C.S.F.R. Delft

Een christelijke studentenvereniging met gezelligheid en studie. Het studiekarakter komt tot uiting in Bijbel-, studiekringen en lezingen.

De Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato is een christelijke studentenvereniging met een gereformeerde grondslag. De C.S.F.R. heeft negen disputen door het hele land. Het Delfts dispuut, Johannes Calvijn, is er daar één van. Het dispuut telt ongeveer 60 actieve leden waardoor alle leden erg betrokken op elkaar zijn. De C.S.F.R. is een uitstekende plaats om nieuwe vrienden te ontmoeten in de omgeving van je studentenstad. Met elkaar bestudeer je de Bijbel en leer je te staan voor je overtuiging. Samen met andere leden zoek je naar antwoorden op vragen die bij jou leven. De C.S.F.R. biedt ook de ruimte om te ontplooien door jezelf te verdiepen in uiteenlopende onderwerpen en door allerlei zaken te organiseren. Dit gaat gepaard met veel gezelligheid, bijvoorbeeld op borrels, weekenden en gezamenlijke maaltijden. Op huishoudelijke vergaderingen worden besluiten genomen over de gang van zaken op en het beleid van de vereniging. Ons dispuutblad, de Open Kaart, biedt ruimte voor discussie en vermaak. Daarnaast zijn het natuurlijk nog de vele spontane contacten en activiteiten die de vereniging maken tot wat ze is.

C.S.F.R. Delft

Groups

De Zware jongens

De Zware jongens is het voetbal team van onze vereniging. Dit jaar hebben we twee teams die meedoen in de maandagavond competitie van de TU. We voetballen niet alleen om te winnen en er bestaat geen voorselectie om mee te doen aan de wedstrijden.

Idelette

Idelette is het damesgenootschap van onze vereniging. Iedere dame van ons dispuut is hier welkom en hoort er sowieso bij. Hierdoor vormen we een gemêleerd gezelschap. Idelette is een club van gezellige dames die samen ook kunnen klussen. We ondernemen samen verschillende activiteiten, zoals: een middagje strand, theesessies, cocktailavonden, en zo nu en dan ook een wat verdiepende avond.