MSc met NL diploma


A Toelatingseisen met een Nederlands universitair bachelordiploma

Een bachelorsdiploma van een vooropleiding die aansluit op de masteropleiding geeft doorgaans direct toegang tot de TU Delft. Als de bacheloropleiding niet aansluit, moet je eerst een aanvullend vakkenpakket volgen om je kennis op het vereiste niveau te brengen. Dit heet een schakelprogramma. De inhoud van je schakelprogramma verschilt per masteropleiding en bepaal je met de schakelcoördinator van de betreffende opleiding. 

Wat zijn de voorwaarden?  
Voor toegang tot het schakelprogramma gelden de onderstaande voorwaarden: 

 1. Jouw bacheloropleiding sluit niet aan op de gewenste masteropleiding. Kijk hiervoor in de doorstroommatrix. Staat hier geen informatie over de aansluiting van je bacheloropleiding op de gewenste masteropleiding? Neem dan contact op met de schakelcoördinator;  
 2. Wiskunde B of T en Engels op vwo-niveau;  
 3. Bij Nederlandstalige schakelprogramma’s (hier wordt de voertaal van de bachelor als uitgangspunt genomen) is een taaleis van toepassing indien er voorafgaand aan het Nederlandse universitaire bachelordiploma een buitenlandse vooropleiding is gevolgd. Voor de eisen kijk hier.  
 4. Je hebt voldaan aan de aanvullende voorwaarden van de faculteit van de masteropleiding.

4TU
Heb je een bachelorsdiploma van een andere opleiding binnen de TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente of Wageningen University, dan bepaalt de commissie van de masteropleiding van TU Delft of directe toelating mogelijk is.  


B. Toelatingseisen met een hbo-diploma

Een hbo-diploma geeft doorgaans niet rechtstreeks toegang tot een TU Delft masteropleiding. Om aan een masteropleiding te kunnen beginnen, moet je eerst een aanvullend vakkenpakket volgen om je kennis op het vereiste niveau te brengen. Dit heet een schakelprogramma. De inhoud van je schakelprogramma verschilt per masteropleiding en bepaal je met de schakelcoördinator van de betreffende opleiding. 

Wat zijn de voorwaarden?  
Voor toegang tot het schakelprogramma gelden de onderstaande voorwaarden: 

 1. Je hebt jouw hbo-diploma behaald;
 2. Jouw hbo-diploma sluit aan op de gewenste masteropleiding. Kijk hiervoor in de doorstroommatrix. Staat er geen informatie over je hbo-opleiding naar de gewenste masteropleiding? Neem dan contact op met de schakelcoördinator;  
 3. Wiskunde B of T en Engels op vwo-niveau;2  
 4. Bij Nederlandstalige schakelprogramma’s (hier wordt de voertaal van de bachelor als uitgangspunt genomen) is een taaleis van toepassing indien er voorafgaand aan het Nederlandse hbo diploma een buitenlandse vooropleiding is gevolgd. Voor de eisen kijk hier.  
 5. Je voldoet aan de aanvullende voorwaarden die de masteropleiding naar keuze stelt. Onderaan deze pagina vind je de 'Aanvullende Voorwaarden'.

[2] Uitzondering is van toepassing voor de track Science Education binnen de MSc SEC.

Wiskunde B of T en Engels

Wiskunde B of T 
Voor wiskunde is de voorwaarde een certificaat wiskunde B of T op vwo-niveau. Het certificaat moet behaald zijn vóór 1 september om ingeschreven te kunnen worden per 1 september van datzelfde jaar. De studie Industrieel Ontwerpen biedt alleen een schakelprogramma aan per 1 februari. De studie Bouwkunde biedt een schakelprogramma aan per 1 februari  (30 of 60 ects) en per 1 september (60 ects). Het certificaat wiskunde dient behaald te zijn vóór 31 januari om ingeschreven te worden per 1 februari.

Het certificaat wiskunde B of T kan behaald worden bij: 

Vanwege een aanscherping van de wiskunde eis worden Wiskunde T certificaten niet meer geaccepteerd vanaf academisch jaar 2023-2024. Omdat de Open Universiteit vanaf september 2022 geen wiskunde T examens meer aanbiedt en de TU Delft haar studenten voor de instroom van februari 2023 tegemoet wil komen, biedt zij eenmalig zelf een wiskunde T examen aan. Dit zal plaatsvinden op 3 november van 18.30-19.30 in Drebbelweg hall 2, ruimte 35.01.160. Een herkansing is niet mogelijk. Ter voorbereiding kan dezelfde lesstof worden gebruikt als voor het examen van de Open Universiteit. Boswell Beta biedt eenmalig de cursus Wiskunde T aan. Meer informatie over hoe je je kan inschrijven volgt nog.

Engels 
Voor Engels is de voorwaarde een certificaat Engels op vwo-niveau. Het certificaat dient behaald te zijn vóór 1 september om ingeschreven te kunnen worden per 1 september van datzelfde jaar. De studie Industrieel Ontwerpen biedt alleen een schakelprogramma aan per 1 februari. De studie Bouwkunde biedt een schakelprogramma aan per 1 februari  (30 of 60 ects) en per 1 september (60 ects). Het certificaat Engels dient behaald te zijn vóór 31 januari om ingeschreven te kunnen worden per 1 februari.

Het certificaat Engels kan behaald worden bij:  

Voor de instroom van februari 2022 en september 2022 accepteert TU Delft ook de TOEFL iBT Special Home Edition, als je voornoemde score hebt behaald.

De IELTS Indicator test kunnen we helaas niet accepteren omdat deze niet gelijkwaardig is aan de IELTS Academic test.

Vrijstelling
Je komt in aanmerking voor een vrijstelling als je voldoet aan een van de onderstaande criteria.

Vrijstelling Engels:

 • Vwo-diploma of vwo-certificaat Engels
 • Je hbo-opleiding is een volledig Engelstalige opleiding 
 • Studenten met een nationaliteit van een van deze landen: VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland of Canada 

Vrijstelling wiskunde B of T:

 • Vwo-diploma met wiskunde B of vwo-certificaat Wiskunde B of T

Contact
Heb je nog vragen naar aanleiding van de toelatingseisen, neem dan contact op met het Admission Office via contactcentre-esa@tudelft.nl.

Aanvullende voorwaarden

Verschillende faculteiten van de TU Delft stellen aanvullende voorwaarden aan  studenten die willen instromen in de masteropleidingen. Hieronder wordt per masteropleiding gespecificeerd of er aanvullende voorwaarden gelden waar je aan moet voldoen.  

Staat de opleiding die je wilt gaan doen hier niet bij? Controleer dan eerst of je gewenste opleiding geen “track” of specialisatie is onder de masters die hier genoemd staan. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de mastercoördinator van de master die je wilt gaan volgen. Deze vind je bij de masteropleidingen.

/* */