MSc met NL diploma


A Toelatingseisen met een Nederlands universitair bachelordiploma

Met een bachelordiploma van een vooropleiding die aansluit op de masteropleiding word je meestal direct toegelaten. Als de master niet helemaal aansluit op je vooropleiding moet je extra vakken volgen, een zogenaamd schakelopleiding. Dat kan een standaardpakket zijn of maatwerk voor jouw specifieke situatie. Neem hiervoor contact op met de schakelcoördinator van de masteropleiding.

Informatie over opleidingen en aansluitingen tussen bachelor- en masteropleidingen vind je op Doorstroommatrix en Studiekeuze123

4TU
Heb je een bachelorsdiploma van een andere opleiding binnen de TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente of Wageningen University, dan bepaalt de commissie van de masteropleiding van TU Delft of directe toelating mogelijk is.  

Specifieke toelatingseisen vind je op de webpagina’s van de betreffende masteropleiding.


B Toelatingseisen met een hbo-diploma

Een hbo-bachelor sluit niet rechtstreeks aan op een TU Delft masteropleiding. Om aan een masteropleiding te kunnen beginnen, moet je eerst een aanvullend vakkenpakket volgen om je kennis op het vereiste niveau te brengen. De inhoud van je vakkenpakket verschilt dus per master, de informatie over de vakken kun je vinden op de masterpagina’s.  

Wat zijn de voorwaarden?  
Voor toegang tot de schakelopleiding (na het behalen van je hbo-diploma) gelden de onderstaande voorwaarden: 

  1. De gewenste masteropleiding sluit aan op je hbo-opleiding (kijk daarvoor in de doorstroommatrix). Vind je hier geen informatie over de schakelopleiding van jouw vooropleiding naar de gewenste masteropleiding? Neem dan contact op met de facultaire contactpersoon;  
  2. De ingangstoetsen wiskunde en Engels zijn behaald;  
  3. Je hebt voldaan aan de aanvullende voorwaarden van de faculteit van de Master.

Ingangstoetsen Engels en wiskunde

Als je een schakelopleiding  wilt volgen, moet je voldoen aan de ingangseisen voor wiskunde en Engels.

Wiskunde B of T 
Deze ingangseis moet door middel van een toelatingstoets behaald zijn vóór 1 september om ingeschreven te kunnen worden per 1 september van datzelfde jaar.  Voor de studies Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen is deze deadline vóór 1 januari om ingeschreven te kunnen worden per 1 februari. Voor wiskunde is de ingangseis een certificaat Voortentamen Wiskunde B of T. Dit kan worden behaald bij: 

Engels 
Deze ingangseis moet door middel van een toelatingstoets behaald zijn vóór 1 september om ingeschreven te kunnen worden per 1 september van datzelfde jaar.  Voor de studies Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen is deze deadline vóór 1 januari om ingeschreven te kunnen worden per 1 februari. Voor Engels is de ingangseis een certificaat van één van deze exameninstanties:  

Vrijstelling
Als je voldoet aan een van de onderstaande criteria, hoef je niet te voldoen aan de ingangseis van Engels en/of wiskunde. Je hoeft geen aparte vrijstelling aan te vragen; dit wordt gecontroleerd aan de hand van je ingestuurde documenten. 

Vrijstelling Engels:

  • Vwo-diploma 
  • Je hbo-opleiding is een volledig Engelstalige opleiding 
  • Studenten met een nationaliteit van een van deze landen: VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland of Canada 

Vrijstelling Wiskunde B of T:

  • Vwo-diploma met Wiskunde B 

Contact
Heb je nog vragen naar aanleiding van de ingangstoetsen/eisen, neem dan contact op met de Contact Centre.

Aanvullende voorwaarden

Verschillende faculteiten van de TU Delft stellen aanvullende voorwaarden aan  studenten die willen instromen in de masteropleidingen. Hieronder wordt per masteropleiding gespecificeerd of er aanvullende voorwaarden gelden waar je aan moet voldoen.  

Staat de opleiding die je wilt gaan doen hier niet bij? Controleer dan eerst of je gewenste opleiding geen “track” of specialisatie is onder de masters die hier genoemd staan. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de mastercoördinator van de master die je wilt gaan volgen. Deze vind je bij de masteropleidingen.

Bouwkunde (BK)
Civiele techniek en Geowetenschappen (CiTG)
Electrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)
Industrieel ontwerpen (IO)
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR)
MasterAanvullende voorwaarden
MSc Aerospace EngineeringJa, kijk hier.
Techniek, Bestuur en Management (TBM)
Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE)
Technische Natuurwetenschappen (TNW)
Faculteit overstijgende masters
MasterAanvullende voorwaaarden
MSc Biomedical EngineeringJa, kijk hier.