MSc met NL diploma


A: Aanmelding, inschrijving en deadlines voor een TU Delft masteropleiding zonder schakelen


B: Aanmelding, inschrijving en deadlines voor een schakelprogramma

Om je aan te melden voor een schakelprogramma neem je de volgende stappen:

 1. Doe zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juli 2022 een verzoek tot inschrijving via Studielink. In Studielink selecteer je het gewenste schakelprogramma aan de TU Delft. Dit vind je onder de bachelorprogramma’s. Let op: We kunnen jouw aanmelding en documenten pas verwerken wanneer je je in Studielink hebt aangemeld. 
 2. Neem contact op met de schakelcoördinator van de betreffende opleiding om het schakelprogramma af te stemmen.
  Vermeld in je e-mail:
  • Je hbo/wo-vooropleiding;
  • Het schakelprogramma van je keuze.
 3. Je ontvangt van de schakelcoördinator een ingevuld rapportageformulier. Onderteken dit en stuur het zo snel mogelijk en uiterlijk 1 juli 2022 in PDF-formaat naar contactcentre-esa@tudelft.nl.
 4. Zorg dat je ruim voor 1 september aan de toelatingseisen voldoet. Het voorbereiden voor en inplannen van een examen wiskunde en/of Engels kan namelijk veel tijd in beslag nemen. Stuur zo snel mogelijk en vóór 1 september 2022 gewaarmerkte kopieën van de behaalde certificaten in PDF-formaat naar contactcentre-esa@tudelft.nl.
 5. Indien blijkt dat je niet kunt starten met het schakelprogramma, trek dan je aanmelding in in Studielink.

Verandert er iets in je vakkenpakket? Vul dan samen met de schakel coördinator het wijzigingsformulier in. Je vult het formulier in voor het jaar waarin je met het programma startte; ofwel het wijzigingsformulier 2021-2022 of het wijzigingsformulier 2022-2023
Stuur deze ingevuld en ondertekend naar contactcentre-esa@tudelft.nl..

Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen

De schakelprogramma’s van Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen worden alleen aangeboden in het voorjaarssemester (1 februari). Onderstaande deadlines zijn van kracht voor deze programma’s.

 1. Doe zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 december 2022 een verzoek tot inschrijving via Studielink. In Studielink selecteer je het gewenste schakelprogramma aan de TU Delft. Dit vind je onder de bachelorprogramma’s. Let op: We kunnen jouw aanmelding en documenten pas verwerken wanneer je je in Studielink hebt aangemeld. 
 2. Neem contact op met de schakelcoördinator van de betreffende opleiding om het schakelprogramma af te stemmen.
  Vermeld in je e-mail:
  • Je hbo/wo-vooropleiding;
  • Het schakelprogramma van je keuze.
 3. Je ontvangt van de schakelcoördinator een ingevuld rapportageformulier. Onderteken dit en stuur het zo snel mogelijk en uiterlijk 1 december  in PDF-formaat naar contactcentre-esa@tudelft.nl.
 4. Zorg dat je ruim voor 31 januari 2023 aan de toelatingseisen voldoet. Het voorbereiden voor en inplannen van een examen wiskunde en/of Engels kan namelijk veel tijd in beslag nemen.
  Stuur zo snel mogelijk en vóór 31 januari 2023 gewaarmerkte kopieën van de behaalde certificaten in PDF-formaat naar contactcentre-esa@tudelft.nl.
 5. Indien blijkt dat je niet kunt starten met het schakelprogramma, trek dan je aanmelding in in Studielink.

Verandert er iets in je vakkenpakket? Vul dan samen met de schakel coördinator het wijzigingsformulier in. Je vult het formulier in voor het jaar waarin je met het programma startte; ofwel het wijzigingsformulier 2021-2022 of het wijzigingsformulier 2022-2023
Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar contactcentre-esa@tudelft.nl..

Aanvullende informatie:

 • De inschrijfduur voor een schakelprogramma bedraagt maximaal 2 jaar. Voor studenten die vallen onder de MoMi bedraagt de inschrijfduur maximaal 1 jaar.
 • Studenten die een schakelprogramma volgen, betalen geen collegegeld maar een vergoeding per te behalen studiepunt.
 • Voor het tweede jaar worden geen extra kosten in rekening gebracht, omdat de vergoeding voor het gehele schakelprogramma vooraf wordt betaald.
 • Stop je met het schakelprogramma voordat je dit programma hebt afgerond, dan volgt er geen restitutie.
 • Stap je over op een ander schakelprogramma voordat je het huidige programma hebt afgerond, dan volgt geen restitutie en moet ook de vergoeding voor het nieuwe schakelprogramma betaald worden.
 • Volg je naast je schakelprogramma een bachelor- of masteropleiding, dan wordt het hoogste tarief aangehouden.
 • Als je na het behalen van je bachelor- of masterdiploma je schakelprogramma wil vervolgen, dan dien je door middel van een wijzigingsformulier de vakken die je nog moet behalen vast te leggen en hier een schakelvergoeding over te betalen.
/* */