Onderzoeknieuws

1060 resultaten

07 juni 2021

World Ocean Day: Autonoom robotsysteem raapt afval van oceaanbodem

World Ocean Day: Autonoom robotsysteem raapt afval van oceaanbodem

De TU Delft werkt met zeven andere partijen aan een autonoom systeem voor het schoonmaken van de oceaanbodem. Dit systeem bestaat uit een basisvoertuig met twee onderwaterrobots en een observatierobot, die samen afval van de zeebodem gaan verwijderen. Met het realiseren van het cruciale grijper-onderdeel is dit SeaClear-systeem nu bijna klaar voor de eerste praktijktesten.

03 juni 2021

Materiaalkundigen slaan handen ineen in strijd tegen corrosie

Materiaalkundigen slaan handen ineen in strijd tegen corrosie

Nieuwe manieren vinden om metaaloppervlakken te beschermen tegen corrosie. Dit is het doel van corrosie-onderzoekers Peyman Taheri, Yaiza Gonzalez-Garcia en professor Arjan Mol van de Afdeling Materials Science and Engineering. Samen met 11 partners uit 7 verschillende landen bundelen zij hun krachten om de ontwikkeling en productie van corrosie werende coating technologieën te verduurzamen en te versnellen.

01 juni 2021

Een blik op een toegankelijke en inclusieve 3mE-bacheloromgeving

Een blik op een toegankelijke en inclusieve 3mE-bacheloromgeving

Elke student moet zich binnen de opleiding op zijn of haar plek voelen en uitgedaagd en vrij voelen om talenten te ontplooien. Om zicht te krijgen op mogelijke, onbewuste maar ongewenste, in- en uitsluitingsdynamiek is een onderzoek gestart.

31 mei 2021

Onderwaterrobot heeft geen hulp nodig op de oceaanbodem

Onderwaterrobot heeft geen hulp nodig op de oceaanbodem

Robots kunnen onder water klussen uitvoeren die te complex of te gevaarlijk zijn voor mensen. Maar dan moeten ze het wel op eigen houtje kunnen rooien, want niemand kan hen helpen in de diepte. Het REMARO project werkt aan de besturing ervan en traint promovendi in het programmeerwerk.

21 mei 2021

Pandemic & Disaster Preparedness Center geopend

Pandemic & Disaster Preparedness Center geopend

Het Pandemic & Disaster Preparedness Center (PDPC) is op 21 mei officieel geopend in het Erasmus MC. Onderzoekers van het PDPC onderzoeken toekomstige virusuitbraken en rampen om beter voorbereid te zijn op deze calamiteiten.

18 mei 2021

Cooperation PBL

18 mei 2021

TU Delft and Volvo collaborating on Prognostics for new generation of trucks

TU Delft and Volvo collaborating on Prognostics for new generation of trucks

Now it is time for trucks to join the transition to zero emission, and uptime is key to make this a success. In a new research project with the Volvo Group, Riccardo Ferrari of the Delft Centre for Systems and Control is looking to improve service life through predictive analytics.

18 mei 2021

‘Cohesion researchers’ unravel the mystery of hydrogen effects on materials

‘Cohesion researchers’ unravel the mystery of hydrogen effects on materials

Steel pipelines can become brittle due to hydrogen and can therefore break. Fascinated by this urgent problem, Carey Walters (MTT), Othon Moultos (P&E) and Poulumi Dey (MSE) joined forces and turned to the cohesion programme to work on this together.

17 mei 2021

TU Delft ontwikkelt kostenrichtlijnen voor CO2-opslag

TU Delft ontwikkelt kostenrichtlijnen voor CO2-opslag

Het afvangen en opslaan van CO2 is een van de vele technologieën die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. De technologie is beschikbaar en wordt al in diverse projecten toegepast, maar nog niet op wereldwijde schaal toegepast. Het gebrek aan kennis over de kosten van CO2-afvang en -opslag (CCS) kan ertoe leiden dat investeerders zich terugtrekken. Een wereldwijd consortium van twaalf onderzoekers op het gebied van CCS, onder leiding van Andrea Ramirez van de TU Delft, heeft samengewerkt aan een uitgebreide whitepaper. Het whitepaper helpt te begrijpen hoe de kosten van projecten voor CO2-afvang en -opslag correct kunnen worden geraamd.

14 mei 2021

Onderzoekers Delft en Eindhoven pleiten in Science voor meer ventilatie in strijd tegen corona

Een internationale groep van 39 wetenschappers roept in een artikel in Science op om nog meer in te zetten op ventilatie in de strijd tegen corona. Ze willen hun pleidooi echter veel breder trekken dan de huidige pandemie. Philomena Bluyssen van TU Delft en Marcel Loomans van TU Eindhoven zijn twee van de auteurs. Het artikel verschijnt op vrijdag 14 mei.

10 mei 2021

Een stukje lopen maakt ‘ridesharing’ veel efficiënter

Een stukje lopen maakt ‘ridesharing’ veel efficiënter

Onderzoekers van de TU Delft hebben een dataset van 10.000 taxiritten in Manhattan geanalyseerd en concluderen dat het delen van een taxi (‘ridesharing’) efficiënter wordt als er ophaal- en afleverlocaties worden gebruikt, en als passagiers een klein stukje van het traject lopen. De onderzoekers hebben hun resultaten online gepubliceerd in Transportation Research Part C.

30 april 2021

TU Delft start project ‘Wind Farm Flow Control’ project

TU Delft start project ‘Wind Farm Flow Control’ project

Een team van onderzoekers, onder leiding van Jan-Willem van Wingerden, is samen met Crosswind, GROW, Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), Shell en Eneco het werk gestart voor het ‘Dynamic Wind Farm Flow Control’ project. Dit project focust zich op het reduceren van het zogenaamde ‘kielzogeffect’ door gebruik van real-time data dat bijdraagt aan een meer constante stroomproductie.

28 april 2021

Serge Hoogendoorn nieuw lid KNAW

Serge Hoogendoorn nieuw lid KNAW

Serge Hoogendoorn wordt op 13 september geïnstalleerd als KNAW lid. De KNAW heeft drieëntwintig nieuwe leden gekozen, waaronder drie buitenlandse. Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW telt circa vijfhonderdvijftig leden. Een lidmaatschap is voor het leven.

22 april 2021

Wetenschapcommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd

Wetenschapcommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd

Vandaag zijn de eerste toekenningen bekend gemaakt uit het pilotfonds Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers Gewaardeerd! Ondanks het grote belang van interactie tussen wetenschap en samenleving wordt wetenschapscommunicatie nog lang niet altijd erkend als een volwaardig onderdeel van een wetenschappelijk takenpakket. Het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! – ingesteld door het ministerie van OCW en uitgevoerd door de KNAW– zet een stap in de richting van het zichtbaar maken en belonen van de grote groep wetenschappers die zich structureel voor wetenschapscommunicatie inzet.

22 april 2021

ERC Advanced Grant voor slimmere aansturing van energie- en transportnetwerken

ERC Advanced Grant voor slimmere aansturing van energie- en transportnetwerken

In de toekomst zullen we steeds meer slimme transport- en energienetwerken zien. De online aansturing van dit soort grote en complexe netwerken is echter nog verre van optimaal. Onderzoeker Bart De Schutter heeft van de Europese Unie een ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen ontvangen om dit probleem de komende vijf jaar aan te pakken.