FAQ

FAQ Minor Aanmelding 2020-2021

1. Het is niet gelukt om mijn thematische minor af te ronden in het studiejaar waarin ik me heb ingeschreven. Moet ik me nu voor het volgende studiejaar opnieuw aanmelden voor de minor?
Nee, je hoeft je niet opnieuw aan te melden voor de minor als je dat al in een eerder studiejaar hebt gedaan en de minor nog niet hebt afgerond. Neem altijd contact op met de minor-coördinator over het afronden van je minor.

Je moet wel een geldige inschrijving aan de TU Delft hebben voor het studiejaar waarin je de minor wilt afronden.

2. Ik heb een vak van mijn minor niet gehaald. De minor is inmiddels komen te vervallen. Kan ik toch nog een herkansing doen?
In het volgende studiejaar word je nog minstens één herkansing aangeboden.

3. Zijn er ook Engelstalige minors?
Ja, vrijwel alle TU Delft minors worden in het Engels aangeboden, met enkele uitzonderingen.

4. Ik heb een vijf voor één van de minorvakken gehaald. Mag ik dit cijfer compenseren met een zeven voor een ander minor vak?
Volgens de regels is het niet mogelijk om met een vijf te slagen voor een vak. Je kunt dit nalezen in de regels en richtlijnen voor de examens van je bachelor opleiding. Deze exameneisen staan vermeld op de campuswebsite van de faculteit.

5. Hoe worden de cijfers die ik bij een andere universiteit heb behaald doorgegeven aan mijn opleiding?
De lijst met resultaten dien je aan te vragen bij de desbetreffende universiteit en zelf door te geven aan de examencommissie en de onderwijsadministratie van je opleiding.

6. Mag ik een minor bij een hbo-instelling volgen?
Dat mag alleen wanneer de minor op het niveau is van derdejaars BSc-vakken. In een enkel geval kan een minor op het hbo hieraan voldoen. Raadpleeg voor meer informatie de examencommissie van je eigen bachelor opleiding.

7. Ik zou graag mijn minorinschrijving willen wijzigen. Bij nader inzien gaat mijn voorkeur uit naar een andere minor. Hoe kan ik dit regelen?
Je kunt dit doen via Osiris tijdens de daarvoor opengestelde aanmeldperiodes van de selectie/niet-selectie minors. Na sluiting van deze periodes is dit niet meer mogelijk.

8. Ik wil zelf een minor samenstellen met vakken van de TU Delft. Wanneer is bekend op welke dag de colleges geroosterd zijn, zodat ik zeker weet dat twee vakken niet gelijktijdig worden gegeven?
Kijk voor meer informatie over de roosters op tudelft.nl Indien blijkt dat meerdere vakken gelijktijdig worden gegeven, kun je altijd in overleg met de examencommissie van je eigen bachelor opleiding voor een ander vak kiezen.

9. Ik wil graag een tweede minor doen.
Per studiejaar is het mogelijk voor studenten om zich voor een minor aan te melden. Uiteindelijk kan, afhankelijk van je minorruimte tot, 30 EC worden opgevoerd in je examenprogramma.
Heb je een vorig jaar al een minor afgerond en wil je dit jaar nog een minor doen, dan is dat mogelijk middels de reguliere aanmeldprocedure. Let op; Voor het opnemen van een tweede minor in je examenprogramma heb je goedkeuring nodig van de examencommissie van je opleiding.

Het is voor studenten niet mogelijk om zichzelf in hetzelfde studiejaar aan te melden voor een tweede thematische minor. Heb je nog EC te behalen in je minorruimte dan kun je deze opvullen door een vrije minor te doen.
Wil je je toch aanmelden voor een tweede minor in hetzelfde studiejaar, neem dan, naast de goedkeuringsaanvraag bij de examencommissie, contact op met minor@tudelft.nl. Pas na 1 juli en indien er nog plaats beschikbaar is, word je door de minor administratie ingeschreven voor een tweede minor.

10. Waar vind ik het detailoverzicht van het minor aanbod 2020-2021?
Het detailoverzicht vind je op de site ‘ Thematisch minor aanbod TU Delft’ of via deze link.

 

FAQ LDE 2020-2021

1. Ik ben een TU Delft student en wil een minor aan de EUR volgen. De minors aan de EUR zijn 15 EC terwijl mijn minorruimte 30 EC is. Hoe kan ik de overige 15 EC invullen?
Ga je een minor volgen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam? Dan moet je nog 15 EC van je minorruimte opvullen. Het is niet mogelijk om twee EUR minors in hetzelfde studiejaar te volgen. De mogelijkheden voor het volgen van keuzevakken aan de EUR naast de minor aan de EUR zijn beperkt. Daarom raden we je aan de overige 15 EC in te vullen met keuzevakken bij de TU Delft. Je kunt ook keuzevakken volgen bij andere universiteiten. Voor aanvulling met keuzevakken heb je vooraf toestemming nodig van jouw eigen examencommissie. Deze toestemming vraag je aan via het formulier 'Aanvraag goedkeuring vrije minor'. Vermeld zowel de keuzevakken als de EUR minor van jouw keuze. 

