Onderzoeknieuws

1574 resultaten

10 februari 2020

Veilig verkeer door data-driven onderzoek

Het onderzoeksprogramma ‘Towards Safe Mobility for All: A Data-Driven Approach’ is door NWO gehonoreerd voor interdisciplinair onderzoek naar menselijk gedrag bij transities. De penvoerder is Joost de Winter, onderzoeker bij de afdeling Cognitive Robotics, en expert op het gebied van human-machine interaction en autorijden.

10 februari 2020

Zie de wind waait door de wolken

Prachtig die stapelwolken die hoog door de lucht zweven. Maar wat drijft die wolken precies voort? En welke invloed hebben ze zelf op de wind? Om daar een goed beeld van te krijgen, was onderzoeker Louise Nuijens een paar dagen in de wolken. Letterlijk.

09 februari 2020

20.000 weerstations in Afrika

De komende decennia moet de voedselproductie wereldwijd verdubbelen, en dit zal voornamelijk uit Afrika en Latijns-Amerika moeten komen. Maar hoe kun je op grote schaal landbouw bedrijven als je geen betrouwbare weergegevens hebt? Als je niet weet hoeveel water er is, wanneer het gaat regenen en waar die regen valt? Professor Nick van de Giesen zoekt de antwoorden.

06 februari 2020

NWO honoreert onderzoeksvoorstel On the Move: Transition towards Sustainable Mobility

NWO heeft het onderzoeksvoorstel “On the Move: Transition towards Sustainable Mobility” gehonoreerd. Dit project is een samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en de TU Delft. In samenwerking met overheden en bedrijven ontwikkelt en test dit onderzoek een vernieuwende benadering die is gericht op het omgaan met onzekerheden omtrent de verduurzaming van het mobiliteitssysteem.

03 februari 2020

Kick-Off DEI 2.0

On 29 January Kornelis Blok took over the role as Chair for the Delft Energy Initiative (DEI). Rector Magnificus Tim van der Hagen applauded Paulien Herder for her achievements as Chair for the last 6.5 years. DEI will forward here work with 4 main energy pillars and has chosen 4 new themes to help them grow.

31 januari 2020

‘Professor, komt u nog een keer terug? ‘

Wat is een dochterarchis (oh een doctorandus bedoel je)? Wat als een robot uitvalt tijdens een operatie? Hoe lang slaapt u per nacht? Wat is dat voor pak wat u aan heeft? En wat is uw grootste droom? Leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende Delftse basisscholen luisterden met open mond naar ‘hun gastprofessor’ waarna er een spervuur aan vragen volgde. 3mE-professoren Jenny Dankelman, Paul Breedveld, Just Herder en Maarten van der Elst bezochten in het kader van het unieke evenement ‘Meet the professor’, elk een eigen basisschoolklas en maakten de leerlingen op unieke wijze bekend met werktuigbouwkunde.

30 januari 2020

Discussion with fracture and damage specialist Carey Walters

In a candid article, Carey Walters, our 'fracture and damage’ specialist, tells us how his career has developed until now and about the difference between working as a scientist here in the Netherlands and in the United States.

30 januari 2020

Angelo Accardo wins TU Delft Health Initiative Pilot Award

Angelo Accardo, expert in the area of Soft Micro- and Nano-system Technology for Life Sciences and Biology, received the TU Delft Health Initiative Pilot award. His pilot project will be about his research on the creation of standardized, reproducible and physiologically relevant 3D engineered cell microenvironments (3D Onco-Scaffolds) to be used as a benchmark tool for proton Radiobiology.

16 januari 2020

Digitale machinekamer in de sleeptank

Door strengere milieueisen zullen schepen in de toekomst steeds vaker varen op hernieuwbare brandstoffen in plaats van diesel. Dit betekent dat de vertrouwde scheepsdieselmotoren geleidelijk aan zullen worden vervangen door nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld gasmotoren en brandstofcellen. Zulke systemen zijn vaak al getest aan land, maar zijn ze ook veilig toe te passen op volle zee? Om antwoord te krijgen op deze vragen ontwikkelen onderzoeker Arthur Vrijdag en promovendus Lode Huijgens, werkzaam binnen de afdeling Maritime and Transport Technology (MTT), een wereldwijd unieke Propeller Open Water (POW) opstelling.

14 januari 2020

Delfts onderzoek brengt nieuwe generatie batterijen dichterbij

Voor grootschalige introductie van elektrische auto’s is het belangrijk om veiligere batterijen met meer capaciteit te ontwikkelen vergeleken met de huidige Li-ion batterijen.

09 januari 2020

€3,3m financiering voor invoeren van vertrouwen in de interneteconomie

Sovereignty4Europe, een interdisciplinair projectvoorstel dat de principes van een ‘Internet-of-Trust’ wil evalueren in een online community van 50.000 internetgebruikers, heeft 3,3 miljoen euro aan financiering gekregen, waarvan 1,5 miljoen euro van NWO.

19 december 2019

Betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten

Het nieuwe consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB) ontvangt 13,8 miljoen euro subsidie om de komende jaren betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten worden ontwikkeld. Onderzoekers van de faculteiten Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft ontwikkelen de nodige kennis voor onder meer innovatieve renovatieconcepten, digitalisering van het renovatieproces, optimalisatie van warmtepompen en energieprestaties van gebouwen, keteninnovatie en implementatie.

18 december 2019

QuTech realiseert 'MRI op atomaire schaal'

Onderzoekers van QuTech, een samenwerking tussen TU Delft en TNO, hebben met behulp van quantumtechnologie een magnetische beeldvormingstechniek ontwikkeld die 3D-beelden kan maken met atomaire resolutie.

16 december 2019

TU Delft werkt mee aan aardgasvrije gebouwde omgeving

Het consortium WarmingUp, het nieuwe warmtecollectief dat streeft naar een snellere realisatie van kosteneffectieve en duurzame warmtenetten, ontvangt 9,3 miljoen euro subsidie in het kader van het Meerjarige Missie-gedreven Innovatieprogramma (MMIP) van RVO.

12 december 2019

Miljoenen voor onderzoek naar grootschalige energieopslag

Paulien Herder, hoogleraar Energy Systems aan de TU Delft, en haar onderzoeksteam binnen het interdisciplinaire consortium RELEASE (Reversible Large-scale Energy Storage), krijgen ruim 10 miljoen toegekend van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor hun onderzoek naar grootschalige energieopslag. NWO steekt vanuit het Crossover-programma in totaal 39 miljoen euro in vijf grote, interdisciplinaire onderzoek consortia om vooruitgang te boeken binnen diverse maatschappelijke en economische uitdagingen.