Uitdagingen en aanpak

De drie domeinen op het gebied van veiligheid en beveiliging zijn:

Toenemende afhankelijkheden van systemen

De wereld van vandaag kent grote verstedelijking geconcentreerd in deltagebieden. Als gevolg van technologische innovaties zijn grote infrastructuren steeds meer met elkaar verbonden. Hierdoor neemt het effect van domino-effecten toe. Dit vereist de opsporing, vermindering of beheersing van ongewenste onderlinge afhankelijkheden.

Big data

Tegenwoordig verzamelen sensoren en robotica een ongekend aantal gegevens. Deze gegevens zijn zeer nuttig voor wetenschappers die werken op het gebied van veiligheid en beveiliging. Tegelijkertijd rijzen de zorgen over privacy. De publieke verontwaardiging die ontstond na de openbaarmakingen van Snowden zijn daar een voorbeeld van.

 Vervagende grenzen tussen private en publieke veiligheid en beveiliging

 In onze maatschappij verwachten we aan de ene kant steeds meer van de overheid op het gebied van veiligheid en beveiliging terwijl we aan de andere kant onze privacy willen bewaken en onze bewegingsvrijheid niet willen laten inperken. Toch verwachten burgers dat de overheid optreedt. als ze zeklf risico’s nemen en zich calamiteiten voordoen.

Aanpak DSyS

De TU Delft is van oudsher sterk in het modelleren van de waarschijnlijkheid en de gevolgen van ongewenste gebeurtenissen. Wij streven ernaar om de veiligheid en beveiliging evidence based via analytische of numerieke methoden te kwantificeren. Als ingenieurs willen we ook de veiligheid optimaliseren door het toepassen van slimme technische en sociaal -technische maatregelen in de ontwerpfase zoals bijvoorbeeld het bouwen van hogere dijken en het creëren van sterkere materialen voor vliegtuigen.

De toenemende onderlinge afhankelijkheid van systemen vereist kennis en expertise van verschillende domeinen. In het Delft Safety & Security Institute brengen we kennis van de verschillende domeinen samen.

Het instituut maakt het mogelijk om benchmarking van veiligheids- en beveiligingsrisicoanalyses uit te voeren, datasets te delen en om methoden te ontwikkelen die privacy en big data problemen aanpakken.

De vraag welk criterium toegepast moet worden, oftewel ‘welk niveau van veiligheid is veilig genoeg?’, is een belangrijke vraag in safety & security-onderzoek en voor de overheid, gezien de toenemende eisen ten aanzien van veiligheid. Voor onze maatschappij is de optimale allocatie van investeringen in de keten van voorzorgsmaatregelen, preventie, voorbereiding, bedwingen en nazorg ook van groot belang. Moeten we bijvoorbeeld in sterkere dijken investeren of in nooddiensten die mensen kunnen evacueren na een dijkdoorbraak?