Organisatie

De TU Delft bestrijkt praktisch het gehele spectrum aan ingenieurswetenschappen. Deze wetenschappelijke breedte is de basis voor haar robuuste wetenschappelijke profiel. De onderzoeksvragen waar de TU Delft aan werkt worden sterk geïnspireerd door grote maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst.

De positionering van onderzoek wordt bepaald door de herkomst van de onderzoeksvraag en de manier waarop aan de beantwoording van die vraag wordt gewerkt. Is de vraag gedreven door nieuwsgierigheid of door nuttigheidsdenken? Nieuwsgierigheid is vaker een drijfveer voor onderzoekers en de nuttigheidsvraag wordt veelal door de maatschappij en het bedrijfsleven gesteld, de vragen kunnen via een fundamentele of pragmatische wijze aangepakt worden.

De TU Delft is dominant gepositioneerd in het tweede kwadrant. Het gaat hier om nuttigheidsgedreven vragen die wij op fundamentele wijze proberen te beantwoorden.  Het betreft onderzoek met een lange tijdshorizon (> 8 jaar). 

Science, Engineering, Design

Bij ons onderzoek staan drie invalshoeken centraal: science, engineering en design. De accenten die binnen de wetenschappelijke disciplines van de TU Delft op deze drie invalshoeken worden gelegd verschillen.

De technisch-wetenschappelijke onderzoekskennis is een intrinsieke voedingsbodem voor het onderwijs en de valorisatie van kennis aan de TU Delft. Omgekeerd leidt de interactie met nieuwsgierige en kritische studenten, bedrijven en overheden tot nieuwe, onverwachte onderzoeksvragen. Onderzoek,  onderwijs en kennisvalorisatie inspireren elkaar.

Wie zijn de financiers van het onderzoek dat de TU Delft uitvoert?

Rijksoverheid - 1e geldstroom

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen  financiert een belangrijk deel van het wetenschappelijk onderzoek aan de TU Delft.

NWO - 2e geldstroom

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert toponderzoek van de TU Delft.
Om in aanmerking voor deze financiering nemen Delftse toponderzoekers succesvol deel in nationale competities waarmee NWO haar beschikbare middelen verdeelt. 

Bedrijfsleven - 3e geldstroom

Nationale en internationale bedrijven maar ook de Europese Unie financieren contractonderzoek verricht door de TU Delft. Daarbij gaat het om betalingen in geld en natura als tegenprestatie van het verrichte onderzoek.

12 december 2018

‘Genezende’ waterstralen voor kraakbeenschade in gewrichten

Met waterstralen uit een soort mini-douchekop, kun je kraakbeenschade in gewrichten behandelen, zo toonde onderzoeker Steven den Dunnen aan. Dit heeft belangrijke voordelen, zoals een grotere flexibiliteit, ten opzichte van de gebruikelijke methode. Den Dunnen promoveert op woensdag 12 december aan de TU Delft.

11 december 2018

2018 George Nicholson Paper Award

The George Nicholson Student Paper Competition, arguably the most prestigious student award in the operations research community, is held each year since 1975 to honor outstanding student papers in the field of operations research and the management sciences. Viet Anh, a visiting PhD student at TU Delft and co-supervised by Peyman Mohajerin Esfahani, is the first winner from a European university. He received the 2018 Nicholson Award for the paper “Distributionally Robust Inverse Covariance Estimation: The Wasserstein Shrinkage Estimator”.

11 december 2018

Renewable Energy Systems - The Next Step Forward

Replacing large coal and nuclear power plants with renewable resources, especially wind and solar energy implicitly emphasised an increased use of ICT to control, monitor and protect future power systems; the final goal being to provide cheap and clean energy through a power system that operates with high levels of reliability and security of supply. This is reflected in what has become a generally accepted definition of a smart grid.