Kwaliteitszorg

Het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten wordt sinds de jaren ‘80 systematisch iedere zes jaar geëvalueerd. Voor deze evaluaties wordt het Standard Evaluation Protocol (SEP 2015-2021) van de KNAW, VSNU en NWO gebruikt. Al het onderzoek aan de TU Delft wordt met behulp van dit protocol geëvalueerd. De planning van deze evaluaties is hier in te zien. In het TU Delft Research Assessments Protocol is nader uitgewerkt wat de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren zijn. 

De beoordeling van het onderzoek vindt plaats door een internationaal samengestelde commissie van vakgenoten op basis van drie criteria: ‘research quality’, ‘relevance to society’ en ‘viability’. Daarnaast beoordeelt de commissie ook de stand van zaken rondom PhD-programma’s, wetenschappelijke integriteit en diversiteit. De beoordeling komt tot stand op basis van een zelfstudie en een locatiebezoek door de commissie. 

Over de beoordeling wordt door de commissie verslag uitgebracht aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft een officiële reactie op het rapport. Zowel het rapport als de reactie van het College van Bestuur zijn openbaar en worden op de website van de TU Delft gepubliceerd. Daarnaast worden door de betrokken faculteit een reactie en plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van de beoordeling en aanbevelingen van de commissie.