BSc met internationaal diploma

Toelatingseisen Vereiste aanmeldingsdocumenten
1 Een middelbareschooldiploma gelijkwaardig aan een Nederlands vwo-diploma Een gewaarmerkte kopie van je originele diploma (plus eventueel een vertaling)

Een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst
2 Bewijs van beheersing Engelse of Nederlandse taal TOEFL, IELTS of Cambridge
3 CV Een uitgebreid cv, in het Engels.
4 Identiteitsbewijs Fotokopie van de pagina(’s) uit je paspoort met daarop je naam, geboortedatum, geboorteplaats en de uiterste geldigheidsdatum van je paspoort.
Indien van toepassing
5 Als je al in Nederland woont, een verblijfsvergunning Kopie van de verblijfsvergunning (voor- en achterzijde) 
6 Opleidingen met een numerus fixus:
 • Aerospace Engineering
 • Bouwkunde
 • Industrieel Ontwerpen
 • Klinische Technologie
 • Nanobiology
Afhankelijk van selectiecriteria BSc-opleiding.

1 Toelatingseisen en vereiste documenten

Ben jij een internationale student die zich wil inschrijven? Of ben je een Nederlands staatsburger en zoek je toelating op basis van een niet-Nederlands middelbareschooldiploma?

Met een Nederlands vwo-diploma kom je in aanmerking voor toelating tot de Nederlandse bacheloropleidingen van de TU Delft. Als je geen Nederlands vwo-diploma hebt, gelden de volgende eisen:

Middelbareschooldiploma’s die als gelijkwaardig worden beschouwd aan een Nederlands vwo-diploma op voorwaarde dat de leerling eindexamen heeft afgelegd in de volgende vakken.

Verplichte eindexamenvakken: Voor:
Wiskunde Alle BSc-opleidingen
Natuurkunde Alle BSc-opleidingen, behalve Computer Science and Engineering en Applied Mathematics
Scheikunde BSc Life Science & Technology
BSc Molecular Science & Technology
BSc Nanobiology
Biologie BSc Nanobiology
BSc Clinical Technology

Kijk hieronder voor meer informatie over landen, diploma's en specifieke eisen.

Afrika*

West African Senior National School Certificate (WAEC)
Dit middelbareschooldiploma wordt niet gelijkwaardig geacht aan een Nederlands vwo-diploma.*
National Senior Certificate (NSC)
Dit middelbareschooldiploma wordt niet gelijkwaardig geacht aan een Nederlands vwo-diploma.*

België

Geaccepteerde diploma's:
Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieure
ASO

Bulgarije

Geaccepteerde diploma's:
Diploma za Zavarsheno Sredno Obrazovanie (DZSO)

China

Als de student het Gaokao-toelatingsexamen met succes heeft afgelegd en is toegelaten tot een ‘Project 211’-universiteit, wordt het niveau van de student beschouwd als gelijk aan dat van een vwo-diploma.

Denemarken

Geaccepteerde diploma's:
Studentereksamenbevis (STX)/Bevis for Højere Forberedelseseksamen (HF)

Estland

Geaccepteerde diploma's:
Gümnaasiumi lõputunnistus

European Baccalaureate

Er gelden voor dit diploma aanvullende eisen. Klik hier voor meer informatie.

Finland

Geaccepteerde diploma's:
Studenteksamen/Ylioppilastutkintotodistus

Frankrijk

Geaccepteerde diploma's:
Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré
Baccalaureate Serie S (met aanvullende voorwaarden)

Duitsland

Geaccepteerde diploma's: 
Zeugnis der Fachgebundenen Hochschulreife
Abitur (met aanvullende voorwaarden)

Griekenland

Geaccepteerde diploma's:
Apolytirio Eniaiou Lykeiou/Apolytirio Genikou Lykeiou

Hongarije

Geaccepteerde diploma's:
Stúdentspróf van Gymnasium

Ierland

Geaccepteerde diploma's:
Leaving Certificate voor zes vakken (waarvan twee van hoger niveau met beoordeling A, B of C)

India

Geaccepteerde diploma's: 
SSCE of the CBSE/CISCE (met aanvullende voorwaarden)

International Baccalaureate

Er gelden voor dit diploma aanvullende eisen. Klik hier voor meer informatie.

