MSc met NL diploma


A: Aanmelding, inschrijving en deadlines voor een TU Delft masteropleiding zonder schakelen


B: Aanmelding, inschrijving en deadlines voor een schakelprogramma

Om je aan te melden voor een schakelprogramma neem je de volgende stappen:

 1. Neem contact op met de schakelcoördinator van de betreffende opleiding om het schakelprogramma af te stemmen.
  Vermeld in je e-mail:
  • Je hbo/wo-vooropleiding
  • Het schakelprogramma van je keuze
 2. Vul met de schakelcoördinator het 2021/2022 rapportageformulier in.
  Lever uiterlijk 1 juli 2021 dit formulier aan bij het Admission Office via contactcentre-esa@tudelft.nl.
 3. Doe uiterlijk 1 juli 2021 een verzoek tot inschrijving via Studielink.
  In Studielink selecteer je het gewenste schakelprogramma van de TU Delft.
 4. Zorg dat je ruim voor 1 september aan de toelatingseisen voldoet. Het voorbereiden voor en inplannen van een examen wiskunde en/of Engels kan namelijk veel tijd in beslag nemen.
  Lever vóór 1 september 2021 gewaarmerkte kopieën van de behaalde certificaten aan bij het Admission Office via contactcentre-esa@tudelft.nl..

Verandert er iets in je vakkenpakket? Vul dan samen met de schakel coördinator het wijzigingsformulier 2021/2022 in. 
Stuur deze ingevuld en ondertekend naar contactcentre-esa@tudelft.nl..

Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen

De schakelprogramma’s van Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen worden alleen aangeboden in het voorjaarssemester (1 februari). Onderstaande deadlines zijn van kracht voor deze programma’s.

 1. Neem contact op met de schakelcoördinator van de betreffende opleiding om het schakelprogramma af te stemmen.
  Vermeld in je e-mail:
  • Je hbo/wo-vooropleiding
  • Het schakelprogramma van je keuze
 2. Vul met de schakelcoördinator het 2021/2022 rapportageformulier in.
  Lever uiterlijk 1 december 2021 dit formulier aan bij het Admission Office via contactcentre-esa@tudelft.nl.
 3. Doe uiterlijk 1 december 2021 een verzoek tot inschrijving via Studielink.
  In Studielink selecteer je het gewenste schakelprogramma van de TU Delft.
 4. Zorg dat je ruim voor 1 december aan de toelatingseisen voldoet. Het voorbereiden voor en inplannen van een examen wiskunde en/of Engels kan namelijk veel tijd in beslag nemen.
  Lever vóór 1 december 2021 gewaarmerkte kopieën van de behaalde certificaten aan bij het Admission Office via contactcentre-esa@tudelft.nl..

Verandert er iets in je vakkenpakket? Vul dan samen met de schakel coördinator het wijzigingsformulier 2021/2022 in.
Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar contactcentre-esa@tudelft.nl..

Aanvullende informatie:

 • De inschrijfduur voor een schakelprogramma bedraagt maximaal 2 jaren. Voor studenten die vallen onder de MoMi bedraagt de inschrijfduur maximaal 1 jaar.
 • Studenten die een schakelprogramma volgen, betalen geen collegegeld maar een vergoeding per te behalen studiepunt.
 • Voor het tweede jaar worden geen extra kosten in rekening gebracht, omdat de vergoeding voor het gehele schakelprogramma vooraf wordt betaald.
 • Stop je met het schakelprogramma voordat je dit programma hebt afgerond, dan volgt er geen restitutie.
 • Stap je over op een ander schakelprogramma voordat je het huidige programma hebt afgerond, dan volgt geen restitutie en moet ook de vergoeding voor de nieuwe schakelopleiding betaald worden.
 • Volg je naast je schakelprogramma een bachelor- of masteropleiding, dan wordt het hoogste tarief aangehouden. 
 • Als je na het behalen van je bachelor- of masterdiploma je schakelprogramma wil vervolgen, dien je door middel van een wijzigingsformulier de vakken die je nog moet behalen vast te leggen en hier een schakelvergoeding over te betalen.