MSc met NL diploma


A: Aanmelding, inschrijving en deadlines voor een TU Delft masteropleiding zonder schakelen


B: Aanmelding, inschrijving en deadlines voor een schakelopleiding (met een universitair of hbo-diploma)

Hoe meld ik mij aan? 

 1. Doe een verzoek tot inschrijving aan de TU Delft via Studielink 
  De schakelopleiding valt onder de bacheloropleiding en geeft toegang tot de aansluitende masteropleiding. In Studielink dien je een (nieuw) inschrijfverzoek in voor de specifieke bacheloropleiding en kies je vervolgens voor de optie schakelopleiding (bv: schakelopleiding Architecture). 
  Doe bij voorkeur voor 1 juli, maar uiterlijk 31 augustus je verzoek tot inschrijving. Voor de schakelopleidingen van Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen geldt uiterlijk 30 november, omdat deze in het voorjaarssemester (februari) aangeboden worden.  
 2. Stem vakkenpakket af met de opleiding 
  Mail na je verzoek tot inschrijving de contactpersoon van de faculteit. Vermeld in je e-mail:

  • Voor welke schakelopleiding je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan.
  • Tot welke masteropleiding je toelating vraagt.
  • Van welke hbo/wo-instelling je komt en welke opleiding je daar hebt gevolgd

  Haal ruim voor 1 september de ingangstoetsen. Na toelating tot de schakelopleiding lever je vóór 1 september de gewaarmerkte kopieën van de uitslagen van de ingangstoetsen in bij de Student Administration, Enrolment & Finance

  • Dien het ingevulde en ondertekende (door jou en dor de faculteit) rapportage- en machtigingsformulier (2018/2019) digitaal in. Op basis van dit formulier wordt de te betalen vergoeding bepaald.
  • Verandert er iets in je vakkenpakket? Dien dan het ingevulde en ondertekende Wijzigingsformulier (2018/2019) digitaal in.

  Als alles in orde is, word je vervolgens aan de TU Delft ingeschreven. Wanneer dit voltooid is kun je een digitaal bewijs van inschrijving downloaden vanuit Osiris. De verwerkingstijd van aanmelding tot inschrijving is na ontvangst van alle documenten één tot twee weken. Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan ontvang je van de TU Delft je NetID. Vanaf dat moment heb je als TU Delft-student toegang tot de faciliteiten van de universiteit: o.a. Brightspace, Osiris en de bibliotheek. 

  Let op: 

  • De inschrijfduur voor een schakelopleiding bedraagt maximaal 2 jaar.  
  • Studenten die een schakelopleiding volgen betalen geen collegegeld maar een vergoeding per te behalen studiepunt. 
  • Voor het 2e jaar worden geen extra kosten in rekening gebracht, omdat de vergoeding voor het gehele schakelopleiding vooraf wordt betaald. 
  • De vergoeding wordt in één keer geïncasseerd.  
  • Stop je met de schakelopleiding voordat je het hebt afgerond, dan volgt er geen restitutie. 
  • Stap je over op een andere schakelopleiding, voordat je het hebt afgerond, dan volgt geen restitutie en moet ook de vergoeding voor de nieuwe schakelopleiding betaald worden 
  • Deze regeling geldt voor zowel EU studenten als non-EU studenten.
  • Volg je naast je schakelopleiding een BSc- of MSc-opleiding, dan wordt het hoogste tarief aangehouden.