2. Ik ben een EUR student en wil een minor aan de TU Delft gaan doen. Is het mogelijk een minor van 15 EC te volgen?
TU Delft biedt in 2020-2021 een aantal minors van 15 EC aan. Zie hiervoor het aanbod van de TU Delft. Kijk vervolgens op de toelatingsmatrix of je toelaatbaar bent voor een van deze minors.

Alle overige TU Delft minors hebben een omvang van 30 EC. Een minor in Delft dient altijd in het geheel afgerond te worden. De minoronderwijsperiode in Delft loopt van 1 september tot begin februari. 

3. Ik ben een TU Delft student en wil een minor aan de Universiteit Leiden volgen. Waar vind ik de informatie over het rooster en de onderwijsperiode?
In de e-Studiegids vind je een omschrijving van de minors en de vakken. Hier wordt ook doorgelinkt naar de facultaire roosterpagina's. Per vak vind je de onderwijsperiode. Neem bij vragen contact op met de contactpersoon van de minor die in de e-Studiegids vermeldt staat. 

4. Ik wil nadat ik ben ingeschreven switchen van minor. Is dit mogelijk?

  • Als je bent ingeschreven voor een selectieminor is switchen niet toegestaan.
  • Als je bent ingeschreven voor een LEI of EUR niet-selectieminor is switchen niet toegestaan.
  • Als je bent ingeschreven voor een TU Delft niet-selectieminor is switchen alleen toegestaan tijdens de tweede aanmeldperiode en alleen binnen het aanbod van de TU Delft waar nog vrije plekken zijn. Switchen is op eigen risico.

5. Hoe moet ik mij inschrijven als gaststudent aan de andere LDE-instelling?

Om de minor te kunnen volgen moet je vóór 1 september een actieve inschrijving hebben bij jouw eigen instelling. Daarnaast moet je vóór 1 september een actieve inschrijving als gaststudent hebben bij de LDE-gastinstelling. Dit is nodig om toegang te krijgen tot het onderwijs, de tentamens en studentvoorzieningen (Online leeromgeving [Brightspace/Canvas], studentenkaart etc.)

Studenten van de LDE-minor African Dynamics, Frugal Innovation and Responsible Innovation schrijven zich in bij alle drie de LDE-instellingen. Studenten van de minor Security, Safety and Justice schrijven zich in bij TU Delft en Universiteit Leiden.

Voor de inschrijving als gaststudent volg je per LDE-instelling de volgende procedure:

LDE-instelling

Inschrijfprocedure als gaststudent voor LDE-studenten

TU Delft

Je moet jezelf aanmelden via Studielink om jezelf aan te kunnen melden voor de minor. Op de website is een handleiding voor Studielink beschikbaar. 

Universiteit Leiden

Je hoeft zelf geen actie te ondernemen. De inschrijving verloopt via gegevensuitwisseling tussen de drie LDE-instellingen.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Je moet zelf vóór 1 september een pasfoto uploaden via een link die je per email krijgt toegestuurd. Zonder pasfoto kun je niet ingeschreven worden. 

6. Ik ben toegelaten en geplaatst voor een minor aan een andere LDE-universiteit. Waar vind ik informatie m.b.t. de start van de minor, het rooster, onderwijsmateriaal etc.?

Universiteit:

Praktische info vinden:

Universiteit Leiden

Bij plaatsing ontvang je van de faculteit/opleiding die de minor aanbiedt meer informatie over de start en praktische zaken.

TU Delft

Kijk op welkom.tudelft.nl

Erasmus Universiteit Rotterdam

Kijk op: www.eur.nl/minor/praktische_informatie/

7. Ik zie na de aanmeldperiode af van deelname (bijv. omdat ik op stage of exchange ga, of een vrije minor ga volgen). Waar meld ik mij af?
Je dient jezelf altijd af te melden als je afziet van deelname aan de minor. Afmelden doe je bij je thuis instelling en kun je doen op de volgende manier:

Instelling

Afmelden via:

Universiteit Leiden

uSis

TU Delft

minors@tudelft.nl

EUR

ASK Erasmus

Voor TU Delft studenten geldt dat het niet meer mogelijk is jezelf voor een andere thematische minor aan te melden. Immers ben je al geplaatst en switchen is niet toegestaan.

8. Ik heb mijn minor afgerond. Worden mijn behaalde resultaten nu automatisch geregistreerd bij mijn eigen opleiding?
Nee, dit gebeurt niet automatisch. Je bent zelf verantwoordelijk voor het laten registreren van een cijferlijst van de minor bij jouw eigen studentadministratie. Hiervoor heb je een cijferlijst nodig met de behaalde resultaten. Met deze lijst kun je je behaalde resultaten laten registreren aan je thuisinstelling. 

Zo kom je aan een cijferlijst van de minor:

Universiteit:

Verkrijgen cijferlijst minor:

Universiteit Leiden

Neem contact op met de studentadministratie van de betreffende opleiding.

TU Delft

Je krijgt na afloop van de minor een cijferlijst met alle studieresultaten toegestuurd per post.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Ga met een geldig identiteitsbewijs langs bij het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC). Deze zijn gehuisvest in het Sanders (begane grond, naast Erasmus Food Plaza). Openingstijden: ma-vrij 09.30 uur tot 16.00 uur.