Onderzoeknieuws

1455 resultaten

21 mei 2019

Richard Norte werkt aan nieuwe generatie kwantum versnellingsmeters

Deze maand ontving Richard Norte, onderzoeker bij de afdeling Precision and Microsystems Engineering, de ATTRACT Grant van 100.000 euro voor het ontwikkelen van een nieuwe generatie kwantum versnellingsmeters bij interial navigation.

17 mei 2019

Vliegende start voor BTIC

Meer regie en bundeling van kennisontwikkeling, opschaling van innovaties en verhoging arbeidsproductiviteit in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Dat zijn de centrale begrippen die ten grondslag liggen aan het Bouw en Techniek Innovatie Centrum.

16 mei 2019

Delftse studenten onthullen extreem zuinige waterstofauto met autonome software

Op 15 mei onthulde het Eco-Runner Team Delft de Eco-Runner 9, een waterstofauto die, omgerekend naar benzine, een equivalent van 4000 kilometer op 1 liter benzine moet behalen.

15 mei 2019

Nieuwe software voor het maken van robuuste keuze-experimenten

Onderzoeker Sander van Cranenburgh van de TU Delft heeft, samen met onderzoekers van de University of Sydney, een upgrade ontwikkeld voor het toonaangevende softwarepakket Ngene. Dit pakket wordt gebruikt door onderzoekers en professionals om zogenoemde keuze-experimenten te maken. Keuze-experimenten worden gebruikt om inzicht te verkrijgen in hoe mensen verschillende aspecten tegen elkaar afwegen bij het maken van een keuze, bijvoorbeeld reistijd en reiskosten. Met deze software-upgrade kunnen nu ook keuze-experimenten worden gemaakt die (statistisch) goed werken voor zogeheten Spijtmodellen, een in Delft ontwikkeld gedragsmodel.

14 mei 2019

Effectief Nederlands klimaatbeleid heeft structurele financiering klimaatmonitoring nodig

Opiniestuk: Nederland dreigt de boot te missen bij Europese meetprogramma’s voor het klimaat, zoals de ontwikkeling van de nieuwe satellietmissies of internationale meetnetwerken.

09 mei 2019

Intreeredes: Voor echt duurzaam ontwerp is nieuwe aanpak nodig

Schaarse grondstoffen en oceanen vol met plastic afval: een radicaal herontwerp van onze bedrijfsmodellen, productieprocessen en ons consumentengedrag is nodig, zeggen Conny Bakker en Ruth Mugge in hun intreeredes.

01 mei 2019

Definitieve plek in de Wet BIG voor Technisch Geneeskundigen

Technisch medisch specialisten krijgen een volwaardige BIG-registratie en declaratiebevoegdheden. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de opleiding Klinische Technologie.

29 april 2019

Delfts studententeam gaat op vloeibaar waterstof vliegen

AeroDelft is bezig met het ontwikkelen van het allereerste bemande vliegtuig ter wereld dat aangedreven wordt door vloeibaar waterstof.

26 april 2019

Koninklijke Onderscheidingen voor drie hoogleraren TU Delft

De Delftse hoogleraren Jan Dirk Jansen, Lucas van Vliet en Miro Zeman ontvangen dit jaar een Koninklijke Onderscheiding.

24 april 2019

Jenny Dankelman en Ronald Hanson lid van KNAW

De Delftse hoogleraren Jenny Dankelman en Ronald Hanson worden lid van de KNAW. De KNAW kiest leden op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW telt nu circa 550 leden. Op maandag 16 september worden negentien nieuwe Akademieleden, waaronder Dankelman en Hanson, geïnstalleerd.

18 april 2019

Ruim 1 miljoen voor onderzoek naar belletjes onder stroom

NWO kent de TA (Technology Area) beurs van ruim 1 miljoen euro toe aan een team onderzoekers om de vorming van waterstofbelletjes, het transport van chemische stoffen nabij de belletjes, de elektrodes en de interactie tussen belletjes te onderzoeken. Grootschalige productie van waterstof is mogelijk door water d.m.v. elektrolyse te splitsen in waterstof en zuurstof. Er is echter nog onvoldoende begrip van de stromings- en transportverschijnselen nabij elektrodes, in het bijzonder rondom de gevormde waterstofbelletjes. Een beter begrip kan helpen om de efficiëntie te verhogen.

18 april 2019

TU Delft, EUR en Erasmus MC willen samenwerking versterken

Het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Technische Universiteit Delft (TU Delft) willen hun wetenschappelijke samenwerking, in het bijzonder op het gebied van gezondheid, structureel versterken en opschalen.

16 april 2019

Toekenning subsidie belangrijke stap naar emissieneutrale gasturbines

Het project ‘High Hydrogen Gas Turbine Retrofit’ heeft een belangrijke subsidie ontvangen van het Nederlands Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het project richt zich op het uitsluiten van koolstofemissies tijdens gebruik van gasturbines.

15 april 2019

Waterstofauto als stroombron in duurzaam energiesysteem

Waterstofauto’s kunnen als buffer fungeren in een duurzaam energiesysteem. Dit ‘Car as Power Plant’ is een concept van Professor Ad van Wijk van de TU Delft om geparkeerde brandstofcelauto's te gebruiken als elektriciteitscentrale.

11 april 2019

Eerste 3D-geprinte scheepsschroef in Guiness book of Records

De eerste 3D-geprinte scheepsschroef, de WAAMpeller, die mede gemaakt is door Constantinos Goulas, onderzoeker bij de afdeling Materials Science and Engineering, heeft een plek gekregen in het Guiness Book of Records 2019.