Resultaten

Hieronder zijn de resultaten gepubliceerd van de evaluaties uitgevoerd met het SEP 2015-2021. Van iedere evaluatie zal het beoordelingsrapport van de internationale commissie beschikbaar worden gesteld evenals de reactie hierop van het College van Bestuur.

Faculteit

Onderzoek-
eenheid

Beoordelings-
rapport

Reactie CvB

Industrieel Ontwerpen

-

Download 

Download

Lucht- en Ruimtevaarttechniek

-

Download

Download

Technische Natuurwetenschappen

Chemische
Technologie

Download

Download

Civiele Techniek en
Geowetenschappen
Civiele
Techniek
DownloadDownload

Civiele Techniek en
Geowetenschappen

 

Elektrotechniek, Wiskunde en

Informatica

Geoweten-
schappen

 

 

Elektrotechniek

Download

 

 

Download

Download

 

 

Download

Elektrotechniek, Wiskunde en
Informatica

Informatica

Download

Download

Elektrotechniek, Wiskunde en
Informatica

Wiskunde

Download

Download

Technische NatuurwetenschappenNatuurkundeDownloadDownload

Bouwkunde
-DownloadDownload
Techniek, Bestuur en Management-DownloadDownload