Nederlands onderzoek

Via de website van de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD) kunt u op verschillende manieren eenvoudig vinden wie, waar, welk onderzoek verricht. Op de website vindt u handige overzichten van onderzoeksinstellingen, onderzoekers en onderzoeksactiviteiten. De Nederlandse Onderzoek Databank is een openbare databank die alle wetenschappelijke disciplines bestrijkt. De NOD is een dienst van de afdeling Onderzoek Informatie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De NOD bevat de volgende informatie:

  • onderzoeksinstellingen: de profielen en adresgegevens (inclusief website- en e-mailadressen) van universitaire en niet-universitaire onderzoeksinstellingen en onderzoeksscholen
  • onderzoekers: de expertise en adresgegevens (inclusief website- en e-mailadressen) van onder andere alle hoogleraren en UHD's
  • onderzoeksactiviteiten: onderzoeksprojecten en -programma's