Kwaliteitsborging

De wetenschappelijke reputatie van de TU Delft wordt sterk  bepaald door de kwaliteit van de onderzoeksprestaties en – nevengeschikt daaraan en intrinsiek verweven daarmee - die van haar opleidingen.

De TU Delft wil binnen al haar wetenschappelijke disciplines meespelen in de mondiale eredivisie. Op een geselecteerd aantal wetenschapsgebieden wil zij prestaties in de top van deze mondiale eredivisie realiseren. De TU Delft kiest ervoor om niet alleen de individuele excellentie van haar wetenschappers systematisch te bevorderen, maar ook de kwaliteit van haar onderzoekgroepen. Binnen onderzoeksgroepen is een evenwichtige spreiding aan competenties noodzakelijk. Wetenschappers worden jaarlijks beoordeeld op hun prestaties op het gebied van onderwijs, onderzoek, kennisvalorisatie, organisatie en leiderschap.
De benoeming van hoogleraren is een strategische beslissing die het kernprofiel van de TU Delft beïnvloedt. Bij vrijkomende leerstoelen wordt de positie inhoudelijk beoordeeld in het licht van onder meer de dynamiek van het betreffende wetenschapsgebied, de profielen van de betreffende faculteit en de TU Delft.

Een belangrijk deel van de output van de TU Delft bestaat uit wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale tijdschriften maar ook uit tal van andere producten, waaronder octrooien. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden in de regel gemeten in termen van publicaties en hun impact in termen van citaties

Internationale peer-reviews

Internationale wetenschappelijke peers oordelen over de kwaliteit van onderzoek; dit vaak als onderdeel van reguliere externe onderzoeksbeoordelingen. Het huidige nationale stelsel van peer review is een beproefd kader voor het vaststellen van kwaliteit met de inzet van gezaghebbende internationale experts. De beoordeling vindt plaats op drie criteria: wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en levensvatbaarheid. Lees verder.

TU Delft in wereldwijde rankings

Internationaal worden universiteiten onderling met elkaar vergeleken in rankings. De scores in deze internationale rankings zijn een indicatie van hoe anderen denken over de kwaliteit van de TU Delft als geheel of van specifieke disciplines en zijn voor de internationale positionering van TU Delft van belang.

Ranking

Positie

Academic Ranking of World Universities 2015

201-300

Shanghai Engineering/Technology and Computer Sciences 2015

101-150

Times Higher Education World University Ranking 2014-2015

65

THE Top 50 Engineering & Technology 2014-2015

19

Times Higher Education World Reputation Ranking 2015

51-60

QS World University Ranking 2015

64

QS Engineering & Technology ranking 2015

19

QS Natural Sciences ranking 2015

66

Leiden Ranking 2014-2015

102