Aanmeldprocedure en deadlines TU Delft studenten

De aanmeldperiode op 1 april en 1 mei start om 13:00

Aanmeldperiode selectie minors:
1 t/m 15 april 2019 - selectie minors van TU Delft / LEI / EUR via Osiris

Aanmeldperiode niet-selectie minors:
1 mei t/m 31 mei 2019 – niet-selectie minors van LEI / EUR via Osiris
1 mei t/m 15 juli 2019 – niet-selectie minors van TU Delft via Osiris

Aanmelden voor niet-selectie minors gaat via open inschrijving (vol-is-vol)

Als TU Delft student meld je je in Osiris aan voor zowel minors uit het TU Delft aanbod als voor minors van de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam waarvoor TU Delft studenten toelaatbaar zijn.

In het aanbod van TU Delft, Leiden en Erasmus vind je twee soorten minors: de selectie minors en de niet-selectie minors. De aanmeldperiode voor de selectie minors is voor alle drie de universiteiten gelijk. Voor het aanmelden voor niet-selectie minors van Leiden en Erasmus wordt een andere deadline gehanteerd dan voor de niet-selectie minors van de TU Delft.

Let op: Studenten van een joint degree opleiding melden zich voor een minor aan bij de penvoerende universiteit (zie onderstaand schema).

LDE opleiding

Penvoerende universiteit

Klinische Technologie

TU Delft

Life Science and Technology

TU Delft

Molecular Science & Technology

Universiteit Leiden

NanoBiology

TU Delft

Selectie minors (aanmeldperiode 1 t/m 15 april 2019 via Osiris)

Bij selectie minors is er sprake van toelatingscriteria. In het minor aanbod van de TU Delft vind je welke minors selectie toepassen (uiterlijk 1 maart beschikbaar).

Na je aanmelding in Osiris, wordt je toelaatbaarheid beoordeeld door de minorcoördinator. Voor selectie minors gelden specifieke toelatingscriteria. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het maken van een opdracht of er worden specifieke vooropleidingseisen geëist. Meer informatie over de toelatingscriteria per minor vind je op de website van de desbetreffende selectie minor.

De aanmeldperiode voor selectie minors loopt van 1 t/m 15 april 2019.

Je kunt je voor maximaal twee selectie minors van 30 EC aanmelden, óf voor maximaal vier selectie minors van 15 EC. Je wordt na aanmelding in Osiris op een wachtlijst geplaatst. Na 15 april wordt je aanmelding door de minorcoördinator beoordeeld en word je al dan niet geselecteerd voor deelname aan de minor. Eind april 2019 ontvang je bericht  over je toelating. Indien je bent toegelaten word je ingeschreven op de minor in Osiris en ben je verzekerd van deelname.

Je wordt maar tot één 30 EC selectieminor toegelaten, tenzij je je hebt aangemeld voor 15 EC minors van Bouwkunde. In dat geval kun je tot twee selectieminors worden toegelaten.  

Als je bent toegelaten en ingeschreven voor een selectie-minor, kan je je niet meer inschrijven voor een niet-selectie minor en switchen van minor is niet meer toegestaan.


Niet-selectie minors (aanmeldperiode 1 mei t/m 15 juli 2019 via Osiris)

Aanmelden voor niet-selectieminors (waar dus geen toelatingscriteria op van toepassing zijn), gaat via open inschrijving in Osiris. Dit geldt voor alle niet-selectieminors uit het aanbod van TU Delft, Leiden en Erasmus. In Osiris zie je per minor of er nog plaatsen beschikbaar zijn en je kan je dan ook direct inschrijven. Je bent dan verzekerd van deelname aan de minor. Let op: je kunt je maar voor één niet-selectieminor inschrijven en vol is vol.

Voor de minors van Leiden en Erasmus geldt een kortere aanmeldperiode dan voor niet-selectieminors van de TU Delft. De periode waarin je je voor een niet-selectie minor uit het TU Delft aanbod kunt aanmelden loopt van 1 mei t/m 15 juli 2019. Voor de niet-selectieminors van Leiden en Erasmus is dat van 1 t/m 31 mei 2019.

Tijdens de aanmeldperiode kun je je eventueel ook weer uitschrijven voor een minor en een nieuwe keuze maken. Hierdoor kan het dus ook gebeuren dat een minor die eerder vol was weer een plek beschikbaar heeft. Nadat de aanmeldperiode is gesloten, is switchen van minor niet meer toegestaan.

Let op! Houd met het aanmelden van je minors rekening met de 30 EC minorruimte die je moet vullen, met uitzondering van studenten van Klinische Technologie. Zij moeten een minorruimte van 15 EC vullen. Bouwkunde biedt een aantal minors van 15 EC aan. Alle andere minors van TU Delft zijn 30 EC. Minors van 15 EC kun je aanvullen met keuzevakken uit het aanbod van TU Delft, Universiteit Leiden (LEI) of Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).


Minor nog niet afgerond
Lukt het niet om je minor af te ronden in het studiejaar waarin je je heb ingeschreven, dan hoef je je voor het volgende collegejaar niet opnieuw in te schrijven. Raadpleeg de coördinator van de minor hoe je het vak in het volgende collegejaar kunt afronden.