Indonesië*

Dit middelbareschooldiploma wordt niet gelijkwaardig geacht aan een Nederlands vwo-diploma.*

Israël

Geaccepteerde diploma's:
Te ’udat Bagrût

Italië

Geaccepteerde diploma's:
Diploma di Maturità/Superamento dell’esame di Stato Conclusivo

Letland

Geaccepteerde diploma's:
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Liechtenstein

Geaccepteerde diploma's:
Maturazeugnis

Litouwen

Geaccepteerde diploma's:
Brandos Atestatas

Luxemburg

Geaccepteerde diploma's:
Diplôme de Fin d’Etudes Secondaire, Enseignement Classique ou Moderne

Malta

Geaccepteerde diploma's:
Advanced Matriculation (AM)

Marokko*

Dit middelbareschooldiploma wordt niet gelijkwaardig geacht aan een Nederlands vwo-diploma.*

Nieuw-Zeeland

Geaccepteerde diploma's:
University Entrance Certificate met National Certificate of Educational Achievement (niveau 3)

Nigeria*

Dit middelbareschooldiploma wordt niet gelijkwaardig geacht aan een Nederlands vwo-diploma.*

Oostenrijk

Geaccepteerde diploma's:
Reifezeugnis van een Allgemeinbildende Höhere Schule

Polen

Geaccepteerde diploma's:
Swiadectwo Dojrzalosci Liceum Ogolnoksztalcacego

Roemenië

Geaccepteerde diploma's:
Diploma de Bacalaureat

Schotland

Geaccepteerde diploma's:
Scottish Certificate of Education (SCE) met drie Advanced Higher Grades

Slowakije

Geaccepteerde diploma's:
Vysvedčenie o Maturitnej Skúške van een Gymnázium

Slovenië

Geaccepteerde diploma's:
Matura
Einddiploma middelbare school
Technical Matura

Spanje

Geaccepteerde diploma's:
Curso de Orientación Universitaria (COU)
Título de Bachillerato
Prueba de Acceso

Suriname

Geaccepteerde diploma's:
Vwo (met aanvullende voorwaarden)

Turkije*

Dit middelbareschooldiploma wordt niet gelijkwaardig geacht aan een Nederlands vwo-diploma.*

Zweden

Geaccepteerde diploma's:
Slutbetyg från Gymnasieskolan

Zwitserland

Geaccepteerde diploma's:
Maturitätszeugnis
Diplôme de Maturité

Verenigd Koninkrijk

Geaccepteerde diploma's:
GCE/A-certificates (met aanvullende voorwaarden)

Verenigde Staten

Geaccepteerde diploma's:
American High School met Advanced Placement Tests (met aanvullende voorwaarden)

* Daarnaast is het een vereiste om één jaar met succes te hebben afgesloten aan een erkende technische universiteit (inclusief de verplichte exacte vakken voor de BSc-opleiding van je keuze).

Vereiste documenten

 1. Een gewaarmerkte kopie van je middelbareschooldiploma’s in de oorspronkelijke taal. Is dit document in een andere taal dan het Engels, Frans, Duits of Nederlands? Dan moet je ook een vertaling (door een beëdigd vertaler) van je middelbareschooldiploma(’s) in een van deze vier talen uploaden.
 2. Een gewaarmerkte kopie van je complete cijferlijst in de oorspronkelijke taal (als je nog in het laatste jaar van de middelbare school zit, moet je een gewaarmerkte kopie van je meest recente cijferlijst in de oorspronkelijke taal uploaden). Is dit document in een andere taal dan het Engels, Frans, Duits of Nederlands? Dan moet je ook een vertaling (door een beëdigd vertaler) van je cijferlijst in een van deze vier talen uploaden.
 3. Als je al aan een technische universiteit hebt gestudeerd, verzoeken we je om tegelijk met je middelbareschooldiploma een gewaarmerkte kopie van je meest recente cijferlijst te uploaden. Mogelijk heb je als gevolg van je eerdere opleiding vrijstelling van een aantal modules van de bacheloropleiding. Maar let op: je kunt pas vrijstellingen aanvragen nadat je bent toegelaten en in Delft bent gearriveerd. 

Naar boven


2 Taalvereisten

Alle bacheloropleidingen van de TU Delft worden in het Nederlands gegeven, met uitzondering van Aerospace Engineering, Applied Earth Sciences, Computer Science and Engineering (vanaf 2018-2019) en Nanobiology.

De meeste boeken en lesmaterialen zijn in het Engels. Aangezien de universiteit geen cursussen Engels aanbiedt, ben je verplicht om een van de volgende taaltoetsen met goed gevolg te doorstaan:

 • TOEFL iBT (‘Test of English as a Foreign Language’)
 • IELTS (‘International English Language Testing System’)

University of Cambridge First Certificate in English, Certificate of Proficiency in English (CPE) of Certificate in Advanced English (CAE)

De volgende aanmelders zijn vrijgesteld van een taalvaardigheidstoets Engels:

 • Staatsburgers van de VS, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada
 • Aanmelders met een middelbareschooldiploma dat (volgens het Verdrag van Lissabon) als gelijkwaardig wordt beschouwd aan een Nederlands vwo-diploma met Engels als eindexamenvak. Let op: voor de bacheloropleidingen Aerospace Engineering, Nanobiology en Applied Earth Sciences is een voldoende voor Engels op je eindlijst van de middelbare school een toelatingsvoorwaarde.

