Een visum aanvragen kan ingewikkeld zijn. Gelukkig biedt het Central International Office (CIO) van de TU Delft steun aan iedere student die een visum nodig heeft. Na toelating tot de opleiding ontvangen studenten die een visum nodig hebben uitgebreide informatie over de procedure daarvoor via onze online community Delftulip.

Daarnaast is er informatie over immigratieprocedures en visa beschikbaar bij:

Heb ik een visum nodig?

Of je een visum nodig hebt om Nederland binnen te komen is afhankelijk van je nationaliteit en de lengte en het doel van je verblijf.

Je hebt geen visum nodig als je staatsburger bent van een van de lidstaten van de Europese Unie (EU)*, de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)* of Monaco, de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Japan of Zuid-Korea.

Je hebt ook geen visum nodig als je Nederland binnenkomt vanuit een ander EU-land waarvoor je een geldige verblijfsvergunning hebt.

Wat moet ik verder weten?

Je visum wordt meestal zes weken nadat het Central International Office van de TU Delft een aanvraag bij de IND heeft ingediend verstrekt. Let op: het Central International Office kan alleen een visum aanvragen voor studenten, niet voor partners of andere gezinsleden.

Bewijs van financiële middelen

Voordat het Central International Office je visum kan aanvragen, hebben we bewijs nodig dat je financiële middelen voldoen aan de criteria van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Je moet het collegegeld voor het eerste jaar en je levensonderhoud in dat jaar geheel kunnen betalen. Voor 2016 zijn de kosten van levensonderhoud geschat op ongeveer € 12.000. Je moet de volgende zaken kunnen overleggen:

  1. Bewijs dat je het collegegeld voor het eerste jaar én voldoende geld om je levensonderhoud te bekostigen op de bankrekening van de TU Delft hebt gestort (het bedrag voor je levensonderhoud storten wij binnen een maand na je aankomst in Delft terug op je rekening), of
  2. Een verklaring van het door het Central International Office van de TU Delft erkende organisatie waaruit blijkt dat je een beurs ontvangt die deze kosten dekt.

Voor Chinese staatsburgers gelden aanvullende eisen met betrekking tot het visum. Chinese staatsburgers hebben een certificaat van EP-Nuffic nodig voordat de TU Delft hun visum kan aanvragen (zie  de website van EP-Nuffic).

Wet modern migratiebeleid

De TU Delft is wettelijk verplicht om de studievoortgang van internationale studenten die met een verblijfsvergunning in Nederland verblijven te controleren. Deze regeling uit de Wet modern migratiebeleid heeft betrekking op niet-Europese studenten met een studentenverblijfsvergunning die via de TU Delft is aangevraagd.

Alle studenten van buiten de EU moeten minstens 50% van de nominale studielast (in ECTS) voor een studiejaar halen. Studenten in een voorbereidend jaar of schakelprogramma moeten 100% van de ECTS halen. Als er onvoldoende studievoortgang wordt geboekt, zal de onderwijsinstelling dat melden bij de IND, waarna de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken.

Meer informatie

EU- en EVA-landen

EU-landen

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

EVA-landen

IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.