Minors

Aanmeld- en plaatsingsprocedure voor de thematische en LDE minors per 2019

De aanmeldperiodes vinden plaats in drie rondes, te weten een aanmeldperiode voor alleen de selectieminors in Delft, een aanmeldperiode voor alle niet-selectie minors vanuit Delft, Leiden en de EUR, en een derde periode met een verlengde aanmeldmogelijkheid voor alleen de eigen niet-selectie minors uit Delft.

Datum Aanmeldperiode Voor wie
1 t/m 15 april 2019 Aanmeldperiode selectie minors TU Delft, EUR en LEI

TU Delft studenten -> via Osiris TU Delft

LEI en EUR studenten -> via eigen universiteit

Studenten joint degree opleidingen -> via penvoerende universiteit

Overige externe studenten -> via webformulier TU Delft

1 t/m 31 mei 2019
vanaf 13:00 uur
Aanmeldperiode TU Delft niet-selectie minors

LEI en EUR studenten -> via eigen universiteit

Overige externe studenten -> via webformulier TU Delft

1 t/m 31 mei 2019
vanaf 13:00 uur
Aanmeldperiode EUR en LEI niet-selectie minors

TU Delft studenten -> via Osiris TU Delft

Studenten joint degree opleidingen -> via penvoerende universiteit

1 mei t/m 15 juli 2019 vanaf 13:00 uur Aanmeldperiode TU Delft niet-selectie minors

TU Delft studenten -> via Osiris TU Delft

Studenten joint degree opleidingen -> via
penvoerende universiteit