MSc met NL diploma


A: Aanmelding, inschrijving en deadlines voor een TU Delft masteropleiding zonder schakelen


B: Aanmelding, inschrijving en deadlines voor een schakelopleiding (met een universitair of hbo-diploma)

Hoe meld ik mij aan?

 1. Neem contact op met de  contactpersoon van de faculteit om je vakkenpakket af te stemmen.
  Vermeld in je e-mail:

  • Voor welke schakelopleiding je een verzoek tot inschrijving wilt doen.
  • Tot welke masteropleiding je toelating vraagt.
  • Van welke hbo/wo-instelling je komt en welke opleiding je daar hebt gevolgd.

 2. Haal ruim voor 1 september de ingangstoetsen. Na toelating tot de schakelopleiding lever je voor 1 september de gewaarmerkte kopieen van de uitslagen van de ingangstoetsen in bij de Student Administration, Admission & Mobility.

 3. Doe uiterlijk 1 juli 2019 een verzoek tot inschrijving via Studielink.
  De schakelopleiding valt onder de bacheloropleiding en geeft toegang tot de aansluitende masteropleiding. In Studielink dien je een (nieuw) inschrijfverzoek voor een bacheloropleiding aan de TU Delft. Vervolgens kun je kiezen voor de schakelopleiding van je keuze.
  Voor de schakelopleiding van Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen gelden onderstaande aanmeldcriteria, omdat deze schakelprogramma's in de voorjaarssemeser (februari) aangeboden worden.
  Bouwkunde: aanmelden bij schakel coördinator en Studielink uiterlijk 1 januari 2019, deficiënties behalen voor 1 januari 2019.
  Industrieel Ontwerpen: aanmelden bij schakel coördinator en in Studielink uiterlijk 1 december 2018, deficiënties behalen voor 1 januari 2019.

  • Dien het ingevulde en ondertekende (door jou en door de faculteit) rapportage- en machtigingsformulier (2018/2019) digitaal in. Op basis van dit formulier wordt de te betalen vergoeding bepaald.
  • Verandert er iets in je vakkenpakket? Vul dan samen met de schakel coördinator het Wijzigingsformulier (2018/2019) in. Stuur deze ingevuld en ondertekend digitaal naar ons op.
  • Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan ontvang je van de TU Delft je NetID. Als je aan alle toelatingsvoorwaarden hebt voldaan, word je vervolgens aan de TU Delft ingeschreven. Wanneer dit voltooid is, kun je een digitaal bewijs van inschrijving downloaden vanuit Osiris. Vanaf dat moment heb je als TU Delft-student toegang tot de faciliteiten van de universiteit: o.a. Brightspace, Osiris en de bibliotheek.

  Let op:

  • De inschrijfduur voor een schakelopleiding bedraagt maximaal 2 jaar.
  • Studenten die een schakelopleiding volgen, betalen geen collegegeld maar een vergoeding per te behalen studiepunt.
  • Voor het 2e jaar worden geen extra kosten in rekening gebracht, omdat de vergoeding voor het gehele schakelopleiding vooraf wordt betaald.
  • De vergoeding wordt in één keer geïncasseerd.
  • Stop je met de schakelopleiding voordat je deze hebt afgerond, dan volgt er geen restitutie.
  • Stap je over op een andere schakelopleiding, voordat je de huidige hebt afgerond, dan volgt geen restitutie en moet ook de vergoeding voor de nieuwe schakelopleiding betaald worden
  • Wijzigt je vakkenpakket dan dit graag doorgeven via een wijzigingsformulier.
  • Deze regeling geldt voor zowel EU studenten als non-EU studenten.
  • Volg je naast je schakelopleiding een BSc- of MSc-opleiding, dan wordt het hoogste tarief aangehouden.
  • Als je na het behalen van je BSc of MSc opleiding je Schakelinschrijving wil vervolgen, dien je door middel van een wijzigingsformulier de vakken die je nog moet behalen vast te leggen en hier een schakelvergoeding over te betalen.