MSc met NL diploma


A: Aanmelding, inschrijving en deadlines voor een TU Delft masteropleiding zonder schakelen


B: Aanmelding, inschrijving en deadlines voor een schakelprogramma

Om je aan te melden voor een schakelprogramma neem je de volgende stappen

 1. Neem contact op met de  schakelcoördinator van de betreffende opleiding om het schakelprogramma af te stemmen.
  Vermeld in jouw e-mail:
  • Je HBO/WO vooropleiding
  • Het schakelprogramma van je keuze
 2. Vul met de schakelcoördinator het rapportage- en machtigingsformulier 2019/2020 / rapportageformulier 2020/2021 / machtigingsformulier 2020/2021 in.
  Lever uiterlijk 1 juli 2020 dit formulier aan bij het Admission Office via contactcentre-esa@tudelft.nl.
 3. Doe uiterlijk 1 juli 2020 een verzoek tot inschrijving via Studielink.
  In Studielink selecteer je de gewenste schakelopleiding van de TU Delft.
 4. Zorg dat je ruim voor 1 september aan de toelatingseisen voldoet.
  Lever vóór 1 september 2020 gewaarmerkte kopieën van de behaalde certificaten aan bij het Admission Office.

Verandert er iets in je vakkenpakket? Vul dan samen met de schakel coördinator het wijzigingsformulier 2019/2020 / wijzigingsformulier 2020/2021 in.
Stuur deze ingevuld en ondertekend naar contactcentre-esa@tudelft.nl.

Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen

De schakelprogramma’s van Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen worden alleen aangeboden in het voorjaarssemester
(1 februari). Onderstaande deadlines zijn van kracht voor betreffende programma’s.

 1. Neem contact op met de  schakelcoördinator van de betreffende opleiding om het schakelprogramma af te stemmen.
  Vermeld in jouw e-mail:
  • Je HBO/WO vooropleiding
  • Het schakelprogramma van je keuze
 2. Vul met de schakelcoördinator het rapportage- en machtigingsformulier 2019/2020 / rapportageformulier 2020/2021 / machtigingsformulier 2020/2021 in.
  Lever uiterlijk 1 december 2020 dit formulier aan bij het Admission Office via contactcentre-esa@tudelft.nl.
 3. Doe uiterlijk 1 december 2020 een verzoek tot inschrijving via Studielink.
  In Studielink selecteer je de gewenste schakelopleiding van de TU Delft.
 4. Zorg dat je ruim voor 1 december aan de toelatingseisen voldoet.
  Lever vóór 1 december 2020 gewaarmerkte kopieën van de behaalde certificaten aan bij het Admission Office.

Verandert er iets in je vakkenpakket? Vul dan samen met de schakel coördinator het wijzigingsformulier 2019/2020 / wijzigingsformulier 2020/2021 in. 

Stuur deze ingevuld en ondertekend naar contactcentre-esa@tudelft.nl.

Aanvullende informatie:

 • De inschrijfduur voor een schakelprogramma bedraagt maximaal 2 jaar. Voor studenten die vallen onder de MOMI bedraagt de inschrijfduur maximaal 1 jaar.
 • Studenten die een schakelprogramma volgen, betalen geen collegegeld maar een vergoeding per te behalen studiepunt.
 • De vergoeding wordt in één keer geïncasseerd.
 • Voor het 2e jaar worden geen extra kosten in rekening gebracht, omdat de vergoeding voor de gehele schakelprogramma vooraf wordt betaald.
 • Stop je met de schakelprogramma voordat je deze hebt afgerond, dan volgt er geen restitutie.
 • Stap je over op een andere schakelprogramma, voordat je de huidige hebt afgerond, dan volgt geen restitutie en moet ook de vergoeding voor de nieuwe schakelopleiding betaald worden.
 • Volg je naast je schakelprogramma een BSc- of MSc-opleiding, dan wordt het hoogste tarief aangehouden.
 • Als je na het behalen van je BSc of MSc opleiding je Schakelprogramma wil vervolgen, dien je door middel van een wijzigingsformulier de vakken die je nog moet behalen vast te leggen en hier een schakelvergoeding over te betalen.