Onderzoeknieuws

1532 resultaten

03 februari 2020

Kick-Off DEI 2.0

On 29 January Kornelis Blok took over the role as Chair for the Delft Energy Initiative (DEI). Rector Magnificus Tim van der Hagen applauded Paulien Herder for her achievements as Chair for the last 6.5 years. DEI will forward here work with 4 main energy pillars and has chosen 4 new themes to help them grow.

31 januari 2020

‘Professor, komt u nog een keer terug? ‘

Wat is een dochterarchis (oh een doctorandus bedoel je)? Wat als een robot uitvalt tijdens een operatie? Hoe lang slaapt u per nacht? Wat is dat voor pak wat u aan heeft? En wat is uw grootste droom? Leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende Delftse basisscholen luisterden met open mond naar ‘hun gastprofessor’ waarna er een spervuur aan vragen volgde. 3mE-professoren Jenny Dankelman, Paul Breedveld, Just Herder en Maarten van der Elst bezochten in het kader van het unieke evenement ‘Meet the professor’, elk een eigen basisschoolklas en maakten de leerlingen op unieke wijze bekend met werktuigbouwkunde.

30 januari 2020

Discussion with fracture and damage specialist Carey Walters

In a candid article, Carey Walters, our 'fracture and damage’ specialist, tells us how his career has developed until now and about the difference between working as a scientist here in the Netherlands and in the United States.

30 januari 2020

Angelo Accardo wins TU Delft Health Initiative Pilot Award

Angelo Accardo, expert in the area of Soft Micro- and Nano-system Technology for Life Sciences and Biology, received the TU Delft Health Initiative Pilot award. His pilot project will be about his research on the creation of standardized, reproducible and physiologically relevant 3D engineered cell microenvironments (3D Onco-Scaffolds) to be used as a benchmark tool for proton Radiobiology.

16 januari 2020

Digitale machinekamer in de sleeptank

Door strengere milieueisen zullen schepen in de toekomst steeds vaker varen op hernieuwbare brandstoffen in plaats van diesel. Dit betekent dat de vertrouwde scheepsdieselmotoren geleidelijk aan zullen worden vervangen door nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld gasmotoren en brandstofcellen. Zulke systemen zijn vaak al getest aan land, maar zijn ze ook veilig toe te passen op volle zee? Om antwoord te krijgen op deze vragen ontwikkelen onderzoeker Arthur Vrijdag en promovendus Lode Huijgens, werkzaam binnen de afdeling Maritime and Transport Technology (MTT), een wereldwijd unieke Propeller Open Water (POW) opstelling.

09 januari 2020

€3,3m financiering voor invoeren van vertrouwen in de interneteconomie

Sovereignty4Europe, een interdisciplinair projectvoorstel dat de principes van een ‘Internet-of-Trust’ wil evalueren in een online community van 50.000 internetgebruikers, heeft 3,3 miljoen euro aan financiering gekregen, waarvan 1,5 miljoen euro van NWO.

19 december 2019

Betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten

Het nieuwe consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB) ontvangt 13,8 miljoen euro subsidie om de komende jaren betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten worden ontwikkeld. Onderzoekers van de faculteiten Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft ontwikkelen de nodige kennis voor onder meer innovatieve renovatieconcepten, digitalisering van het renovatieproces, optimalisatie van warmtepompen en energieprestaties van gebouwen, keteninnovatie en implementatie.

18 december 2019

QuTech realiseert 'MRI op atomaire schaal'

Onderzoekers van QuTech, een samenwerking tussen TU Delft en TNO, hebben met behulp van quantumtechnologie een magnetische beeldvormingstechniek ontwikkeld die 3D-beelden kan maken met atomaire resolutie.

16 december 2019

TU Delft werkt mee aan aardgasvrije gebouwde omgeving

Het consortium WarmingUp, het nieuwe warmtecollectief dat streeft naar een snellere realisatie van kosteneffectieve en duurzame warmtenetten, ontvangt 9,3 miljoen euro subsidie in het kader van het Meerjarige Missie-gedreven Innovatieprogramma (MMIP) van RVO.

12 december 2019

Miljoenen voor onderzoek naar grootschalige energieopslag

Paulien Herder, hoogleraar Energy Systems aan de TU Delft, en haar onderzoeksteam binnen het interdisciplinaire consortium RELEASE (Reversible Large-scale Energy Storage), krijgen ruim 10 miljoen toegekend van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor hun onderzoek naar grootschalige energieopslag. NWO steekt vanuit het Crossover-programma in totaal 39 miljoen euro in vijf grote, interdisciplinaire onderzoek consortia om vooruitgang te boeken binnen diverse maatschappelijke en economische uitdagingen.

12 december 2019

Heike Vallery hoogleraar Innovatieve Revalidatietechnologie EMC

Heike Vallery, professor Human motor augmentation, is benoemd tot honorair hoogleraar Innovatieve Revalidatietechnologie bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC. Deze benoeming markeert het belang van innovatieve revalidatietechnologie in de zorg en is een belangrijke mijlpaal voor de verbinding tussen techniek en geneeskunde.

11 december 2019

‘The largest battery ever is just under our feet’

Windmills and solar panels are great ways to generate green energy. But what if there is no wind? How can we stock up on solar energy to get through a cloudy day? Hadi Hajibeygi is determined to find the answer to this burning question. He looks into how to use our subsurface as a battery to safely store and retrieve hydrogen.

11 december 2019

Developing a digital twin for the electricity grid

The rapid transition to renewable energy threatens to cause major problems to the very expensive electricity grid in the Netherlands. In his quest for solutions, Professor Peter Palensky is now working on a “digital twin” to make it possible to study the grid effectively.

11 december 2019

4,1 miljoen euro voor gezamenlijk protontherapie-onderzoek TU Delft, Erasmus MC en LUMC

Een nieuwe subsidieronde is toegekend aan dertien onderzoekers die deel uitmaken van het HollandPTC R&D-consortium.

10 december 2019

ERC Consolidator Grant voor betere energieconversie

TU Delft onderzoeker dr. Rene Pecnik van de TU Delft heeft een ERC Consolidator Grant ontvangen voor onderzoek naar betere energieconversie