de studie Klinische Technologie.


Studie Verenigingen Raad (SVR)

Mekelweg 4
Kamer LB-02.860
2628 CD Delft
bestuur-svr@tudelft.nl
svr.tudelft.nl

De Studie Verenigingen Raad is het overkoepelende orgaan van de verschillende Delftse studieverenigingen. De voornaamste taak van het orgaan is het stimuleren van de samenwerking en overleg tussen de studieverenigingen.


Studievereniging InterSECtion

Room F154
Lorentzweg 1
2628 CJ Delft
(015) 27 86150
intersection@tudelft.nl
sa-intersection.nl

InterSECtion, de studievereniging voor de master Science Education & Communication (faculteit TNW).

KIVI Students Delft (KNS-D)

Sport & Cultuur
Kamer 235
Mekelweg 10
2628 CD Delft
Tel: 070-391 99 00
studentsdelft@kivi.nl 
kivi.nl/yk

KIVI Students Delft organiseert regelmatig activiteiten speciaal voor (techniek)studenten en jonge ingenieurs. Deze activiteiten lopen uiteen van bedrijfsbezoeken tot workshops en van symposia tot sollicitatietrainingen. Het overkoepelende KIVI behartigt de belangen van techniekstudenten en ingenieurs binnen de ingenieurswereld.


Delftsche Management Studentenvereniging (DMS)

De Delftsche Management Studentenvereniging (DMS) is de organisatie die een brug slaat tussen student en bedrijf. Het bevordert de academische, carriere en sociale ontwikkeling van TU Delft studenten die geinteresseerd zijn in een management gerichte loopbaan.


Delft S.E.A.

Mekelweg 4
2628 CD DELFT
delftsea@tudelft.nl  
Website Delft SEA

Delft S.E.A. is de Master vereniging voor studenten Sustainable Engergy.


De Ondergrondse

Room 0.0.43
Stevinweg 1
2628 CN DELFT
(015) 27 82778
info@ondergrondse.nl  
Website De Ondergrondse

Het dispuut ‘De Ondergrondse’ is een vereniging voor studenten van de Master Geo-Engineering op de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Samen representeert het dispuut nu de gehele Master Geo-Engineering: van GeoMechanica tot Funderingstechnieken en Ondergronds Bouwen tot Ingenieursgeologie. Het doel van De Ondergrondse is de belangenbehartiging van de master studenten van Geo-Engineering en het bevorderen van contacten tussen de studenten en het bedrijfsleven.


Het Waterbouwdispuut

Room 3.72
Stevinweg 1
2628 CN DELFT
(015) 27 85437
Waterbouwdispuut-CITG@tudelft.nl
waterbouwdispuut.nl

Het Waterbouwdispuut bestaat sinds 1981 en behartigt de belangen van studenten binnen de master Hydraulic Engineering. Ook wordt er elk kwartaal een blad uitgegeven (de "Swell"), veel excursies naar bedrijven georganiseerd, een symposium, twee studiereizen naar het buitenland en sociale events zoals barbeques of borrels. Kijk voor meer informatie op onze website of kom eens langs op kamer 3.72.


Het Gezelschap Tubalkain

Mekelweg 2
2628 CD Delft
Tubalkain-3mE@tudelft.nl
tubalkain.com

De materiaalkundige studievereniging "Het Gezelschap Tubalkaïn", kortweg Tub, behartigt de belangen van de materiaalkunde studenten aan de TU Delft.


Polis | Platform for Urbanism

Faculty of Architecture
Department of Urbanism
Julianalaan 134
2628 DL Delft
The Netherlands

Office: 01 West 350
T: (015)- 2784093 (09:00 - 17:00)
E: contact@polistudelft.nl
W: polisdelft.nl

POLIS Platform For Urbanism is een onafhankelijke studievereniging voor stedenbouw- en landschapsarchitectuur studenten met als hoofddoel het verbeteren van de verbinding tussen onderwijs en praktijk. Het kwartaalblad Atlantis en de Urbanism Week spelen hierin de hoofdrol. Ons ledenbestand bestaat uit zowel studenten als praktijkleden, voor wie we activiteiten organiseren zoals excursies, lezingen, workshops, borrels en de Urbanism Week.


Landmeetkundig Gezelschap "Snellius"

Betje Wolffstraat 52
3027 RN Rotterdam
oudleden.snellius@gmail.com
snellius.tudelft.nl

Landmeetkundig Gezelschap "Snellius" is de studievereniging van Geodesie. Deze vereniging is opgeheven en momenteel bestuurt door de Oud-Ledenvereninging L.G. Snellius


Dispuut Water & Environment

Kamer 4.74
Stevinweg 1
2628 CN Delft
+31(0)15-2784284
dispuut-we-citg@tudelft.nl
www.dispuutwaterandenvironment.com

MSc Civil Engineering: water management & environmental engineering