Aanmelden voor tweede minor
Studenten die zich aanmelden voor hun eerste minor hebben voorrang op studenten die al eerder een minor hebben afgerond. Voor het volgen van een tweede minor heb je goedkeuring nodig van de examencommissie van je opleiding. Deze goedkeuring dien je door te sturen naar minors@tudelft.nl. Pas na 1 augustus 2019 en mits er nog plaats beschikbaar is, wordt je door de minoradministratie ingeschreven voor het volgen van een tweede minor.

Minorinschrijving annuleren
Wil je na de aanmeldperiode alsnog je minorinschrijving annuleren? Of is je aanvraag voor een vrije minor goedgekeurd door je examencommissie en was je al ingeschreven voor een andere minor? Meld dit dan z.s.m. via minors@tudelft.nl

Om als TU Delft student een minor te kunnen volgen bij de Universiteit Leiden of de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderneem je de volgende stappen:

Stap 1

Controleer eerst de toelatingsmatrix per universiteit en kijk voor meer inhoudelijke informatie op de websites van LEI en EUR.  

Let op:
Universiteit Leiden:

  • Bij een aantal minors zijn de vakken niet geclusterd zoals in de eerste onderwijsperiode bij TU Delft. Bekijk hiervoor de e-Studiegids van de Universiteit Leiden.
  • De minors in Leiden staan open voor studenten die het eerste jaar afgerond hebben; er kan gevraagd worden naar je studievoortgangsoverzicht (SVO)
  • Selectieminors van de universiteit Leiden hanteren een first-come first-serve principe op basis van inschrijfvolgorde.

Erasmus Universiteit Rotterdam:

  • EUR biedt alleen minors van 15 EC aan. Voor het opvullen van je overige 15 EC minorruimte, kijk bij stap 5.

Stap 2

Meld je in Osiris aan voor een minor bij de Universiteit Leiden of Erasmus Universiteit Rotterdam. Let op dat er verschillende aanmeldperiodes gelden voor selectie en niet-selectie minors.

Als je bent toegelaten en ingeschreven voor een selectie minor, kan je je niet meer inschrijven voor een niet-selectie minor en switchen van minor is niet meer toegestaan.

Stap 3

Zorg dat je vóór 1 september 2019 een actieve bachelor inschrijving bij TU Delft hebt.

Stap 4

Regel een inschrijving als gaststudent bij de LDE-instelling waar je de minor gaat volgen. Zo krijg je toegang tot het onderwijs, de tentamens en studentvoorzieningen bij de andere universiteit. Deze gastinschrijving is verplicht om deel te kunnen nemen aan de minor.

  • Voor de LDE-minors Responsible Innovation, Frugal Innovation en African Dynamics geldt dat je een actieve inschrijving moet hebben bij alle drie de LDE-instellingen: Universiteit Leiden, TU Delft én Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Voor de LD-minor Security, Safety and Justice (SSJ) geldt dat je een actieve inschrijving moet hebben bij de Universiteit Leiden én TU Delft.

Ik ben geplaatst voor een minor bij één van de onderstaande universiteiten of een LDE-minor. Wat moet ik doen m’n naast inschrijving bij m’n eigen universiteit?

Universiteit Leiden

Je hoeft zelf geen actie te ondernemen. De inschrijving verloopt via gegevensuitwisseling tussen de drie LDE-universiteiten.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Je ontvangt per email een verzoek een pasfoto te uploaden om je gastinschrijving aan de EUR af te ronden. Upload vóór 1 september je pasfoto. Zonder pasfoto kun je niet ingeschreven worden.

Stap 5 (alleen EUR)

Ga je een minor volgen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam? Dan moet je nog 15 EC van je minorruimte opvullen. Het is niet mogelijk om twee EUR minors in hetzelfde studiejaar te volgen. De mogelijkheden voor het volgen van keuzevakken aan de EUR naast de minor aan de EUR zijn beperkt. Daarom raden we je aan de overige 15 EC in te vullen met keuzevakken bij de TU Delft. Je kunt ook keuzevakken volgen bij andere universiteiten. Voor aanvulling met keuzevakken heb je  vooraf toestemming nodig van jouw eigen examencommissie. Deze toestemming vraag je aan via het formulier ‘Aanvraag goedkeuring vrije minor’. Vermeld zowel de keuzevakken als de EUR minor van jouw keuze.

Vrije minor

Dit is een minor die je zelf samenstelt uit verschillende onderwijselementen. Een dergelijke minor moet uit een samenhangend programma van vakken bestaan, verzorgd door een universitaire opleiding en op derdejaars niveau zijn.

Leg je keuze minimaal 2 maanden van tevoren voor aan je examencommissie met het daarvoor speciaal bedoelde Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor/Schakelminor.

Schakelminor

Neem contact op met de betreffende contactpersoon van de schakelminor. Deze vind je hier onder vrije- of schakelminor.

Leg je keuze minimaal 2 maanden van tevoren voor aan je examencommissie met het daarvoor speciaal bedoelde Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor/Schakelminor.

Stageminor

Voor stages neem je contact op met je facultaire (international) internship office. 

Buitenlandminor

Voor inschrijving van een buitenlandminor neem je contact op International Office van jouw faculteit.

Let op: als je naar het buitenland wilt, moet je veel zaken al in je tweede bachelorjaar regelen.