Of je een MVV visum nodig hebt om Nederland binnen te komen, hangt af van je Nationaliteit en van de duur en doel van je verblijf. Alle niet-EU/ Niet EFTA- onderdanen hebben verblijfsvergunning nodig als ze meer dan 90 dagen in Nederland studeren. De TU Delft vraagt namens hen een inreisvisum en/of verblijfsvergunning aan. Je kunt dit niet zelf doen.

Nadat u bent toegelaten tot uw opleiding, ontvangt u gedetailleerde informatie via onze online community Delftulip over de procedure voor visa en verblijfsvergunningen. U dient ook aan te tonen dat u over voldoende financiële middelen beschikt voor het collegegeld en de kosten van uw levensonderhoud.

De kosten voor het aanvragen van een visum en/of verblijfsvergunning bedragen € 192

Dit bedrag is niet-restitueerbaar. Uw bevestigingsverklaring en de volledige betaling (collegegeld + kosten van levensonderhoud) zijn het begin van de aanvraagprocedure uw visum en / of verblijfsvergunning.

Deadlines voor betaling:

  • 30 juni 23:59 CET (voor het najaarssemester en reguliere aanvraag)
  • 30 november, 23:59 uur CET (voor het voorjaarssemester).

Voor een volledig overzicht van alle kosten, bekijk de Tuition fee & Finances page.

U heeft geen inreisvisum of verblijfsvergunning nodig als u de nationaliteit bezit van een van de landen van de Europese Unie (EU) *, de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) *.

Onderdanen uit de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Japan, Zuid-Korea of Monaco hebben geen inreisvisum nodig, maar moeten na aankomst een verblijfsvergunning voor studie krijgen. U hebt ook geen inreisvisum nodig als u Nederland binnenkomt vanuit een ander EU-land waarvan u in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning. Wanneer u twijfelt, kunt u een e-mail sturen naar contactcentre-ESA@tudelft.nl

Wat moet ik nu weten?

  • Toegelaten studenten ontvangen informatie over de visumprocedure via Delftulip.
  • Een visumaanvraagprocedure duurt gemiddeld acht weken nadat de TU Delft een aanvraag indient bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
  • De TU Delft kan alleen een visum en/of verblijfsvergunning regelen voor toegelaten studenten, niet voor hun partners of andere familieleden.

Kosten van levensonderhoud

Voordat de TU Delft uw visum kan aanvragen, hebben wij bewijs nodig dat uw financiële middelen voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld door het Nederlandse Ministerie van Justitie. U moet in staat zijn om het eerste jaar collegegeld en de kosten van levensonderhoud voor het eerste jaar aan te tonen. Voor 2018 zijn de geschatte kosten van levensonderhoud ongeveer € 11.000. Om aan te tonen dat u over voldoende financiële middelen beschikt, dient u

  1. het collegegeld voor het eerste jaar plus het vastgestelde bedrag voor de kosten van levensonderhoud over te maken op de bankrekening van de TU Delft. (Wij storten het bedrag van de kosten van levensonderhoud weer aan u terug binnen een maand na uw aankomst in Delft op uw Nederlandse bankrekening);
  2. een verklaring te overhandigen van een door de TU Delft erkende organisatie waaruit blijkt dat aan u een studiebeurs is toegekend die deze kosten dekt.

Voor onderdanen van China gelden aanvullende visumvereisten. Chinese staatsburgers hebben een certificaat van de Nuffic nodig voordat de TU Delft hun visum kan aanvragen (zie website NUFFIC)

Modern Migration Policy Act

De TU Delft is volgens de Wet Modern Migratiebeleid verplicht toezicht te houden op de studievoortgang van internationale studenten die in Nederland verblijven op basis van een verblijfsvergunning studie. Dit houdt in dat een niet-EU student elk academisch jaar minimaal 50% van de nominale studielast (in ECTS) dient te behalen. Als u deelneemt aan een voorbereidend jaar of een overbruggingsprogramma, moet u 100% (in ECTS) credits behalen. Bij onvoldoende studievoortgang meldt de onderwijsinstelling dit aan bij de IND en kan de verblijfsvergunning worden ingetrokken.

Algemene informatie over immigratieprocedures en visa is te vinden op de website van de Immigration and Naturalisation Department Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie