Minors OUD

Thematische minor

Registreer van 3 mei 10:00 uur t/m 31 mei 24:00 uur via OSIRIS-Student jouw drie minor-voorkeuren. De kans op inloten is voor beide voorkeuren even groot. De loting vindt uiterlijk 20 juni plaats. Je ontvangt daarna een e-mail waarin staat voor welke minor je ingeschreven bent of voor welke minor je op de wachtlijst geplaatst bent. Let op: bij plaatsing na loting vervalt de andere keuze.  

De tweede minorinschrijvingsperiode is van 1 juli 00:00 uur t/m 31 juli 24:00 uur. Je hebt dan de mogelijkheid alsnog een andere minor te kiezen als: 

 • je niet geplaatst bent na loting bij een thematische minor 
 • je niet geselecteerd bent voor een selectie minor 
 • de minor wegens onvoldoende aanmeldingen niet doorgaat

Plaatsing tijdens de tweede inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. Er wordt dus niet geloot. Als je je hebt aangemeld voor een minor maar je besluit deze toch niet te gaan volgen, meld dit dan z.s.m. bij minors@tudelft.nl. Je maakt dan plaats voor een student die op een wachtlijst staat. 

Let op: Meld je NIET aan als je dat al in een eerder studiejaar hebt gedaan, maar de minor nog niet hebt afgerond. 

Procedure selectie minors 

Bij een aantal minors is er sprake van toelating via selectie door de minorcoördinator. Ook voor deze minors registreer je je tijdens de 1e aanmeldperiode. Bij aanmelding voor een selectieminor zal deze als 1e voorkeur behandeld worden. De selectie minors worden niet meegenomen in de loting en kunnen andere deadlines hanteren dan de aanmeldperiode! Meer informatie over de selectieprocedure kun je vinden in de betreffende minorbeschrijving bij aanbod.

Individueel samengestelde minor

Dit is een minor die je zelf samenstelt uit verschillende onderwijselementen. Een dergelijke minor moet uit een samenhangend programma van vakken bestaan, verzorgd door een universitaire opleiding en op derdejaars niveau zijn.

Leg je keuze minimaal 2 maanden van tevoren voor aan je examencommissie met het daarvoor speciaal bedoelde Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor.

Stage- of buitenlandminor

Voor inschrijving van een buitenlandminor neem je contact op International Office van jouw faculteit. Let op: als je naar het buitenland wilt, moet je veel zaken al in je tweede bachelorjaar regelen. Voor stages neem je contact op met je facultaire (international) internship office

Schakelminor

Neem contact op met de betreffende contactpersoon van de schakelminor. Deze vind je in de aanbodmatrix.

2e minor

Studenten die zich voor het eerst moeten registreren voor een minor hebben voorrang op studenten die al een minor afgerond hebben. Voor het volgen van een tweede minor heb je goedkeuring van de examencommissie van je opleiding nodig. Hierna stuur je een mail naar minors@tudelft.nl Je wordt door de onderwijsadministratie ingeschreven, maar pas na 14 augustus en mits er nog plaats is.

Externe studenten

Als je een minor aan de TU Delft wilt volgen, moet je de volgende stappen ondernemen:
 
1. Regel een 2e inschrijving bij de TU Delft via Studielink.

 • Kies “nee” bij de optie ‘Start in eerste jaar’ (zie onderstaande handleiding)
 • Kies bij “Opleidingsnaam” de minor-opleiding die de minor van je keuze aanbiedt  (zie detailoverzicht TU Delft minors).

 
Na deze aanmelding ontvang je een email met je TU Delft studentennummer en een NetID. Dit heb je nodig om je aan te melden voor de minor van je keuze.
 
2. Na je aanmelding in Studielink vul je het onderstaand online aanmeldformulier in.

 • Externe studenten kunnen zich uitsluitend tussen 1 en 31 mei 2017 aanmelden voor een minor aan de TU Delft.
 • Je ontvangt per email bericht over plaatsing ná 1 augustus, m.u.v. EUR en Leiden studenten, deze krijgen vóór 21 juni 2017 bericht.
 • Je inschrijving als minorstudent aan de TU Delft wordt definitief nadat je bent toegelaten tot de minor. 


Naar Leiden of EUR

Om een minor te kunnen volgen in Leiden of Rotterdam als TU Delft student onderneem je de volgende stappen:

1. Check de toelatingseisen bij het overzicht Minoraanbod EUR en UL voor TU Delft-studenten. Let op, in Leiden zijn niet voor alle minors de vakken geclusterd in de eerste onderwijsperiode zoals in Delft. Bekijk hiervoor de e-Studiegids van de Universiteit Leiden. Minors bij de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn allemaal 15 EC. Voor het opvullen van je overige 15 EC minorruimte, kijk bij stap 5.

2. Meld je aan bij de universiteit die de minor aanbied. Aanmelden is alleen mogelijk tussen 1 en 31 mei. Kijk voor de procedures op de website van de EUR of Leiden.

Aanmelden bij:Wat moet je doen:
Universiteit LeidenVul het online aanmeldformulier in op de minorwebsite van Universiteit Leiden.
Erasmus Universiteit RotterdamVul het online aanmeldformulier in op de minorwebsite van Erasmus Universiteit Rotterdam.


Delftse studenten kunnen 1 aanmelding doen voor een minor bij een andere LDE-universiteit. Daarnaast mag je maximaal 3 voorkeuren doorgeven in Osiris voor het minoraanbod van de TU Delft.
De aanmelding voor een minor bij een andere LDE-universiteit geldt als een voorkeursaanmelding en krijgt dus voorrang. Als je geplaatst wordt in een minor aan een andere LDE-universiteit, worden van TU Delft studenten de voorkeuren in Osiris automatisch verwijderd.

Uitzondering: de plaatsing in een selectieminor aan de EUR en TU Delft gaat altijd vóór op de aanmelding bij een andere LDE-universiteit. Universiteit Leiden kent geen selectieminors. 
Je ontvangt eind juni bericht over je plaatsing.

3. Vervolgens moet je vóór 1 september een actieve bachelor inschrijving hebben bij TU Delft

4. Regel hierna een inschrijving als gaststudent bij de LDE-instelling waar je de minor gaat volgen. Zo krijg je toegang tot het onderwijs, de tentamens en studentvoorzieningen (Blackboard, studentenkaart etc.) op die universiteit.

 • Voor de LDE-minors Responsible Innovation, Geo-resources for the future en Frugal Innovation geldt dat je een actieve inschrijving moet hebben bij alle drie de LDE-instellingen: TU Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Voor de LD-minor Security, Safety and Justice (SSJ) geldt dat je een actieve inschrijving moet hebben bij de TU Delft én Universiteit Leiden.

Ik ben geplaatst in een minor bij één van de onderstaande universiteiten of een LDE-minor

Wat moet ik doen (naast inschrijving eigen universiteit):

Universiteit Leiden

Je hoeft zelf geen actie te ondernemen. De inschrijving verloopt via gegevensuitwisseling tussen de 3 LDE-universiteiten.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Je ontvangt per email een verzoek een pasfoto te uploaden om je gastinschrijving aan de EUR af te ronden. Upload vóór 1 september je pasfoto. Zonder pasfoto kun je niet ingeschreven worden.


5.
 Ga je een minor volgen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam? Dan moet je nog 15 EC van je minorruimte opvullen. Het is niet mogelijk om twee EUR minors in hetzelfde studiejaar te volgen. De mogelijkheden voor het volgen van keuzevakken aan de EUR naast de minor aan de EUR zijn beperkt. Daarom raden we je aan de overige 15 EC in te vullen met keuzevakken bij de TU Delft. Je kunt ook keuzevakken volgen bij andere universiteiten. Voor aanvulling met keuzevakken heb je  vooraf toestemming nodig van jouw eigen examencommissie. Deze toestemming vraag je aan via het formulier ‘Aanvraag goedkeuring vrije minor’. Vermeld zowel de keuzevakken als de EUR minor van jouw keuze.

FAQ Minor Aanmelding

1. Ik heb nog niet alle vakken van mijn minor gehaald. Moet ik me nu voor het volgende studiejaar opnieuw inschrijven?

Nee, je hoeft je niet opnieuw in te schrijven als je dat al in een eerder studiejaar hebt gedaan en de minor nog niet hebt afgerond.

Let op: Minorvakken binnen het minorprogramma kunnen wijzigen. Raadpleeg de coördinator van de minor voor de overgangsregeling.

2. Ik heb een vak van mijn minor niet gehaald. De minor is inmiddels komen te vervallen. Kan ik toch nog een herkansing doen?

In het volgende studiejaar word je nog minstens één herkansing aangeboden.

3. Als de minor die ik gekozen heb niet doorgaat, krijg ik hiervan dan een bericht en vervolgens de gelegenheid om een andere minor te kiezen?

Zodra het bekend wordt dat een minor niet doorgaat, krijg je van ons bericht. En de gelegenheid om je aan te melden voor een andere minor.

4. Zijn er ook Engelstalige minors?

Ja, vrijwel alle TU Delft minors worden in het Engels aangeboden, met enkele uitzonderingen. Bij ons minor aanbod staat aangegeven welke minors niet in het Engels worden aangeboden.

5. Ik heb een vijf voor één van de minorvakken gehaald. Mag ik dit cijfer compenseren met een zeven voor een ander minorvak?

De TU Delft heeft afgesproken dat het niet mogelijk is om met een vijf te slagen voor een vak. Je kunt dit nalezen in de regels en richtlijnen voor de examens van je bachelor opleiding. Deze exameneisen staan vermeld op de campuswebsite van de faculteit.

6. Ik wil graag een minor bij een andere universiteit volgen. Hoe kan ik dat regelen?

Acceptatie van een minor van een andere universiteit dient aangevraagd te worden bij de examencommissie van je eigen bachelor opleiding via het Formulier Vrije Minor. Minors van de andere Technische Universiteiten worden meestal geaccepteerd. We adviseren je bij de desbetreffende universiteit te informeren of je wordt toegelaten tot de minor. Als dit het geval is, dien je bij de andere universiteit een tweede inschrijving regelen.

7. Hoe worden de cijfers die ik bij een andere universiteit heb behaald doorgegeven aan mijn opleiding?

De lijst met resultaten dien je aan te vragen bij de desbetreffende universiteit en zelf door te geven aan de examencommissie en de onderwijsadministratie van je opleiding.

8. Mag ik een minor bij een HBO-instelling volgen?

In principe niet, aangezien de minor op het niveau moet zijn van derdejaars BSc-vakken. In een enkel geval kan een minor op het HBO hieraan voldoen. Raadpleeg voor meer informatie de examencommissie van je eigen bachelor opleiding.

9. Ik zou graag mijn minorinschrijving willen wijzigen. Bij nader inzien gaat mijn voorkeur uit naar een andere minor. Hoe kan ik dit regelen?

Tijdens de eerste inschrijfperiode (1 t/m 31 mei) kun je je zelf in- en uitschrijven voor een minor in Osiris. Om je voor een minor uit te schrijven tijdens de twee inschrijfperiode stuur je een e-mail naar minors@tudelft.nl.

10. Ik wil graag zelf een minor samenstellen uit TU-vakken. Wanneer is bekend op welke dag de colleges geroosterd zijn, zodat ik zeker weet dat twee vakken niet gelijktijdig worden gegeven?

De TU Delft biedt zorgvuldig samengestelde minors aan. Een vrije minor wordt daarom afgeraden. Indien je daarvoor kiest, dien je je aanvraag goed te onderbouwen en in te dienen bij de examencommissie van je eigen bachelor opleiding. Dit vereist een flinke zelfstandigheid en een ruime voorbereidingstijd. Let op; je kan niet zomaar bij losse minorvakken aanschuiven, zonder toestemming van de minorcoördinator. Let ook op de eisen die er vanuit de opleiding zelf worden gesteld. Persoonlijke roosters kun je samenstellen in BlackBoard in het tabblad My Student Info, onder 'My Timetable'. De roosters zijn medio augustus definitief.

11. Ik wil graag een tweede minor doen of bepaalde onderdelen van een minor.

Studenten die zich voor het eerst moeten registreren voor een minor hebben voorrang op studenten die al een minor afgerond hebben. Voor het volgen van een tweede minor heb je goedkeuring van de examencommissie van je eigen bachelor opleiding nodig. Als je deze schriftelijke goedkeuring hebt stuur je een mail naar minors@tudelft.nl. Je wordt door de onderwijsadministratie ingeschreven, maar pas na 15 augustus en mits er nog plaats is.

12. Moet ik me altijd voor 2 minors aanmelden bij de voorinschrijving tot 1 juni?

Je kunt ervoor kiezen bij de 1e inschrijfperiode alleen een 1e keus op te geven. Mocht je op de wachtlijst komen te staan, dan kun je besluiten om in 2e inschrijfperiode een andere keus te maken.

13. Als ik na de 1e inschrijfronde op de wachtlijst voor de minor van mijn keuze ben geplaatst, waar kan ik dan nagaan op welke plek ik op de wachtlijst sta en/of welke kans ik maak alsnog toegelaten te worden?

