Kwaliteitszorg

Het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten wordt sinds de jaren 80 systematisch iedere zes jaar geëvalueerd. Voor deze evaluaties wordt het Standard Evaluation Protocol (SEP 2015-2021) van de KNAW, NWO en VSNU gebruikt. Al het onderzoek aan de TU Delft wordt de komende jaren met behulp van dit nieuwe protocol geëvalueerd. De planning van deze evaluaties is hier in te zien. De evaluatie kan zelfstandig plaatsvinden of in samenwerking met andere instellingen in Nederland of daarbuiten.

De uiteindelijke beoordeling vindt plaats door een internationaal samengestelde commissie van vakgenoten op basis van drie criteria: research quality, relevance to society enviability en diversiteit. Daarnaast beoordeeld de commissie ook de stand van zaken rondom wetenschappelijke integriteit en de PhD programma’s. De beoordeling komt tot stand op basis van een zelfstudie en een locatiebezoek door de commissie.

Van de beoordeling wordt door de commissie verslag uitgebracht aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft een officiële reactie op het rapport. Beide documenten zijn openbaar en worden op de website van de TU Delft gepubliceerd. Daarnaast wordt door de betrokken faculteit een verbeter- en veranderplan opgesteld op basis van de beoordeling van de commissie en hun verbetersuggesties.