Als je niet tot een van deze categorieën behoort, moet je een van bovengenoemde taaltoetsen met goed gevolg doorstaan.

Vereiste uitslag taaltoetsen Engels en Nederlands

Bachelor of Science Engels Nederlands
Aerospace Engineering Gevorderd n.v.t.
Applied Earth Sciences Gevorderd n.v.t.
Bouwkunde Basis Vereist
Civiele techniek Basis Vereist
Computer Science and Engineering Gevorderd n.v.t.
Electrical Engineering  Basis Vereist
Industrieel Ontwerpen Basis Vereist
Klinische Technologie Basis Vereist
Life Science & Technology Basis Vereist
Maritieme Techniek Basis Vereist
Molecular Science & Technology Basis Vereist
Nanobiology Gevorderd n.v.t.
Systems Engineering, Policy Analysis & Management Basis Vereist
Technische Wiskunde Basis Vereist
Technische Natuurkunde Basis Vereist
Werktuigbouwkunde Basis Vereist

Basis

 • TOEFL 70 (internet) of
 • IELTS 5,5 (academische versie, ‘Overall Band’-score) of
 • Cambridge (‘First Certificate in English’) - Grade B

Gevorderd

 • TOEFL iBT 90 (internet) of
 • IELTS 6,5 (academische versie, ‘Overall Band’-score) of
 • Cambridge (‘University Certificate of Proficiency in English’ (CPE) of ‘Cambridge Certificate in Advanced English’ (CAE)).

Ga naar de website van TOEFL of IELTS voor meer informatie over de toetsen en de toetsprocedure.

Certificaten die op de datum waarop zij door het Central International Office van de TU Delft worden ontvangen ouder zijn dan twee jaar worden niet geaccepteerd. Aangezien het gehele proces – informatie aanvragen, je aanmelden voor de toets en het ontvangen de uitslag – enkele maanden in beslag kan nemen, adviseren wij je om je enige maanden voordat je je aanvraag indient aan te melden voor het Cambridge University Certificate of Proficiency in English (CPE), het Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), de IELTS of de TOEFL.

Er zijn twee manieren om te voldoen aan de vereisten met betrekking tot beheersing van de Nederlandse taal van de TU Delft:

 1. Nederlands als eindexamenvak hebben op een middelbareschooldiploma dat als gelijkwaardig wordt beschouwd aan een Nederlands vwo-diploma (volgens het Verdrag van Lissabon).
 2. Slagen voor het examen Nederlands van het Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden van de TU Delft, of slagen voor de modules die door het Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden worden toegewezen na een plaatsingstoets.* Let op: het certificaat ‘NT2/II’ kwalificeert je niet automatisch voor toelating. Als je een NT2-II-certificaat (‘Staatsexamen’) hebt, moet je een van de verplichte wetenschappelijk taalvakken volgen.

Studenten die minimaal 4 vwo als niveau hebben, zijn vrijgesteld van de vereisten m.b.t. beheersing van de Nederlandse taal.

Studenten die zich aanmelden voor de decentrale selectie voor Industrieel Ontwerpen of Klinische Technologie zonder uiterlijk op 15 januari (de sluitingsdatum voor aanmelding) een bewijs van hun beheersing van de Nederlandse taal te overleggen, kunnen niet deelnamen aan het decentrale selectieproces. 

*Plaatsingstoets
Als je al kennis van de Nederlandse taal hebt, kun je een plaatsingstoets doen. De uitslag daarvan is een indicatie van het niveau dat voor jou het meest geschikt is. Het schriftelijke deel van de toets duurt anderhalf uur en wordt normaal gesproken gevolgd door een gesprek met een docent. Bij het secretariaat kun je een afspraak maken voor een plaatsingstoets.

Opmerking: Om aan een cursus Nederlands te beginnen of een plaatsingstoets te doen moet je al (voorwaardelijk) tot een BSc-opleiding zijn toegelaten door het Central International Office van de TU Delft (naast je aanmelding in Studielink). De aanmelding in Studielink en toelating aan de TU Delft zijn twee afzonderlijke procedures.