Het is helaas niet mogelijk hierover concreet uitsluitsel te geven. Dit komt omdat we dan afhankelijk zijn van afmeldingen van al eerder geplaatste studenten.

LDE-FAQ's

1. Ik ben een TU Delft student en wil een minor aan de EUR volgen. De minors aan de EUR zijn 15 EC terwijl mijn minorruimte 30 EC is. Hoe kan ik de overige 15 EC invullen?

Het is niet mogelijk om twee EUR minors in hetzelfde studiejaar te volgen. De mogelijkheden voor het volgen van keuzevakken aan de EUR naast de minor aan de EUR zijn beperkt. Daarom raden we je aan de overige 15 EC in te vullen met keuzevakken bij de TU Delft. Je kunt ook keuzevakken volgen bij andere universiteiten. Voor aanvulling met keuzevakken heb je  vooraf toestemming nodig van jouw eigen examencommissie. Deze toestemming vraag je aan via het formulier ‘Aanvraag goedkeuring vrije minor ’. Vermeld zowel de keuzevakken als de EUR minor van jouw keuze. Wil je toch graag een keuzevak volgen aan de EUR, oriënteer je dan tijdig op de mogelijkheden via de EUR Universitaire Keuzevakkengids .   

2. Ik ben een EUR student en wil een minor aan de TU Delft gaan doen. Is het mogelijk een minor van 15 EC te volgen?

TU Delft kent  momenteel twee minors van 15 EC:

 • Cities Migration and Socio-Spacial inequality
 • Under the sky, experiencing landscape architecture

Alle overige TU Delft minors hebben een omvang van 30 EC.  Een minor in Delft dient altijd in het geheel afgerond te worden. De minoronderwijsperiode in Delft loopt van 1 september  tot begin februari.

3. Ik ben een EUR of TU Delft student en wil een minor aan Universiteit Leiden volgen. Waar vind ik de informatie over het rooster en de onderwijsperiode?

In de e-Studiegids vind je een omschrijving van de minors en de vakken. Hier wordt ook doorgelinkt naar de facultaire roosterpagina's. Per vak vind je de onderwijsperiode. Neem bij vragen contact op met de contactpersoon van de minor die in de e-Studiegids vermeld staat.

4a. Ik wil mij als Leidse student aanmelden voor een minor aan de TU Delft of de EUR. Hoeveel minor aanmeldingen mag ik dan nog indienen bij mijn eigen universiteit?

Leidse studenten kunnen 1 aanmelding doen voor een minor bij een andere LDE-universiteit. Daarnaast zijn er geen restricties aan het aantal aanmeldingen voor minors in uSis. Meld je af voor je Leidse minoraanmeldingen als je bent geplaatst bij de TU Delft of de EUR.

4b. Ik wil mij als Delftse student aanmelden voor een minor aan de Universiteit Leiden of de EUR. Hoeveel minor aanmeldingen mag ik dan nog indienen bij mijn eigen universiteit? 

Delftse studenten kunnen 1 aanmelding doen voor een minor bij een andere LDE-universiteit. Daarnaast mag je maximaal 3 voorkeuren doorgeven in Osiris voor het minoraanbod van de TU Delft.

4c. Ik wil mij als Rotterdamse student aanmelden voor een minor aan de Universiteit Leiden of de TU Delft. Hoeveel minor aanmeldingen mag ik dan nog indienen bij mijn eigen universiteit?

Rotterdamse studenten kunnen 1 aanmelding doen voor een minor bij een andere LDE-universiteit. Daarnaast mag je maximaal 5 voorkeuren doorgeven in Osiris voor het minoraanbod van de EUR.

Universiteit

LDE aanmelding

+ Aantal voorkeuren eigen universiteit

Leidse studenten

1 aanmelding TUD of EUR

Geen restricties m.b.t. aantal aanmeldingen in uSis

TU Delft studenten

1 aanmelding LEI of EUR

+ max. 3 voorkeuren in TU Delft Osiris

EUR studenten

1 aanmelding TUD of LEI

+ max. 5 voorkeuren in EUR Osiris

5. Ik heb mij aangemeld voor een minor bij één van de andere LDE-universiteiten en ook bij mijn eigen universiteit. Welke aanmelding krijgt voorrang?

