Minors

Thematische minor

Registreer van 3 mei 10:00 uur t/m 31 mei 24:00 uur via OSIRIS-Student jouw drie minor-voorkeuren. De kans op inloten is voor beide voorkeuren even groot. De loting vindt uiterlijk 20 juni plaats. Je ontvangt daarna een e-mail waarin staat voor welke minor je ingeschreven bent of voor welke minor je op de wachtlijst geplaatst bent. Let op: bij plaatsing na loting vervalt de andere keuze.  

De tweede minorinschrijvingsperiode is van 1 juli 00:00 uur t/m 31 juli 24:00 uur. Je hebt dan de mogelijkheid alsnog een andere minor te kiezen als: 

  • je niet geplaatst bent na loting bij een thematische minor 
  • je niet geselecteerd bent voor een selectie minor 
  • de minor wegens onvoldoende aanmeldingen niet doorgaat

Plaatsing tijdens de tweede inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. Er wordt dus niet geloot. Als je je hebt aangemeld voor een minor maar je besluit deze toch niet te gaan volgen, meld dit dan z.s.m. bij minors@tudelft.nl. Je maakt dan plaats voor een student die op een wachtlijst staat. 

Let op: Meld je NIET aan als je dat al in een eerder studiejaar hebt gedaan, maar de minor nog niet hebt afgerond. 

Procedure selectie minors 

Bij een aantal minors is er sprake van toelating via selectie door de minorcoördinator. Ook voor deze minors registreer je je tijdens de 1e aanmeldperiode. Bij aanmelding voor een selectieminor zal deze als 1e voorkeur behandeld worden. De selectie minors worden niet meegenomen in de loting en kunnen andere deadlines hanteren dan de aanmeldperiode! Meer informatie over de selectieprocedure kun je vinden in de betreffende minorbeschrijving bij aanbod.

Individueel samengestelde minor

Dit is een minor die je zelf samenstelt uit verschillende onderwijselementen. Een dergelijke minor moet uit een samenhangend programma van vakken bestaan, verzorgd door een universitaire opleiding en op derdejaars niveau zijn.

Leg je keuze minimaal 2 maanden van tevoren voor aan je examencommissie met het daarvoor speciaal bedoelde Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor.

Stage- of buitenlandminor

Voor inschrijving van een buitenlandminor neem je contact op International Office van jouw faculteit. Let op: als je naar het buitenland wilt, moet je veel zaken al in je tweede bachelorjaar regelen. Voor stages neem je contact op met je facultaire (international) internship office

Schakelminor

Neem contact op met de betreffende contactpersoon van de schakelminor. Deze vind je in de aanbodmatrix.

2e minor

Studenten die zich voor het eerst moeten registreren voor een minor hebben voorrang op studenten die al een minor afgerond hebben. Voor het volgen van een tweede minor heb je goedkeuring van de examencommissie van je opleiding nodig. Hierna stuur je een mail naar minors@tudelft.nl Je wordt door de onderwijsadministratie ingeschreven, maar pas na 14 augustus en mits er nog plaats is.

Als je een minor aan de TU Delft wilt volgen, moet je de volgende stappen ondernemen:
 
1. Regel een 2e inschrijving bij de TU Delft via Studielink.

  • Kies “nee” bij de optie ‘Start in eerste jaar’ (zie onderstaande handleiding)
  • Kies bij “Opleidingsnaam” de minor-opleiding die de minor van je keuze aanbiedt  (zie detailoverzicht TU Delft minors).

 
Na deze aanmelding ontvang je een email met je TU Delft studentennummer en een NetID. Dit heb je nodig om je aan te melden voor de minor van je keuze.
 
2. Na je aanmelding in Studielink vul je het onderstaand online aanmeldformulier in.

  • Externe studenten kunnen zich uitsluitend tussen 1 en 31 mei 2017 aanmelden voor een minor aan de TU Delft.
  • Je ontvangt per email bericht over plaatsing ná 1 augustus, m.u.v. EUR en Leiden studenten, deze krijgen vóór 21 juni 2017 bericht.
  • Je inschrijving als minorstudent aan de TU Delft wordt definitief nadat je bent toegelaten tot de minor. 


extra informatie

 

 

Om een minor te kunnen volgen in Leiden of Rotterdam als TU Delft student onderneem je de volgende stappen:

1. Check de toelatingseisen bij het overzicht Minoraanbod EUR en UL voor TU Delft-studenten. Let op, in Leiden zijn niet voor alle minors de vakken geclusterd in de eerste onderwijsperiode zoals in Delft. Bekijk hiervoor de e-Studiegids van de Universiteit Leiden. Minors bij de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn allemaal 15 EC. Voor het opvullen van je overige 15 EC minorruimte, kijk bij stap 5.

