Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions

Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) is een nieuw, ambitieus wetenschappelijk instituut in Amsterdam. Hier werken organisaties uit de wetenschap, het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij nauw samen om oplossingen te vinden voor de complexe uitdagingen van een metropoolregio als Amsterdam, nu en in de toekomst. Samen met Wageningen UR en MIT vormt de TU Delft het wetenschappelijke hart van het initiatief. TU Delft werkt in diverse onderzoeks- en onderwijsprojecten nauw met AMS samen.

In AMS wordt talent opgeleid en worden interdisciplinaire grootstedelijke oplossingen gezamenlijk ontwikkeld en gevaloriseerd door ingenieurs, ontwerpers, digital engineers en sociale en natuurwetenschappers. Het instituut richt zich expliciet op de ontwikkeling van oplossingen voor maatschappelijke problemen, waarmee het waarde toevoegt aan de economie en de kwaliteit van leven van burgers verbetert. AMS Institute staat een open model voor, zodat andere partijen met een soortgelijke visie aan de onderzoeks- en valorisatieactiviteiten kunnen deelnemen, gebruik kunnen maken van de infrastructuur en zelf niet alleen van de kennis van AMS kunnen profiteren, maar er ook aan kunnen bijdragen.

De gemeente Amsterdam ondersteunt AMS op uitgebreide schaal, en niet alleen financieel: Amsterdam deelt gegevens over de stad met onderzoekers van het instituut, draagt uitdagingen van de stad en haar inwoners aan, maakt het mogelijk dat AMS de stad als test- en pilotterrein gebruikt, fungeert als eerste klant voor de oplossingen van AMS, zorgt dat het instituut in contact kan komen met Amsterdamse burgers, netwerken en organisaties en steunt AMS met zijn krachtige merknaam.

Meer informatie

TU Delft executive secretary AMS

Amber Leeuwenburgh