De aanmelding voor een minor bij een andere LDE-universiteit geldt als een voorkeursaanmelding en krijgt dus voorrang. Als je geplaatst wordt in een minor aan een andere LDE-universiteit, worden van EUR en TU Delft studenten de voorkeuren in Osiris automatisch verwijderd. Leidse studenten dienen zich zelf af te melden voor Leidse minors in uSis.

Uitzondering: de plaatsing in een selectieminor aan de EUR en TU Delft gaat altijd vóór op de aanmelding bij een andere LDE-universiteit. Universiteit Leiden kent geen selectieminors.

6. Ik wil switchen van minor. Is dit mogelijk?

Zowel tijdens als na de aanmeldperiode (1 t/m 31 mei) is het niet mogelijk om te switchen van minor.

7a. Hoe meld ik me aan voor een minor bij een andere LDE-universiteit?

Aanmelden bij:

Wat moet je doen?

Universiteit Leiden

Vul het online aanmeldformulier in op de minorwebsite van Universiteit Leiden in de maand mei

TU Delft

Meld je eerst aan voor de minor bij TU Delft via Studielink. Vul hierna het online aanmeldformulier in op de minorwebsite van TU Delft

Erasmus Universiteit Rotterdam

Vul het online aanmeldformulier in op de minorwebsite van Erasmus Universiteit Rotterdam

Uitzondering:

Voor de gezamelijke LDE minors moet je je aanmelden bij je eigen universiteit:

 • Responsible Innovation
 • Frugal Innovation
 • Geo Resources for the future: social, economic, environmental and political challenges
 • Safety, Security and Justice (Let op: LD-minor. EUR studenten moeten zich aanmelden bij TU Delft en Universiteit Leiden)

7b. Wat moet ik regelen om de minor te kunnen volgen als ik ben geplaatst op een minor bij een partneruniversiteit of op een gezamenlijke LDE-minor?

Om de minor aan een andere LDE-universiteit te kunnen volgen moet je vóór 1 september een actieve/definitieve bachelorinschrijving hebben bij jouw eigen universiteit. Als een student bij de eigen universiteit per 1 september géén actieve inschrijving heeft, wordt hij/zij verwijderd uit de minor.

Acties na plaatsing in een reguliere minor bij een LDE-partneruniversiteit

Ik ben geplaatst in een minor bij:

Wat moet je doen (naast inschrijving bij eigen universiteit?

Universiteit Leiden

Je hoeft zelf geen actie te ondernemen. De inschrijving verloopt via gegevensuitwisseling tussen de 3 LDE-universiteiten.

TU Delft

Upload na aanmelding in Studielink direct een pasfoto voor je TU Delft campuscard via e-service.tudelft.nl. Log in met je NetID, deze krijg je automatisch toegestuurd na aanmelding in Studielink.

Erasmus  Universiteit Rotterdam

Je ontvangt per email een verzoek een pasfoto te uploaden om je gastinschrijving aan de EUR af te ronden. Upload vóór 1 september je pasfoto. Zonder pasfoto kun je niet ingeschreven worden.

Acties na plaatsing in een gezamelijke LDE-minor (Responsible Innovation/Frugal Innovation/Geo Resources for the Future)

Ik studeer aan:

Wat moet je doen (naast inschrijving bij eigen universiteit?

Universiteit Leiden

Voor je gastinschrijving aan de TU Delft: 
Upload na aanmelding in Studielink direct een pasfoto voor je TU Delft campuscard via e-service.tudelft.nl. Log in met je NetID, deze krijg je automatisch toegestuurd na aanmelding in Studielink.

Voor je gastinschrijving aan de Erasmus Universiteit: 
Je ontvangt per email een verzoek een pasfoto te uploaden. Upload vóór 1 september je pasfoto. Zonder pasfoto kun je niet ingeschreven worden als gaststudent aan de Erasmus Universiteit.

TU Delft

Voor je inschrijving aan de Universiteit Leiden hoef je geen actie te ondernemen 

Voor je gastinschrijving aan de Erasmus Universiteit ontvang je per email een verzoek een pasfoto te uploaden. Upload vóór 1 september je pasfoto. Zonder pasfoto kun je niet ingeschreven worden als gaststudent aan de Erasmus Universiteit.

Erasmus  Universiteit Rotterdam

Voor je inschrijving aan de Universiteit Leiden hoef je geen actie te ondernemen. 

Voor je gastinschrijving aan de TU Delft upload je na aanmelding in Studielink direct een pasfoto voor je TU Delft campuscard via e-service.tudelft.nl. Log in met je NetID, deze krijg je automatisch toegestuurd na aanmelding in Studielink.

