Voor ouders

Als uw zoon of dochter besluit te gaan studeren, verandert er waarschijnlijk veel.

Hoe kunt u als ouder helpen bij het studiekeuzeproces?

Door het enorme aanbod van verschillende opleidingen in het hoger onderwijs, kan het voorkomen dat uw kind tegen het einde van het vwo nog steeds niet weet wat hij of zij wil. In dat geval kunnen studiekeuzetips helpen.

Hoe zit de universitaire studie in elkaar?

Studenten krijgen op de universiteit veel minder colleges (lesuren) dan op de middelbare school. Ze moeten veel zelfstandig doen, ook al krijgen ze lang niet altijd 'huiswerk' mee. Ze moeten op eigen initiatief colleges voorbereiden en naderhand met de stof aan de slag gaan. Er is meestal geen aanwezigheidscontrole. Om toch zo goed mogelijk op het vwo aan te sluiten, is het eerste jaar vrij strak gestructureerd. Eerstejaars studenten hebben een vol rooster met bij sommige vakken verplichte aanwezigheid. Meer informatie over:

Bachelor en Master

Een bacheloropleiding duurt drie jaar en is een afgeronde opleiding. Hierna heb je de mogelijkheid om een masteropleiding te volgen van 1 of 2 jaar. Bij de TU Delft duurt een masteropleiding 2 jaar.

Onderwijsvormen

Er zijn verschillende onderwijsvormen op de universiteit:

  • Hoorcolleges: in een hoorcollege zit uw zoon of dochter in een grote collegezaal met soms wel 500 studenten te luisteren naar een docent.
  • Werkcolleges: tijdens een werkcollege werken studenten in groepen aan een opdracht of discussiëren over de stof die behandeld is.
  • Practica: veel opleidingen kennen ook practica om bepaalde vaardigheden te oefenen en te verbeteren.
  • Flipping Classroom: de student bekijkt van tevoren collegefilmpjes of leest zich in en voert al wat opdrachten uit. In het klaslokaal wordt dieper op de stof ingegaan en gewerkt zwaardere opdrachten.
Studiepunten

Een studie aan de TU Delft bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System) , ofwel 60 studiepunten. De studiebelasting voor een vak is per studiepunt ongeveer 28 uur. Wanneer een vak succesvol is afgerond wordt het aantal studiepunten bijgeschreven. De theoretische studielast is per jaar 1.680 uur. Bij 42 werkweken per jaar is dit 40 uur per week.

Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert het Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat de student in het eerste studiejaar van de bachelor een minimum aantal studiepunten moet halen om zijn of haar opleiding te mogen voortzetten. Bij alle bacheloropleidingen is deze norm 45 ECTS. Dit is driekwart van het totaal aantal te behalen studiepunten in het eerste jaar. Wanneer deze norm niet behaald wordt, wordt de inschrijving automatisch beëindigd en kan uw zoon of dochter zich daarna vier jaar lang niet inschrijven voor dezelfde opleiding. Uiteraard geeft de TU Delft gedurende het jaar tussentijdse adviezen en bieden we studiebegeleiding.

Tentamens

Voor de meeste vakken zijn er per jaar twee of drie tentamenkansen. Blijven zitten bestaat niet. Wanneer de student een vak niet haalt, moet hij dat net zo lang herkansen tot het wel gehaald is. De normen om te slagen of zakken verschillen van vak tot vak en per opleiding.

Financiën

Een belangrijke vraag als uw zoon of dochter gaat studeren is: wat kost studeren eigenlijk? De TU Delft heeft de kosten op een rijtje gezet. Informatie over het studievoorschot vindt u bij DUO

Begeleiding en gezondheid

Binnen de TU Delft zijn personen en instanties aanwezig speciaal voor studiebegeleiding en de gezondheid van uw zoon of dochter. Hieronder vindt u meer informatie over:

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog specifieke vragen hebben, neem dan contact met ons via de contactgegevens onderaan deze pagina.