MSc met NL diploma

Tijdelijke maatregel van de TU Delft betreffende de overgang van bachelor naar master vanwege COVID-19: inhoudelijke toegangseisen per faculteit.
De volledige tekst deze regeling is beschikbaar op website https://www.tudelft.nl/2020/tu-delft/coronavirus/onderwijs/

Hieronder de berichten vanuit de opleidingsdirecteuren en/of decanen aan eigen bachelorstudenten over de tijdelijke zachte knip. Mocht je in willen stromen in een masteropleiding bij deze faculteit, dan geldt deze uitwerking ook voor jou. Facultaire uitwerkingen:
3ME - Nederlands
BK -  Nederlands
CiTG -  Tweetalig
EWI – Engels
IO – Tweetalig
LR – Engels
TBM – Engels
TNW – Engels


A Toelatingseisen met een Nederlands universitair bachelordiploma

Een bachelorsdiploma van een vooropleiding die aansluit op de masteropleiding geeft doorgaans direct toegang tot de TU Delft. Als de bacheloropleiding niet aansluit, moet je eerst een aanvullend vakkenpakket volgen om je kennis op het vereiste niveau te brengen. Dit heet een schakelprogramma. De inhoud van je schakelprogramma verschilt per masteropleiding en bepaal je met de schakelcoördinator van de betreffende opleiding. 

Wat zijn de voorwaarden?  
Voor toegang tot het schakelprogramma gelden de onderstaande voorwaarden: 

 1. Jouw bacheloropleiding sluit niet aan op de gewenste masteropleiding. Kijk hiervoor in de doorstroommatrix. Staat hier geen informatie over de aansluiting van je bacheloropleiding op de gewenste masteropleiding? Neem dan contact op met de schakelcoördinator;  
 2. Wiskunde B of T en Engels op VWO niveau;  
 3. Je hebt voldaan aan de aanvullende voorwaarden van de faculteit van de masteropleiding.

4TU
Heb je een bachelorsdiploma van een andere opleiding binnen de TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente of Wageningen University, dan bepaalt de commissie van de masteropleiding van TU Delft of directe toelating mogelijk is.  


B Toelatingseisen met een hbo-diploma

Een HBO diploma geeft doorgaans niet rechtstreeks toegang tot een TU Delft masteropleiding. Om aan een masteropleiding te kunnen beginnen, moet je eerst een aanvullend vakkenpakket volgen om je kennis op het vereiste niveau te brengen. Dit heet een schakelprogramma. De inhoud van je schakelprogramma verschilt per masteropleiding en bepaal je met de schakelcoördinator van de betreffende opleiding. 

Wat zijn de voorwaarden?  
Voor toegang tot het schakelprogramma gelden de onderstaande voorwaarden: 

 1. Je hebt jouw HBO diploma behaald;
 2. Jouw HBO diploma sluit aan op de gewenste masteropleiding. Kijk hiervoor in de doorstroommatrix. Staat er geen informatie over je HBO opleiding naar de gewenste masteropleiding? Neem dan contact op met de schakelcoördinator;  
 3. Wiskunde B of T en Engels op VWO niveau;  
 4. Je voldoet aan de aanvullende voorwaarden die de masteropleiding naar keuze stelt. Onderaan deze pagina vind je de 'Aanvullende Voorwaarden'.

Wiskunde B of T en Engels

Wiskunde B of T 
Voor wiskunde is de voorwaarde een certificaat wiskunde B of T op VWO niveau. Het certificaat moet behaald zijn vóór 1 september om ingeschreven te kunnen worden per 1 september van datzelfde jaar. De studies Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen bieden alleen een schakelprogramma aan per 1 februari. Het certificaat wiskunde dient behaald te zijn vóór 1 december om ingeschreven te worden per 1 februari.

Het certificaat wiskunde B of T kan behaald worden bij: 

Engels 
Voor Engels is de voorwaarde een certificaat Engels op VWO niveau. Het certificaat dient behaald te zijn vóór 1 september om ingeschreven te kunnen worden per 1 september van datzelfde jaar.  De studies Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen bieden alleen een schakelprogramma aan per 1 februari. Het certificaat Engels dient behaald te zijn vóór 1 december om ingeschreven te kunnen worden per 1 februari.

Het certificaat Engels kan behaald worden bij:  

Voor de instroom van februari 2021 en september 2021 accepteert TU Delft ook de TOEFL iBT Special Home Edition, als je voornoemde score hebt behaald.

De IELTS Indicator test kunnen we helaas niet accepteren omdat deze niet gelijkwaardig is aan de IELTS Academic test.

Vrijstelling
Je komt in aanmerking voor een vrijstelling als je voldoet aan een van de onderstaande criteria.

Vrijstelling Engels:

 • VWO diploma of VWO certificaat Engels
 • Je HBO opleiding is een volledig Engelstalige opleiding 
 • Studenten met een nationaliteit van een van deze landen: VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland of Canada 

Vrijstelling wiskunde B of T:

 • VWO diploma met wiskunde B of VWO certificaat Wiskunde B of T

Contact
Heb je nog vragen naar aanleiding van de toelatingseisen, neem dan contact op met  het Admission Office via 
contactcentre-esa@tudelft.nl.

Aanvullende voorwaarden

Verschillende faculteiten van de TU Delft stellen aanvullende voorwaarden aan  studenten die willen instromen in de masteropleidingen. Hieronder wordt per masteropleiding gespecificeerd of er aanvullende voorwaarden gelden waar je aan moet voldoen.  

Staat de opleiding die je wilt gaan doen hier niet bij? Controleer dan eerst of je gewenste opleiding geen “track” of specialisatie is onder de masters die hier genoemd staan. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de mastercoördinator van de master die je wilt gaan volgen. Deze vind je bij de masteropleidingen.

Bouwkunde (BK)
Civiele techniek en Geowetenschappen (CiTG)
Electrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)
Industrieel ontwerpen (IO)
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR)
MasterAanvullende voorwaarden
MSc Aerospace EngineeringJa, kijk hier.
Techniek, Bestuur en Management (TBM)
Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE)
Technische Natuurwetenschappen (TNW)
Faculteit overstijgende masters
MasterAanvullende voorwaaarden
MSc Biomedical EngineeringJa, kijk hier.