Acties na plaatsing in de gezamelijke LD-minor Safety, Security & Justice

Ik studeer aan:

Wat moet je doen (naast inschrijving bij eigen universiteit?

Universiteit Leiden

Voor je gastinschrijving aan de TU Delft: 
Upload na aanmelding in Studielink direct een pasfoto voor je TU Delft campuscard via e-service.tudelft.nl. Log in met je NetID, deze krijg je automatisch toegestuurd na aanmelding in Studielink.

TU Delft

Voor je inschrijving aan de Universiteit Leiden hoef je geen actie te ondernemen.

Erasmus  Universiteit Rotterdam

Voor je inschrijving aan de Universiteit Leiden hoef je geen actie te ondernemen. 

Voor je gastinschrijving aan de TU Delft upload je na aanmelding in Studielink direct een pasfoto voor je TU Delft campuscard via e-service.tudelft.nl. Log in met je NetID, deze krijg je automatisch toegestuurd na aanmelding in Studielink.

8. Ik ben toegelaten en geplaatst in een minor aan een andere LDE-universiteit. Waar vind ik informatie m.b.t. de start van de minor, het rooster, onderwijsmateriaal etc.?

Universiteit:

Praktische info vinden:

Universiteit Leiden

Bij plaatsing ontvang je van de faculteit/opleiding die de minor aanbiedt meer informatie over de start en praktische zaken.

TU Delft

Kijk op welkom.tudelft.nl

Erasmus Universiteit Rotterdam

Kijk op: www.eur.nl/minor/praktische_informatie/

 9. Ik ben geplaatst in een minor aan een andere LDE-universiteit, maar zie af van deelname. Waar meld ik mij af?

Universiteit:

Afmelden via:

Universiteit Leiden

contactpersoon van de minor, zie https://studiegids.leidenuniv.nl

TU Delft

minors@tudelft.nl

Erasmus Universiteit Rotterdam

via het webcontactformulier op www.eur.nl/minor

10. Ik heb mijn minor afgerond. Worden mijn behaalde resultaten nu automatisch geregistreerd bij mijn eigen opleiding?

Nee, dit gebeurt niet automatisch. Je bent zelf verantwoordelijk voor het laten registreren van een cijferlijst van de minor bij jouw eigen studentadministratie. Hiervoor heb je een cijferlijst nodig met de behaalde resultaten. Met deze lijst kun je je behaalde resultaten laten registreren aan je thuisinstelling. 

Zo kom je aan een cijferlijst van de minor:

Universiteit:

Verkrijgen cijferlijst minor:

Universiteit Leiden

Neem contact op met de studentadministratie van de betreffende opleiding.

TU Delft

Je krijgt na afloop van de minor een cijferlijst met alle studieresultaten toegestuurd per post.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Ga met een geldig identiteitsbewijs langs bij de examenadministratie van betreffende faculteit. Deze zijn gehuisvest in het E-gebouw in kamers EB-29 t/m EB-42. Openingstijden: ma-vrij 09.00 uur tot 16.00 uur.

11. Wat gebeurt als een minor vol is?

Per minor wordt 33% van de beschikbare plaatsen gereserveerd voor studenten van de andere LDE-universiteiten. Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen dan wordt er geloot. Als je bent uitgeloot krijg je hiervan bericht en de mogeljkheid een nieuw minoraanmelding te doen aan de universiteit die de minor aanbiedt, als er nog plaats is. Deze nieuwe minoraanmelding kan geen selectieminor zijn. Ook heb je de mogelijkheid om je bij jouw eigen universiteit voor een minor aan te melden.

12. Wat gebeurt er als een minor geannuleerd wordt?

Als er niet genoeg aanmeldingen zijn voor een minor, wordt deze geannulleerd. Je krijgt hierover  dan bericht en de mogelijkheid een nieuwe minoraanmelding te doen aan de universiteit die de minor geannuleerd heeft, als er plaats is. Deze nieuwe minoraanmelding kan geen selectieminor zijn. Ook heb je de mogelijkheid om je bij jouw eigen universiteit vooor een minor aan te melden.

Deadlines 2017-2018

3 mei t/m 31 mei 2017: 

1e inschrijfperiode minors in Osiris. Externe studenten kunnen zich uitsluitend in deze periode inschrijven.

1 juli t/m 31 juli 2017: 
2e inschrijfperiode minors in Osiris. Let op: alleen minors waar nog plaats is na loting staan open voor inschrijving.