Cursussen Nederlands

Cursussen Nederlands voor aankomende bachelorstudenten

Deze cursus wordt aangeboden door het Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden van de TU Delft. Je kunt alleen in augustus of september met deze cursus beginnen (in het jaar voordat je BSc-opleiding van start gaat). De cursus bestaat uit:

 1. Een beginnerscursus (het groene boek)
 2. Een vervolgcursus (de tweede ronde)
 3. Een cursus voor gevorderden (de derde ronde)
 4. Wetenschappelijk taalgebruik of Bouwkundig taalgebruik

Aankomende studenten Civiele Techniek of Chemical Engineering hebben een verplichte extra syllabus in hun pakket.

Zomercursus Nederlands voor moedertaalsprekers van een Germaanse of Scandinavische taal

Moedertaalsprekers van het Duits, Noors, Deens of Zweeds kunnen zich aanmelden voor een intensieve zomercursus Nederlands. Deze cursus wordt georganiseerd door het Institute of Technology & Communication van de TU Delft en loopt van begin juli tot medio augustus. Je kunt je tot medio mei voor deze cursus aanmelden. Let op: de zomercursus Nederlands gaat alleen door als er voldoende aanmeldingen zijn. Zie voor meer informatie de website van het Institute of Technology & Communication: het Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden.

Contactgegevens
Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden
Telefoonnummer: +31  15 27 83646
E-mail: itav@tudelft.nl
Website

Vereiste documenten

Een oorspronkelijk certificaat van een taaltoets (TOEFL, IBT, IELTS (academische versie) of University of Cambridge ‘First Certificate in English’; voor de bacheloropleidingen Aerospace Engineering, Applied Earth Sciences en Nanobiology is minimaal het Cambridge ‘Certificate in Advanced English’ vereist).

Het officiële TOEFL-certificaat. De TOEFL-organisatie kan de uitslag direct naar de TU Delft sturen als je haar onze universiteitscode doorgeeft: 0031. Selecteer “graduate schools” onder “school type” en selecteer “any other department not listed” onder “department”.

Je moet je certificaat voor Engelse taalbeheersing of een screenshot (van de website van de toetsingsorganisatie) met daarop de toetsuitslag uploaden, die we vervolgens zullen gebruiken om je aanmelding te verwerken. Je moet het oorspronkelijke certificaat of een gewaarmerkte kopie meenemen wanneer je naar Delft komt. Neem dit document ook mee als je de toetsingsorganisatie een certificaat naar de TU Delft hebt laten sturen.

Naar boven


3 Engelstalig CV

Als je al aan een technische universiteit hebt gestudeerd, verzoeken we je om tegelijk met je middelbareschooldiploma een gewaarmerkte kopie van je meest recente cijferlijst te uploaden. Mogelijk heb je als gevolg van je eerdere opleiding vrijstelling van een aantal modules van de bacheloropleiding. Maar let op: je kunt pas vrijstellingen aanvragen nadat je bent toegelaten en in Delft bent gearriveerd. 

Naar boven


4 Identiteitsbewijs

Vereist document:
Een fotokopie van de pagina(’s) uit je paspoort met daarop je naam, geboortedatum, geboorteplaats en de uiterste geldigheidsdatum van je paspoort. 

Naar boven


5 Als je al in Nederland woont

Als je al in Nederland woont, moet je een kopie van je verblijfsvergunning (voor- en achterzijde) uploaden.

Naar boven


6 Numerus fixus en decentrale selectie

De (technische) universiteiten in Nederland selecteren zelf de studenten voor studies met een toelatingsquotum (selectie en plaatsingstoetsen). Dit wordt ‘100%-selectie’ genoemd. Elke onderwijsinstelling bepaalt haar eigen selectiecriteria. Op die manier wordt gegarandeerd dat studenten zich inschrijven voor de opleiding die het beste bij hen past. De uiterste aanmeldingsdatum voor een studie met toelatingsquotum is 15 januari 2017.

Studies aan de TU Delft met een numerus fixus zijn:
lik op de opleiding van je keuze voor meer informatie over de gebruikte methode voor decentrale selectie:

Let op: maximaal twee aanmeldingen voor studies met een toelatingsquotum

Elk academisch jaar kun je je voor maximaal twee studies met een toelatingsquotum aanmelden. Het is toegestaan om aan twee verschillende onderwijsinstellingen dezelfde studie met een toelatingsquotum te kiezen. Uitzonderingen daarop zijn de volgende opleidingen: Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mond- en tandhygiëne. Daarvoor kun je je maar aan één instelling aanmelden.

Als je je via Studielink en het online aanmeldingsportal van de TU Delft aanmeldt, ontvang je na 15 januari meer informatie over de selectieprocedure en aanvullende vereiste documenten voor de opleiding.

Heb je vragen over studies met een toelatingsquotum aan de TU Delft? Stel je vraag online.

Naar boven