Onderzoeknieuws

976 resultaten

30 oktober 2022

TU Delft campus vol met verwonderde gezichtjes

TU Delft campus vol met verwonderde gezichtjes

Voor de jaarlijkse gratis Science Day, georganiseerd door TU Delft Science Centre, opende de TU Delft afgelopen zondag haar deuren voor families. Ruim 3000 bezoekers, jong en oud, kwamen dit weekend kennis maken met de TU Delft, startups, stichtingen en andere lokale organisaties.

20 oktober 2022

Emissievrije en circulaire scheepvaart door verbetering batterij

Emissievrije en circulaire scheepvaart door verbetering batterij

De maritieme sector heeft batterijen nodig voor de overgang naar een emissievrije scheepvaart. NWO kent 4,2 miljoen euro toe aan twee onderzoeksprojecten van maritieme onderzoekers Henk Polinder en Andrea Coraddu. Beide gaan zich richten op de verbetering van het gebruik van verschillende batterijsystemen.

04 oktober 2022

Energietransitie vergt zorgvuldig besluit over kerncentrales

Energietransitie vergt zorgvuldig besluit over kerncentrales

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) verwacht dat de komende jaren in politiek en samenleving debat zal plaatsvinden over de inrichting van het energiesysteem van de toekomst en de mogelijke rol van kernenergie daarin. Besluiten hierover moeten zorgvuldig worden genomen en toekomstbestendig zijn, anders komt het halen van de klimaatdoelen voor 2050 in gevaar.

03 oktober 2022

Vijf toekomststrategieƫn voor de Nederlandse delta in 2120

Vijf toekomststrategieƫn voor de Nederlandse delta in 2120

30 september 2022

Bestuurders van zelfrijdende autoā€™s krijgen de schuld van ongevallen die zij redelijkerwijs niet kunnen vermijden

Bestuurders van zelfrijdende autoā€™s krijgen de schuld van ongevallen die zij redelijkerwijs niet kunnen vermijden

27 september 2022

Open Technology award for large-scale electrolysers

Open Technology award for large-scale electrolysers

NWO has awarded funding to six technology-science research projects from the Open Technology Programme. One of these is the e-HEAT project by researchers Jurriaan Peeters, Ruud Kortlever and Lorenzo Botto from the Process & Energy Department. In this project they are working on the development of large-scale CO2 electrolysers that enable large-scale energy storage on a seasonal time scale possible. The outcomes are expected to also benefit H2O electrolysers and fuel cells.

27 september 2022

Droge voeten dankzij techniek, mens en natuur

Droge voeten dankzij techniek, mens en natuur

De wateroverlast in Limburg in 2021 toonde maar weer eens dat we ondanks alle maatregelen ook in Nederland kwetsbaar zijn voor overstromingen. Hoogleraar Integrale Waterbouwkunde Bas Jonkman brengt in binnen- en buitenland overstromingsrisicoā€™s in beeld om vervolgens passende maatregelen te bedenken.

26 september 2022

Why do older adults stand-up differently to young adults?

Why do older adults stand-up differently to young adults?

As we age, we start to change the way we move. But why do older adults move differently to young adults? How much change can we tolerate before assist is needed? And how does adaptation relate to falls? Eline van der Kruk and a team of researchers of Imperial College in London explore these questions in a daily life activity. Their findings were published in the Nature Portfolio NPJ Aging.

26 september 2022

Brunel Solar Team wins Sasol Solar Challenge in Africa

Brunel Solar Team wins Sasol Solar Challenge in Africa

The Dutch Brunel Solar Team, consisting of students from TU Delft, has won the solar race in South Africa. The team made the most kilometers with their solar car. Still, it was exciting for the Delft students - right up to the last moment.

19 september 2022

TU Delft opent wereldwijd unieke windtunnel

TU Delft opent wereldwijd unieke windtunnel

Windmolens worden steeds groter en de windsnelheid is nooit gelijk op ieder stukje rotor ā€“ het ronddraaiende deel van een windturbine. Het is daarom belangrijk om experimenten te verrichten met niet-uniforme windvelden: velden waarin de windsnelheid niet gelijk is op iedere plek. Met de opening van het Wind AI Lab van de TU Delft, een wereldwijd unieke windtunnel, wordt dit mogelijk.

13 september 2022

Paul Breedveld beste docent van 2021 - 2022

Paul Breedveld beste docent van 2021 - 2022

Alle studenten van faculteit 3mE mochten stemmen voor de beste docent 2021-2022. Hiermee tonen ze hun waardering voor de unieke en creatieve wijze waarop de betreffende docenten onderwijs geven. Goede docenten zijn onmisbaar voor de kwaliteit van de 3mE-studies.

12 september 2022

Riender Happee appointed Professor in Motion Comfort in Automated Driving

Riender Happee appointed Professor in Motion Comfort in Automated Driving

Riender Happee has been appointed Professor in Motion Comfort in Automated Driving at the department of Cognitive Robotics, section Intelligent Vehicles. Happeeā€™s research focuses on motion perception and motion comfort as key factors in the acceptance of vehicle automation.

06 september 2022

Is iemand van de trap gevallen of geduwd? NFI en TU Delft werken aan model voor complexe valzaken

Is iemand van de trap gevallen of geduwd? NFI en TU Delft werken aan model voor complexe valzaken

Is iemand van de trap gevallen of geduwd? Zaken waarin een overleden persoon onderaan de trap ligt, zijn complex. Om de opsporing te helpen, werkt het NFI samen met TU Delft aan een computermodel dat menselijke valpartijen kan simuleren.

05 september 2022

Kick-off TU Delft Battery Platform

Kick-off TU Delft Battery Platform

Sluit aan bij TU Delft Battery Platform dat onderzoekers verbindt uit verschillende batterij-gerelateerde disciplines, waaronder mijnbouw, engineering, chemie, het ontwerpen, implementeren en recyclen van batterijen, en de bijbehorende maatschappelijke aspecten. Doel is om TU Delftā€™s (inter)nationale positie op dit onderwerp te versterken.

30 augustus 2022

Alfred Schouten benoemd tot hoogleraar System Identification for Human Motion Control

Alfred Schouten benoemd tot hoogleraar System Identification for Human Motion Control

Alfred Schouten is benoemd tot hoogleraar System Identification for Human Motion Control bij de afdeling BioMechanical Engineering. Voor zijn onderzoek richt Alfred Schouten zich op de ontwikkeling van methoden en applicaties voor het vaststellen en begrijpen van neuromusculaire controle.