Over DSyS

Het TU Delft Safety & Security Institute ontwikkelt fundamentele technologieën en modellen voor safety & security in het privédomein, het publieke domein en de beweging tussen deze twee domeinen. Het instituut is een kennis- en opleidingspartner op het gebied van safety en security en creëert een platform voor samenwerking tussen de faculteiten (multidisciplinair), met het bedrijfsleven en de overheid.

Maatschappelijke uitdagingen

Wetenschap op het gebied safety & security gaat over de analyse van ongewenste gebeurtenissen, rampen en ongevallen ( zowel opzettelijke en onopzettelijke). Safety heeft betrekking op onopzettelijke bedreigingen, veroorzaakt door natuurrampen en onopzettelijk menselijk gedrag zoals technische storingen en menselijke fouten. Security heeft betrekking op bedreigingen als gevolg van opzettelijk menselijk gedrag zoals criminaliteit, fraude en terrorisme.

Er zijn drie grote trends in het safety & security domein.

Domeinen veiligheid en beveiliging

Men kan safety & security issues onderscheiden in drie domeinen:

  • Safety & security in de prive-sfeer, thuis of op het werk
  • Safety & security tijdens het verplaatsen van de private naar de publieke sfeer en vice versa
  • Safety & security in de publieke sfeer, in de samenleving.

Mensen vormen de kern van dit model. Via transport verlaat men het privédomein naar het publieke domein. In alle drie de domeinen kunnen zich problemen voordoen op het gebied van safety & security.