MSc met NL diploma

Het collegegeld is (wettelijk) vastgesteld en verandert elk jaar. Voor de betaling van het collegegeld, examengeld of vergoeding kan worden gekozen uit één van de volgende betaalwijzen:

  • Digitale machtiging
  • Vrijstelling van betaling
  • Andere wijze van betaling

Tweede studie of graad

Sta je bij een andere instelling ingeschreven en wil je ook een inschrijving bij de TU Delft, dan lever je een originele verklaring in bij contactcentre-esa@tudelft.nl waaruit blijkt dat je wettelijk collegegeld hebt betaald (Bewijs betaald collegegeld: BBC). Deze BBC vraag je aan bij de onderwijsinstelling waar je het wettelijk collegegeld betaalt. Wij accepteren alleen originele BBC’s of digitale BBC’s die per mail vanuit de instelling direct naar ons worden verstuurd.

De TU Delft hanteert geen afwijkende tarieven voor het volgen van een 2e studie van hetzelfde niveau als de graad die je al behaald hebt.

/* */