2. Meld je aan bij de universiteit die de minor aanbied. Aanmelden is alleen mogelijk tussen 1 en 31 mei. Kijk voor de procedures op de website van de EUR of Leiden.

Aanmelden bij:

Wat moet je doen:

Universiteit Leiden

Vul het online aanmeldformulier in op de minorwebsite van Universiteit Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Vul het online aanmeldformulier in op de minorwebsite van Erasmus Universiteit Rotterdam.


Delftse studenten kunnen 1 aanmelding doen voor een minor bij een andere LDE-universiteit. Daarnaast mag je maximaal 3 voorkeuren doorgeven in Osiris voor het minoraanbod van de TU Delft.
De aanmelding voor een minor bij een andere LDE-universiteit geldt als een voorkeursaanmelding en krijgt dus voorrang. Als je geplaatst wordt in een minor aan een andere LDE-universiteit, worden van TU Delft studenten de voorkeuren in Osiris automatisch verwijderd.

Uitzondering: de plaatsing in een selectieminor aan de EUR en TU Delft gaat altijd vóór op de aanmelding bij een andere LDE-universiteit. Universiteit Leiden kent geen selectieminors. 
Je ontvangt eind juni bericht over je plaatsing.

3. Vervolgens moet je vóór 1 september een actieve bachelor inschrijving hebben bij TU Delft

4. Regel hierna een inschrijving als gaststudent bij de LDE-instelling waar je de minor gaat volgen. Zo krijg je toegang tot het onderwijs, de tentamens en studentvoorzieningen (Blackboard, studentenkaart etc.) op die universiteit.

  • Voor de LDE-minors Responsible Innovation, Geo-resources for the future en Frugal Innovation geldt dat je een actieve inschrijving moet hebben bij alle drie de LDE-instellingen: TU Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Voor de LD-minor Security, Safety and Justice (SSJ) geldt dat je een actieve inschrijving moet hebben bij de TU Delft én Universiteit Leiden.

Ik ben geplaatst in een minor bij één van de onderstaande universiteiten of een LDE-minor

Wat moet ik doen (naast inschrijving eigen universiteit):

Universiteit Leiden

Je hoeft zelf geen actie te ondernemen. De inschrijving verloopt via gegevensuitwisseling tussen de 3 LDE-universiteiten.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Je ontvangt per email een verzoek een pasfoto te uploaden om je gastinschrijving aan de EUR af te ronden. Upload vóór 1 september je pasfoto. Zonder pasfoto kun je niet ingeschreven worden.

 

5. Ga je een minor volgen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam? Dan moet je nog 15 EC van je minorruimte opvullen. Het is niet mogelijk om twee EUR minors in hetzelfde studiejaar te volgen. De mogelijkheden voor het volgen van keuzevakken aan de EUR naast de minor aan de EUR zijn beperkt. Daarom raden we je aan de overige 15 EC in te vullen met keuzevakken bij de TU Delft. Je kunt ook keuzevakken volgen bij andere universiteiten. Voor aanvulling met keuzevakken heb je  vooraf toestemming nodig van jouw eigen examencommissie. Deze toestemming vraag je aan via het formulier ‘Aanvraag goedkeuring vrije minor’. Vermeld zowel de keuzevakken als de EUR minor van jouw keuze.

 

 

Deadlines 2017-2018

16 maart t/m 30 april 2017: 
Aanmeldperiode Educatie minor

4 april 2017: 
Voorlichtingsevent Educatie minor

2 mei 2017: 
Minor Event. Meld je hier aan

3 mei t/m 31 mei 2017: 
1e inschrijfperiode minors in Osiris. Externe studenten kunnen zich uitsluitend in deze periode inschrijven.

1 juli t/m 31 juli 2017: 
2e inschrijfperiode minors in Osiris. Let op: alleen minors waar nog plaats is na loting staan open voor inschrijving.