BSc met NL diploma

Het collegegeld is (wettelijk) vastgesteld en verandert elk jaar. Voor de betaling van het collegegeld, examengeld of vergoeding kan worden gekozen uit één van de volgende betaalwijzen: 

  • Digitale machtiging
  • Vrijstelling van betaling
  • Andere wijze van betaling

Voor de bacheloropleidingen Life Science and Technology, Molecular Science and Technology, Klinische Technologie en Nanobiology vindt er een automatische uitwisseling plaats van de betaling. Je hoeft zelf geen Bewijs betaald collegegeld in te leveren.

Tweede studie of graad

Sta je bij een andere instelling ingeschreven en wil je ook een inschrijving bij de TU Delft, dan lever je een originele verklaring in bij het Contact Centre waaruit blijkt dat je wettelijk collegegeld  hebt betaald (Bewijs betaald collegegeld: BBC). Deze BBC vraag je aan bij de onderwijsinstelling waar je het wettelijk collegegeld betaalt. Wij accepteren alleen originele BBC’s of digitale BBC’s die per mail vanuit de instelling direct naar ons worden verstuurd.

De TU Delft hanteert geen afwijkende tarieven voor het volgen van een 2e studie van hetzelfde niveau als de graad die je al behaald hebt.

Afronden

Pas als je je documenten hebt aangeleverd, voldoet aan de betalingsverplichting en je voldoet aan al de gestelde ingangseisen wordt je aanmelding goedgekeurd en wordt je als student ingeschreven bij de TU Delft. 

  • Zorg dat je de inschrijving (inclusief het overleggen van de certificaten van de deficiënties) en de betalingsverplichting zijn voldaan vóór 1 september
  • Controleer je voortgang in Studielink.  
  • Je aanvraag voor studiefinanciering dien je in bij DUO (IB-groep). 

Mocht je vragen hebben over je inschrijving, dan kun je contact opnemen met contactcentre-ESA@tudelft.nl.

Is alles afgerond?

We heten je van harte welkom bij de TU Delft en wensen je succes met je studie!