Over DSyS

Wat is DSyS?

Het TU Delft Safety & Security Institute onderzoekt (mogelijke) ongewenste gebeurtenissen, rampen en ongevallen in fabrieken en industriële processen, tijdens opslag of transport, op kantoor of thuis, en in openbare omgevingen als scholen, theaters en stadscentra. 

Safety (veiligheid) heeft betrekking op onopzettelijke bedreigingen, veroorzaakt door natuurrampen, technisch falen en onopzettelijk menselijk gedrag, zoals slecht ontwerp, technische storingen en menselijke fouten, maar gaat ook over aardbevingen en overstromingen. Speciale nadruk ligt op deze thema’s:

Security (beveiliging) heeft betrekking op bedreigingen als gevolg van opzettelijk menselijk gedrag zoals diefstal, fraude en terrorisme. Deze thema’s krijgen binnen DSyS speciale aandacht: 

Vraagbaak en living lab

DSyS wil een vraagbaak zijn op gebied van veiligheid en beveiliging. DSyS doet onderzoek en ontwikkelt methoden en technieken waarmee we veiligheid kwantificeerbaar maken en (ontwerp)oplossingen optimaal.
Zo ontwikkelt DSyS zogenaamde ‘living labs’ waar bijvoorbeeld een polder of een binnenstad op kleine schaal wordt nagebouwd of gesimuleerd. Bedrijven en (overheids-)organisaties kunnen daarbij aanhaken, en kijken of voorgestelde oplossingen ook voor hén werken.
Daarnaast is DSyS op zoek naar testlocaties in de ‘echte wereld’ waar theorie en praktijk aan elkaar kunnen worden gekoppeld. 

Samenwerken

Binnen DSyS komen wetenschappers van meer dan dertig verschillende leerstoelen van de TU Delft samen. DSyS biedt daarmee hoogwaardige onderzoekscapaciteit aan nationale en internationale consortia en netwerken op uiteenlopende onderwerpen zoals veilig transport, robots, remote sensing, drones en surveillance vanuit de lucht, scheeps- en luchtvaartveiligheid, opslag en logistiek,  sporenonderzoek, terreurdreiging van kritische infrastructuren, tot aan het ontwerp van veilige steden.